Nie ma wątpliwości Cytaty

Nie ma wątpliwości Cytaty: Gdy człowiek na początku jest pewny, kończy na wątpliwości, a gdy zaczyna od wątpliwości, kończy na pewności. -Franciszek Bacon


gdy-człowiek-na-początku-jest-pewny-kończy-na-wątpliwoś-a-gdy-zaczyna-od-wątpliwoś-kończy-na-pewnoś
Nie ma wątpliwości Cytaty: Tyl­ko głupiec nie ma wątpliwości. -Karel Capek


Nie ma wątpliwości Cytaty: Tylko głupiec nie ma wątpliwości. -Karel Capek


Nie ma wątpliwości Cytaty: Wątpliwości nie rujnują wiary, lecz umacniają ją. -Lew Tołstoj


wątpliwoś-nie-rujnują-wiary-lecz-umacniają-ją
Nie ma wątpliwości Cytaty: Wątpliwości nie rujnują wiary, lecz ją umacniają. -Franciszek Bacon


wątpliwoś-nie-rujnują-wiary-lecz-ją-umacniają
Nie ma wątpliwości Cytaty: Żyje w świecie ciągłych wątpliwości. -Aleksandra_Czarna


Nie ma wątpliwości Cytaty: W razie wątpliwości opróżnij magazynek. -Anonim


w-razie-wątpliwoś-opróżnij-magazynek
Nie ma wątpliwości Cytaty: Tam, gdzie prze­mawia ser­ce, nie wy­pada, aby ro­zum zgłaszał wątpliwości. -Milan Kundera


tam-gdzie-prze­mawia-ser­-nie wy­pada-aby ro­zum-zgłaszał-wątpliwoś
Nie ma wątpliwości Cytaty: Nie ma wątpliwości, że ziemia nasza nie jest dla aniołów. -Herbert George Wells


Nie ma wątpliwości Cytaty: Jeżeli masz wątpliwości - mów prawdę. -Mark Twain


jeżeli-masz-wątpliwoś-mów-prawdę
Nie ma wątpliwości Cytaty: Wiara jest mozaiką złożoną z wątpliwości. -Nikos Kazantzakis


wiara-jest-mozaiką-złożoną-z-wątpliwoś
Nie ma wątpliwości Cytaty: Jeśli masz wątpliwości - mów prawdę. -Mark Twain


jeśli-masz-wątpliwoś-mów-prawdę
Nie ma wątpliwości Cytaty: Mężczyzna głupi jest bliskim krewniakiem zwierzęcia, bo równie jak ono nie ma żadnych wątpliwości. -Aleksander Świętochowski


mężczyzna-głupi-jest-bliskim-krewniakiem-zwierzęcia-bo-równie-jak-ono-nie-żadnych-wątpliwoś
Nie ma wątpliwości Cytaty: Człowiek głupi jest bliskim krewnym zwierzęcia, bo równie jak ono nie ma żadnych wątpliwości. -Aleksander Świętochowski


człowiek-głupi-jest-bliskim-krewnym-zwierzęcia-bo-równie-jak-ono-nie-żadnych-wątpliwoś
Nie ma wątpliwości Cytaty: Praw­da w us­tach kłam­cy zaw­sze budzi wątpliwości... -Papużka


praw­da-w us­tach-kłam­cy-zaw­sze-budzi-wątpliwoś
Nie ma wątpliwości Cytaty: dzięki błyskowi co roz­wiał wątpliwości wiara mocniejsza  -Cykam


dzięki-błyskowi-co-roz­wiał-wątpliwoś-wiara-mocniejsza 
Nie ma wątpliwości Cytaty: Gdy zrywa się wiatr wątpliwości, przestajemy latać. -Ewa Glińska


gdy-zrywa-ę-wiatr-wątpliwoś-przestajemy-latać
Nie ma wątpliwości Cytaty: Na­leży być pew­nym przy­naj­mniej swoich wątpliwości. -Henryk Jagodziński


na­ży-być-pew­nym-przy­naj­mniej-swoich-wątpliwoś