Nie myśleć I ty­le Sa­mo Cytaty

Nie myśleć I ty­le Sa­mo Cytaty: Trud­niej jest cza­sami nie myśleć, niż myśleć. -Joanna Chmielewska


Nie myśleć I ty­le Sa­mo Cytaty: Cza­sem war­to coś prze­myśleć, a nie tyl­ko po­myśleć o czymś, bo to za mało. -Andrzej Klawitter


cza­sem-war­to-coś-prze­myść-a nie tyl­ko-po­myść-o czymś-bo to za ło
Nie myśleć I ty­le Sa­mo Cytaty: Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień. -Alec Guiness


gdy-uczyć-będziemy-ludzi-jak-powinni-myść-a-nie-co-powinni-myść-to-unikniemy-wielu-nieporozumień
Nie myśleć I ty­le Sa­mo Cytaty: Chcąc nie chcąc, trzeba myśleć. Dlaczego więc nie myśleć z rozmachem? -Donald Trump


chcąc-nie-chcąc-trzeba-myść-dlaczego-więc-nie-myść-z-rozmachem
Nie myśleć I ty­le Sa­mo Cytaty: Niena­widzę kiedy ludzie mówią mi: - Spróbuj o tym nie myśleć. Niesa­mowi­cie mnie to de­ner­wu­je, mam ochotę wte­dy wbić im nóż w udo i spy­tać: -Bo­li ?! Spróbuj o tym nie myśleć!  -WhiteAngel ♥


Nie myśleć I ty­le Sa­mo Cytaty: Jeżeli ktoś chce odnieść sukces, musi myśleć. Musi myśleć aż do bólu. Musi


jeżeli-ktoś-chce-odnieść-sukces-musi-myść-musi-myść-aż-do-bólu-musi-wałkować-problemy-w-swojej-głowie-aż-do-chwili-gdy-wszelkie-ich
Nie myśleć I ty­le Sa­mo Cytaty: Każda rzecz jest nieja­ko w przes­trze­ni możli­wych stanów rzeczy. Przes­trzeń tę mogę po­myśleć so­bie ja­ko pustą, ale nie mogę so­bie po­myśleć rzeczy bez przestrzeni. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


Nie myśleć I ty­le Sa­mo Cytaty: Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwo -Konfucjusz


uczyć-ę-i-nie-myść-to-strata-czasu-myść-i-nie-uczyć-ę-to-niebezpieczeństwo
Nie myśleć I ty­le Sa­mo Cytaty: Pod­sta­wowym obo­wiązkiem in­te­lek­tualis­ty jest myśleć i mówić prawdę. (…) Myśleć to znaczy zas­ta­nawiać się nad tym, kim jes­teśmy i ja­ka jest otaczająca rzeczy­wis­tość. Oz­nacza to siłą rzeczy od­po­wie­dzial­ność za słowo. -Zbigniew Herbert


Nie myśleć I ty­le Sa­mo Cytaty: Myśleć znaczy czuć. Ale czy czuć znaczy myśleć?  -NightHuntress


myść-znaczy-czuć-ale czy-czuć-znaczy-myść 
Nie myśleć I ty­le Sa­mo Cytaty: Nie mamy pieniędzy, musimy zatem myśleć. -Ernest Rutherford


Nie myśleć I ty­le Sa­mo Cytaty: Nie wystarczy śmiało myśleć, trzeba to głośno wykrzyczeć. -Anonim


nie-wystarczy-śmiało-myść-trzeba-to-głośno-wykrzyczeć
Nie myśleć I ty­le Sa­mo Cytaty: Wiele wymyślono po to, żeby nie trzeba było myśleć. -Karel Capek


wiele-wymyślono-po-to-żeby-nie-trzeba-było-myść
Nie myśleć I ty­le Sa­mo Cytaty: Mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany - nie na odwrót. -Josef Franz Strauss


mówić-trzeba-prosto-a-myść-w-sposób-skomplikowany-nie-na-odwrót
Nie myśleć I ty­le Sa­mo Cytaty: Ro­zumu nie można zastąpić wiedzą o tym, jak na­leży myśleć. -Marek Hłasko


ro­zumu-nie można-zastąpić-wiedzą-o tym-jak na­ży-myść
Nie myśleć I ty­le Sa­mo Cytaty: O przyszłości należy myśleć, lecz nie trzeba się o nią martwić. -Anonim


o-przyszłoś-należy-myść-lecz-nie-trzeba-ę-o-ą-martwić
Nie myśleć I ty­le Sa­mo Cytaty: Wielu ludzi jest nieszczęśliwych, ponieważ nie potrafi abstrakcyjnie myśleć. -Emanuel Kant


wielu-ludzi-jest-nieszczęśliwych-ponieważ-nie-potrafi-abstrakcyjnie-myść
Nie myśleć I ty­le Sa­mo Cytaty: To, że Bóg ukochał człowieka, bynajmniej nie przeszkadza ludziom myśleć i radośnie działać. -Dietrich Bonhoeffer


to-że-bóg-ukochał-człowieka-bynajmniej-nie-przeszkadza-ludziom-myść-i-radośnie-działać