Nie met­ryczny Obłęd Cytaty

Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Sko­ro is­tnieją ro­boczo­godzi­ny i la­ta świet­lne, to dlacze­go nie met­ryczny obłęd. -Joanne Greenberg


sko­ro-is­tnieją-ro­boczo­godzi­ny-i ­-świet­lne-to dlacze­go-nie met­ryczny-obłęd
Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Obłęd mąci rozum, ale nie dowcip. -Nathaniel Emmons


Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Jak łat­wo zwyczaj­ny lęk zmienić w obłęd. -Edyta Bartosiewicz


jak-łat­wo-zwyczaj­ny-lęk-zmienić-w obłęd
Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Sy­met­ria: es­te­tyka idiotów. -Julian Tuwim


sy­met­ria-es­te­tyka-idiotów
Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Ja i ty, trzy met­ry po­nad niebem. -Federico Moccia


Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze, kiedy nam się dzieje źle. -Wolter


optymizm-to-obłęd-dowodzenia-że-wszystko-jest-dobrze-kiedy-nam-ę-dzieje-ź
Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Obłęd: pow­tarzać w kółko tą samą czyn­ność ocze­kując in­nych rezultatów. -Albert Einstein


obłęd-pow­tarzać-w kółko-tą samą-czyn­ność-ocze­kując-in­nych-rezultatów
Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Obłęd u jednostki jest czymś rzadkim - atoli u grup, stronnictw, ludów i epok regułą. -Friedrich Nietzsche


obłęd-u-jednostki-jest-czymś-rzadkim-atoli-u-grup-stronnictw-ludów-i-epok-regułą
Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze, kiedy nam się źle dzieje. -Wolter


optymizm-to-obłęd-dowodzenia-że-wszystko-jest-dobrze-kiedy-nam-ę-ź-dzieje
Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Op­ty­mizm to obłęd do­wodze­nia, że wszys­tko jest dob­rze, kiedy nam się dzieje źle. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Szu­kam Cię w każdym cen­ty­met­rze mo­jego łóżka...al­bo jes­tem śle­pa, al­bo niekochana. -ktos-do-kochania


szu­kam-cię-w każdym-cen­ty­met­rze-mo­jego-łóżkaal­bo-jes­tem-ś­pa-al­bo-niekochana
Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Boję się Ciebie...Bo wiem ze mo­zesz mnie bar­dziej zra­nic jak 2 met­ro­wy goryl... -bycjakplynacarzeka


boję ę-ciebiebo-wiem-ze mo­zesz-mnie-bar­dziej-zra­nic-jak 2 met­ro­wy-goryl
Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Kiedy jes­teś obok czuję się jak bym była


kiedy-jes­teś-obok-czuję ę-jak bym-była-trzy-met­ry-nad-niebem 
Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Gdy w słoneczny let­ni dzień masz do wy­boru: sie­dze­nie nad try­gono­met­rią al­bo per­spek­tywę kon­certów to wiado­mo, że wy­bie­rzesz to drugie. -Agnieszka Chylińska


gdy-w słoneczny-let­-dzień-masz-do wy­boru-sie­dze­nie-nad-try­gono­met­rią-al­bo-per­spek­tywę-kon­certów-to wiado­mo
Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Met­ro: pośpie­szne mi­janie się ludzi. Twarze zam­knięte, nie­czy­tel­ne. Obojętne przepływa­nie obok siebie mi­lionów ludzkich losów, myśli, uczuć - niewidzial­na a naj­ważniej­sza ma­teria świata. -Ryszard Kapuściński


Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Ona wie­działa że ją zdradził... Wte­dy po­deszła do niego i po­wie­dzała: Tyl­ko pa­miętaj, łóżko ma 2 met­ry , a życię trochę więcej. -Storczyk0801


ona-wie­działa-że ją zdradził-wte­dy-po­deszła-do niego-i po­wie­dzała-tyl­ko-pa­miętaj-łóżko- 2 met­ry- a życię
Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Ciągle jeszcze życie jest cu­dow­ne, gdy człowiek ma iluzję, że jest zdol­ny na met­rze kwad­ra­towym stworzyć cały świat. -Bohumił Hrabal


ciągle-jeszcze-życie-jest cu­dow­ne-gdy-człowiek- iluzję-że jest zdol­ny-na met­rze-kwad­ra­towym-stworzyć-cały-świat
Nie met­ryczny Obłęd Cytaty: Tak mnie to bo­li...Bo­li mnie to, że wszys­tko, co się wokół kręci, nie do­tyczy mnie. Jes­tem sa­ma. Sa­ma z chorą wyob­raźnią, która wpędza mnie w obłęd. Sa­ma, choć pełno wokół mnie ludzi. -Breath