Nie ma replay Dzi­siaj Mówię Ga­me Cytaty

Nie ma replay Dzi­siaj Mówię Ga­me Cytaty: Już nie ma Replay dzi­siaj mówię Ga­me Over ab­so­lut­ny End  -to_tylko_łzy


już-nie  replay-dzi­siaj-mówię-ga­me-over-ab­so­lut­ny-end 
Nie ma replay Dzi­siaj Mówię Ga­me Cytaty: Miałem ją za ladacznicę Dzi­siaj sprzątam jej piwnicę Wszys­tko się zmieniło Dzi­siaj le­piej jest niż było -Ivo Vuco-  -Writer


miałem-ją za ladacznicę-dzi­siaj-sprzątam-jej-piwnicę-wszys­tko ę-zmieniło-dzi­siaj-­piej-jest ż-było-ivo-vuco- 
Nie ma replay Dzi­siaj Mówię Ga­me Cytaty: Ro­biąc za­kupy słyszy się wi­le rozmów ale ta ja­ko je­dyna ut­kwiła w mo­jej pa­mięci. Młody mężczyz­na stoi między mrożon­ka­mi a słodycza­mi i mówi do swo­jego około 3 let­niego sy­na (wyjątko­wo możesz wziąć dzi­siaj jedną cze­koladę ) .Dziec­ko z zas­kocze­niem pat­rzy na tatę (ije ma ktoś do nas dzi­siaj przyjść?). -smerfetki


Nie ma replay Dzi­siaj Mówię Ga­me Cytaty: Kiedyś pro­wadzi­liśmy ta­kie roz­mo­wy, szep­cząc so­bie prawdę z ust do ust, w po­wol­nych uścis­kach po­miłos­nych; a dzi­siaj - dzi­siaj wszys­tko na zim­no, pięć metrów ciem­nej pus­tki po­między na­mi, ona na­wet nie może na mnie spoj­rzeć, ja zaś zas­ta­nawiam się nad kłamstwami. -Jacek Dukaj


Nie ma replay Dzi­siaj Mówię Ga­me Cytaty: Dzi­siaj poz­nałam his­to­rię pew­ne­go psa, które­go opiekun­ka od­dała do schro­nis­ka, po­nieważ za bar­dzo ją kochał. --- To był pies, które­go wzięła ze schro­nis­ka. Tak bar­dzo był jej za to wdzięczny, nie od­stępo­wał jej na krok, bał się od­rzu­cenia, od­da­nia, dla­tego od­wiozła go z pow­ro­tem. Jak twier­dzi dla je­go dob­ra. Dzi­siaj myśli o ko­lej­nym psie. -Emilia Szumiło


Nie ma replay Dzi­siaj Mówię Ga­me Cytaty: Szcze­rość dzi­siaj, to nie za­leta, ale wa­da, bo by­cie szcze­rym w dzi­siej­szych cza­sach jest przejebane. -szajbuss


szcze­rość-dzi­siaj-to nie za­leta-ale-wa­da-bo by­cie-szcze­rym-w dzi­siej­szych-cza­sach-jest przejebane
Nie ma replay Dzi­siaj Mówię Ga­me Cytaty: i dzi­siaj zdarzają się


Nie ma replay Dzi­siaj Mówię Ga­me Cytaty: Dzi­siaj to jest te­raz, a jut­ro to nigdy. -Toni Morrison


dzi­siaj-to jest te­raz-a jut­ro-to nigdy
Nie ma replay Dzi­siaj Mówię Ga­me Cytaty: Jest mi źle- dzi­siaj, jut­ro i pojutrze. -ktos-do-kochania


Nie ma replay Dzi­siaj Mówię Ga­me Cytaty: Wczo­ra pa­lił mi się most, dzi­siaj na nim moknę. -Logos


wczo­ra-pa­lił-mi ę-most-dzi­siaj-na nim-moknę
Nie ma replay Dzi­siaj Mówię Ga­me Cytaty: To, co dzi­siaj jest do­wie­dzione, kiedyś było fantazją. -William Blake


to-co dzi­siaj-jest do­wie­dzione-kiedyś-było-fantazją
Nie ma replay Dzi­siaj Mówię Ga­me Cytaty: dzi­siaj konwalia wczas dwo­ni na pobudke budzi rusałki  -Cykam


dzi­siaj-konwalia-wczas-dwo­-na pobudke-budzi-rusałki 
Nie ma replay Dzi­siaj Mówię Ga­me Cytaty: Nie wiem co pisać Nie mam dzi­siaj we­ny, więc Piszę by­le co. -ToksycznaBulwa


nie-wiem-co pisać-nie-mam-dzi­siaj-we­ny-więc-piszę-by­-co
Nie ma replay Dzi­siaj Mówię Ga­me Cytaty: Dzi­siaj po uszku mnie polizałeś szko­da, że psem się okazałeś... -Papużka


dzi­siaj-po uszku-mnie-polizałeś-szko­da-że psem ę-okazałeś
Nie ma replay Dzi­siaj Mówię Ga­me Cytaty: Dzi­siaj za­daję so­bie py­tanie. Czym właści­wie jest miłość?  -Aleksandra_Czarna


dzi­siaj-za­daję-so­bie-py­tanie-czym-właś­wie-jest miłość 
Nie ma replay Dzi­siaj Mówię Ga­me Cytaty: Do­pomóż dzi­siaj od­chodzącym chwi­lom, by jut­ro były war­te wspomnień. -Małgorzata Stolarska


do­pomóż-dzi­siaj-od­chodzącym-chwi­lom-by jut­ro-były-war­te-wspomnień
Nie ma replay Dzi­siaj Mówię Ga­me Cytaty: klauny uk­ry­wają się pod lit­ra­mi farbek, a ty jaką maskę dzi­siaj założyłeś?  -wybuch


klauny-uk­ry­wają ę-pod-lit­ra­mi-farbek-a-ty jaką-maskę-dzi­siaj-założyłeś 
Nie ma replay Dzi­siaj Mówię Ga­me Cytaty: Przy­tulę się śnić Dzi­siaj za­piszę ciszę Noc, gwiaz­dy i ty K.A.Sz. 08.10.2015r. -Cris


przy­tulę ę-ść-dzi­siaj-za­piszę-ciszę-noc-gwiaz­dy-i ty-kasz-08102015r