Nie ma choćby Cienia Cytaty

Nie ma choćby Cienia Cytaty: Życie wielu ludzi przebiega w chłodzie cienia czarnej chmury: poprzez okrutną obojętność ich bliźnich. -Phil Bosmans


Życie-wielu-ludzi-przebiega-w-chłodzie-cienia-czarnej-chmury-poprzez-okrutną-obojętność-ich-bliźnich
Nie ma choćby Cienia Cytaty: Pragnąłbym, by mu­zyka spra­wiała wrażenie, iż wychodzi z cienia i chwi­lami doń pow­ra­ca; by była kimś dyskretnym. -Claude Debussy


pragnąłbym-by mu­zyka-spra­wiała-wrażenie-iż wychodzi-z cienia-i chwi­lami-doń-pow­ra­ca-by była-kimś-dyskretnym
Nie ma choćby Cienia Cytaty: Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. -Jan Paweł II


musicie-od-siebie-wymagać-choćby-inni-od-was-nie-wymagali
Nie ma choćby Cienia Cytaty: Bez jed­nej choćby ra­ny to jeszcze nie miłość. -Jan Twardowski


bez-jed­nej-choćby-ra­ny-to jeszcze-nie miłość
Nie ma choćby Cienia Cytaty: Przyjaciele na tysiące sposobów potrafią przekształcić moje ograniczenia w atuty i sprawiać, że pogodna i szczęśliwa wychodzę z cienia mojej ułomności. -Helen Keller Adams


przyjaciele-na-tysią-sposobów-potrafią-przekształć-moje-ograniczenia-w-atuty-i-sprawiać-że-pogodna-i-szczęśliwa-wychodzę-z-cienia-mojej
Nie ma choćby Cienia Cytaty: Nie wol­no lu­du po­zos­ta­wić choćby na chwilę bez przykazań. -Karol Toeplitz


nie-wol­no-lu­-po­zos­­wić-choćby-na chwilę-bez-przykazań
Nie ma choćby Cienia Cytaty: Podłoga, choćby nie wiem jak deptana - zawsze jest sobą. -Anonim


podłoga-choćby-nie-wiem-jak-deptana-zawsze-jest-sobą
Nie ma choćby Cienia Cytaty: Życie trze­ba czymś wy­pełnić, choćby to był w oce­nie in­nych non­sens i absurd. -Maria Szyszkowska


Życie-trze­ba-czymś-wy­pełć-choćby-to był-w oce­nie-in­nych-non­sens-i absurd
Nie ma choćby Cienia Cytaty: Są kobiety, które sądzą, że jedyna rzecz, jaka się w nich liczy, to ta odrobina cienia, którą zaczyna się ich dekolt. -Ramon Gomez De La Serna


są-kobiety-które-sądzą-że-jedyna-rzecz-jaka-ę-w-nich-liczy-to-odrobina-cienia-którą-zaczyna-ę-ich-dekolt
Nie ma choćby Cienia Cytaty: Ten doczeka duszy potępienia, kto się pozbywa sam miłości czystej dla rzeczy marnej, dla rozkoszy cienia. -Dante Alighieri


ten-doczeka-duszy-potępienia-kto-ę-pozbywa-sam-miłoś-czystej-dla-rzeczy-marnej-dla-rozkoszy-cienia
Nie ma choćby Cienia Cytaty: Ból w mym sercu strzałą przeszyty Tęskno­ta w duszy chód przejmujący Deszcz łez w oczach stru­mień nie kończący Us­ta spierzchnięte bez możli­wości nawilżenia Dłonie drżące szu­kające Two­jego cienia. _ Sekwoja  -Sekwoja


Nie ma choćby Cienia Cytaty: . . . Z Bogiem i choćby mimo Boga. -Adam Mickiewicz


Nie ma choćby Cienia Cytaty: Zro­zum, że ja się te­go nie do­myślę. Mu­sisz po­wie­dzieć mi to wprost. Choćby to miało boleć. -Zielona15


zro­zum-że ja ę-te­go-nie do­myślę-mu­sisz po­wie­dzieć-mi to wprost-choćby to miało-boleć
Nie ma choćby Cienia Cytaty: Ciepłe drżenia ser­ca nie od­chodzą w za­pom­nienie - choćby ro­zum nie chciał i tak będzie pamiętać. -Papużka


ciepłe-drżenia-ser­ca-nie od­chodzą-w za­pom­nienie- choćby-ro­zum-nie chciał-i tak-będzie-pamięć
Nie ma choćby Cienia Cytaty: Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary społeczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali! -Jan Paweł II


starajcie-ę-odważnie-dążyć-do-pełnej-miary-społeczeństwa-wymagajcie-od-siebie-choćby-inni-od-was-nie-wymagali
Nie ma choćby Cienia Cytaty: w śniegu sięgającym bioder miej­sce sta­ran­nie wycięte ze świata jak żyletką ogłuszająca cisza pul­su­je wzdłuż brzegów ostrych niepo­godzo­nych bez cienia nóg -cień (może) brakujący ko­muś nieobec­ne­mu [Dedykowany]  -silvershadow


Nie ma choćby Cienia Cytaty: Nie po­kazuj mi się na oczy! po­wie­dział człowiek do cienia. To się nie oglądaj za siebie - od­po­wie­dział cień... -Indygoo


nie-po­kazuj-mi ę-na oczy-po­wie­dział-człowiek-do cienia-to ę-nie oglądaj-za siebie- od­po­wie­dział-cień
Nie ma choćby Cienia Cytaty: Jeśli wyk­luczy się niemożli­we, to, co po­zos­ta­nie, choćby całkiem niep­rawdo­podob­ne, mu­si być prawdą. -P » Terry Pratchett » Straż! Straż!


jeśli-wyk­luczy ę-niemożli­we-to-co po­zos­­nie-choćby-całkiem-niep­rawdo­podob­ne-mu­-być-prawdą