Nie ma choćby Cytaty

Nie ma choćby Cytaty: Czy choćby naj­mniej­sze osiągnięcie war­te jest ra­dości, jeżeli je­go zdo­byciu nie to­warzyszyły ból i łzy?  -Sosai Masutatsu Oyama


czy-choćby-naj­mniej­sze-osiągnięcie-war­te-jest ra­doś-żeli-­go-zdo­byciu-nie to­warzyszyły-ból-i łzy 
Nie ma choćby Cytaty: Praw­dzi­wa miłość, choćby wy­gasła, po­zos­ta­je czymś wielkim. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


Nie ma choćby Cytaty: Po­litycznie to ja ole­wam na­wet kropkę , choćby i nad przecinkiem. -natalia(__ups


po­litycznie-to ja ole­wam-na­wet-kropkę- choćby-i nad-przecinkiem
Nie ma choćby Cytaty: Na­leży wie­rzyć w cośkol­wiek, choćby we własną niewiarę. -Alfred Aleksander Konar


na­ży-wie­rzyć-w cośkol­wiek-choćby-we własną-niewiarę
Nie ma choćby Cytaty: Tam, gdzie nie ma choćby cienia wątpli­wości, tam mu­si być ciemno…  -Papillondenuit


tam-gdzie-nie  choćby-cienia-wątpli­woś-tam-mu­-być-ciemno 
Nie ma choćby Cytaty: Na­wet naj­większe pus­ty­nie mają swoją wiosnę, choćby naj­krótszą i niedostrzegalną. -Ivo Andrić


na­wet-naj­większe-pus­ty­nie-mają-swoją-wiosnę-choćby-naj­krótszą-i niedostrzegalną
Nie ma choćby Cytaty: Nawet największe pustynie mają swoją wiosnę, choćby najkrótszą i niedostrzegalną. -Ivo Andric


nawet-największe-pustynie-mają-swoją-wiosnę-choćby-najkrótszą-i-niedostrzegalną
Nie ma choćby Cytaty: Posiadanie choćby jednego wypróbowanego przyjaciela ochrania nas przed ciemnością. -Pam Brown


posiadanie-choćby-jednego-wypróbowanego-przyjaciela-ochrania-nas-przed-ciemnośą
Nie ma choćby Cytaty: Ciało artysty Choćby stek zjadło cały Wciąż będzie głodne  -Taiyono Kudarashi


ciało-artysty-choćby-stek-zjadło-cały-wciąż-będzie-głodne 
Nie ma choćby Cytaty: Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć. -Augustyn Św


sprawiedliwoś-musi-ę-stać-zadość-choćby-świat-miał-zginąć
Nie ma choćby Cytaty: Mocą nadziei Choćby na końcu świata Do­pełnienie, triumf Krys­ty­na Sz.  31.05.2015r. -krysta


mocą-nadziei-choćby-na końcu-świata-do­pełnienie-triumf-krys­ty­na-sz- 31052015r
Nie ma choćby Cytaty: Dom - to tam, gdzie choćby pod gołym niebem, ludzie są razem. -Wiktor Woroszylski


dom- to tam-gdzie-choćby-pod-gołym-niebem-ludzie-są razem
Nie ma choćby Cytaty: Człowiek bez religii, choćby nawet nieuświadomionej nie może istnieć, podobnie jak bez serca. -Lew Tołstoj


człowiek-bez-religii-choćby-nawet-nieuświadomionej-nie-może-istnieć-podobnie-jak-bez-serca
Nie ma choćby Cytaty: Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział. -Edyta Stein


bóg-jest-prawdą-i-kto-szuka-prawdy-ten-szuka-boga-choćby-o-tym-nie-wiedział
Nie ma choćby Cytaty: Ten zwycięża - choćby był powalony i zdeptany - kto miłuje, a nie ten, który w nienawiści depcze. -Stefan Wyszyński kard


ten-zwycięża-choćby-był-powalony-i-zdeptany-kto-miłuje-a-nie-ten-który-w-nienawiś-depcze
Nie ma choćby Cytaty: Właśnie skończyłeś jeść obiad; i choćby rzeźnia była nie wiem jak starannie ukryta we wdzięcznej oddali, jest w tym twój współudział. -Ralph Waldo Emerson


właśnie-skończyłeś-ść-obiad-i-choćby-rzeźnia-była-nie-wiem-jak-starannie-ukryta-we-wdzięcznej-oddali-jest-w-tym-twój-współudział
Nie ma choćby Cytaty: Z nami ten, kto choćby jedną duszą rozpromienić mógł. A kto miłości nie zna, niech nie wchodzi tu na próg! -Fryderyk Schiller


z-nami-ten-kto-choćby-jedną-duszą-rozpromienić-mógł-a-kto-miłoś-nie-zna-niech-nie-wchodzi-na-próg
Nie ma choćby Cytaty: Nasze prag­nienia zaw­sze się modlą, choćby war­gi milczały. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)