Nie miała Ty­le Cytaty

Nie miała Ty­le Cytaty: Życiorys pisze los, ale mam­cia za­kusy miała, to ludziom to i owo do­rabiała, córka po oj­cu ge­ny miała, re­cept na cudze szczęście wys­ta­wiać nie chciała. -Twarz


Życiorys-pisze-los-ale-mam­cia-za­kusy-miała-to ludziom-to i owo-do­rabiała-córka-po oj­cu-ge­ny-miała-re­cept-na cudze-szczęście
Nie miała Ty­le Cytaty: Wie­działam, że kiedyś będę miała ta­ki dylemat, lis­ty to niewy­powie­dziane słowa, emoc­je i uczucia. Pa­lenie ich to tak jak­by pa­lenie części sa­mego siebie. Ale wie­działam, że będę miała ta­ki dylemat. Do pieca z ty­mi uczu­ciami, bo niektóre uczu­cia to ta­kie więzienia i nie możesz zacząć żyć dopóki się ich nie pozbędziesz. Czas uwol­nić się od Ciebie! *Paw­li­kow­ska-Jas­norzew­ska - 


Nie miała Ty­le Cytaty: Owca co miała złote runo nie była bogata. -Stanisław Jerzy Lec


Nie miała Ty­le Cytaty: Nie miała ba­ba kłopo­tu to so­bie chłopa zna­lazła .... -nasia


nie-miała-ba­ba-kłopo­-to so­bie-chłopa-zna­lazła
Nie miała Ty­le Cytaty: Chciała jeździć po świecie, a na­wet wa­liz­ki nie miała.. -MalinowaMarta


chciała-ździć-po świecie-a na­wet-wa­liz­ki-nie miała
Nie miała Ty­le Cytaty: Nie ma powodu, aby indywidualna osoba miała komputer w domu. -Ken Olson


nie-powodu-aby-indywidualna-osoba-miała-komputer-w-domu
Nie miała Ty­le Cytaty: Naga to ona nie była wcale, miała pończochy i korale. -Jan Sztaudynger


naga-to-ona-nie-była-wcale-miała-pończochy-i-korale
Nie miała Ty­le Cytaty: W odczuciu mężczyzn Raj polegał na tym, że Ewa nie miała się w co ubrać. -Bolesław Paszkowski


w-odczuciu-mężczyzn-raj-polegał-na-tym-że-ewa-nie-miała-ę-w-co-ubrać
Nie miała Ty­le Cytaty: Bo w życiu nie ma rzeczy która by nie miała plusów jak i minusów  -badtomek


bo w życiu-nie  rzeczy-która-by nie miała-plusów-jak i minusów 
Nie miała Ty­le Cytaty: Nie umiem żyć sa­mot­nie. W baj­ce każda księżniczka miała księcia. -opuszczona


nie-umiem-żyć-­­nie-w baj­-każda-księżniczka-miała-księcia
Nie miała Ty­le Cytaty: Nie ma ta­kich sy­tuac­ji, w których by jeszcze miłość nie miała cze­goś do powiedzenia. -Stefan Wyszyński


nie- ­kich-sy­tuac­ji-w których-by jeszcze-miłość-nie miała-cze­goś-do powiedzenia
Nie miała Ty­le Cytaty: Od­niosła sukces Ale nie cie­szyła się nim, nie świętowała... Nie miała z kim. -Andrea


od­niosła-sukces-ale-nie cie­szyła ę-nim-nie świętowała-nie-miała-z kim
Nie miała Ty­le Cytaty: Nie dziw, że młoda ni­kogo nie miała; Sko­ro jej wygląd jak pas cno­ty działa. -SirNobody


nie-dziw-że młoda-­kogo-nie miała-sko­ro-jej-wygląd-jak -cno­ty-działa
Nie miała Ty­le Cytaty: Uwierz, za­nim Ciebie nie poz­nała, nie miała ty­le roz­cza­rowa­nia w oczach. -Riot


uwierz-za­nim-ciebie-nie poz­nała-nie miała-ty­-roz­cza­rowa­nia-w oczach
Nie miała Ty­le Cytaty: koszer­nie go­tować chciał, ale dał ciała, po je­go przykrywką gar-kuchnia nies­traw­ności miała. -onejka


koszer­nie-go­tować-chciał-ale-dał-ciała-po-­go-przykrywką-gar-kuchnia-nies­traw­noś-miała
Nie miała Ty­le Cytaty: Fortuna, gdy nie ma na czym kogo zasmucić, wprzód da, żeby miała co potem odbierać albo trapić z żałością. -Andrzej Maksymilian Fredro


fortuna-gdy-nie-na-czym-kogo-zasmucić-wprzód-da-żeby-miała-co-potem-odbierać-albo-trapić-z-żałośą
Nie miała Ty­le Cytaty: tak ładnie uśmie­chnęła się miłość do mnie zębów nie miała i szczęki też nie ale choć us­ta wygięła... -Schmerz


tak-ładnie-uśmie­chnęła ę-miłość-do mnie-zębów-nie miała-i-szczęki-też-nie-ale-choć-us­-wygięła
Nie miała Ty­le Cytaty: Miała być de­mok­racja, a tu każdy wy­gadu­je co chce!  -Lech Wałęsa


miała-być-de­mok­racja-a  każdy-wy­gadu­-co chce