Nie płynie Nig­dy Cytaty

Nie płynie Nig­dy Cytaty: Pochleb­stwo nie płynie nig­dy z wiel­kiej duszy, jest to właści­wość dusz małych, które umieją się jeszcze pom­niej­szyć, aby le­piej wejść w sferę oso­by, do­koła której wiszą. Pochleb­stwo zaw­sze jest pod­szy­te interesem. -Honoré de Balzac


Nie płynie Nig­dy Cytaty: Człowiek jest biedny i słaby, i nic zupełnie nie znaczy. Płynie się tygodniami i tygodniami człowiek się dręczy. Potem jest port i wszystko, czego człowiek pragnął, okazuje się po prostu śmieszne, okazuje się, że i bez tego można żyć doskonale. A potem znów się płynie. -Marek Hłasko


Nie płynie Nig­dy Cytaty: Płynie po­tokiem smu­tek lecz nie zna­my je­go źródła... -Papużka


płynie-po­tokiem-smu­tek-lecz-nie zna­my-­go-źródła
Nie płynie Nig­dy Cytaty: Płynące­go do dna, ab­sor­bu­je sam fakt że płynie a nie to co go pochłania. o11  -wdech


płyną­go-do dna-ab­sor­bu­-sam-fakt-że płynie-a-nie to co go pochłania-o11 
Nie płynie Nig­dy Cytaty: Bla­do różowe, nie tyl­ko zim­ne policzki. Płynie krą przeszłość. -Papużka


bla­do-różowe-nie-tyl­ko-zim­ne-policzki-płynie-krą-przeszłość
Nie płynie Nig­dy Cytaty: Nie rezygnuj z celu, ponieważ wymaga czasu. Czas i tak płynie... -Anonim


nie-rezygnuj-z-celu-ponieważ-wymaga-czasu-czas-i-tak-płynie
Nie płynie Nig­dy Cytaty: Kto przez morze płynie, zmienia niebo, ale nie charakter. -Horacy


kto-przez-morze-płynie-zmienia-niebo-ale-nie charakter
Nie płynie Nig­dy Cytaty: Nig­dy, nig­dy praw­dzi­wa miłość nie umiera, lecz i w ogień włożona, do kości przywiera. -Jan Kochanowski


nig­dy-nig­dy-praw­dzi­wa-miłość-nie umiera-lecz-i w ogień-włożona-do koś-przywiera
Nie płynie Nig­dy Cytaty: Prawdziwa arystokracja płynie z ducha, a nie z odziedziczonego po przodkach tytułu czy fortuny. -Halina Rodzińska


prawdziwa-arystokracja-płynie-z-ducha-a-nie-z-odziedziczonego-po-przodkach-tytułu-czy-fortuny
Nie płynie Nig­dy Cytaty: I tak nig­dy nig­dy nie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tko i nie po­siadać nic. -respirer


i tak-nig­dy-nig­dy-nie zro­zumiesz-jak to jest mieć-wszys­tko-i nie po­siadać-nic
Nie płynie Nig­dy Cytaty: Drażliwość płynie jedynie z próżności. -Julie Eleonore Jeanne De Laspinasse


Nie płynie Nig­dy Cytaty: Najszybciej płynie czas wolny. -Jakub Werbiński


Nie płynie Nig­dy Cytaty: Życie jest przew­lekłą raną, która pra­wie nig­dy nie przes­ta­je bo­leć i nig­dy się nie goi. -Aurore Dudevant (George Sand)


Życie-jest przew­lekłą-raną-która-pra­wie-nig­dy-nie przes­­-bo­ć-i nig­dy ę-nie goi
Nie płynie Nig­dy Cytaty: Człowiek, który kochając, nig­dy nie zro­bił z siebie dur­nia, nig­dy nie będzie w sta­nie kochać mądrze. -Theodor Reik


człowiek-który-kochając-nig­dy-nie zro­bił-z siebie-dur­nia-nig­dy-nie będzie-w sta­nie-kochać-mądrze
Nie płynie Nig­dy Cytaty: Nig­dy nie mów nig­dy .. nig­dy nie mów zaw­sze .. nie ufaj ... -rachel1995


nig­dy-nie mów-nig­dy-nig­dy-nie mów-zaw­sze-nie-ufaj
Nie płynie Nig­dy Cytaty: Mędrzec nie mówi nig­dy, co ro­bi, ale też nie ro­bi nig­dy nicze­go, o czym nie mógłby mówić. -Jean-Paul Sartre


mędrzec-nie mówi-nig­dy-co ro­bi-ale-też-nie ro­bi-nig­dy-nicze­go-o czym-nie mógłby-mówić
Nie płynie Nig­dy Cytaty: Czas płynie, jak górski potok, więc nigdy nie można się napić do syta. -Anonim


czas-płynie-jak-górski-potok-więc-nigdy-nie-można-ę-napić-do-syta
Nie płynie Nig­dy Cytaty: Żaden wiatr nie jest pomyślny temu, kto nie wie, do którego portu płynie. -Machiavelli


Żaden-wiatr-nie-jest-pomyślny-temu-kto-nie-wie-do-którego-portu-płynie