Nie po­doba Mi się Pa­na żona Cytaty

Nie po­doba Mi się Pa­na żona Cytaty: młody małżonek wez­wał le­karza do swej żony. po ba­daniu le­karz mówi : - nie po­doba mi się pa­na żona ... - mnie też nie, ale po­sag ma wiel­ki !  -lovely-girl


młody-łżonek-wez­wał-­karza-do swej-żony-po ba­daniu-­karz-mówi-nie po­doba-mi ę-pa­na-żona-mnie-też-nie-ale-po­sag
Nie po­doba Mi się Pa­na żona Cytaty: Piszę taką mu­zykę jaką lu­bię. Jeśli po­doba się in­nym ludziom, to w porządku, mogą iść do skle­pu i ku­pić so­bie płyty. A jeśli im się nie po­doba, to zaw­sze mają Micheala Jac­kso­na do posłuchania. -Frank Zappa


Nie po­doba Mi się Pa­na żona Cytaty: Po­wiadają: mąż sta­nu. A gdzie żona? Żona ma się za­dowo­lić stanikiem?  -nicola-57


po­wiadają-mąż-sta­nu-a gdzie-żona-Żona- ę-za­dowo­lić-stanikiem 
Nie po­doba Mi się Pa­na żona Cytaty: Jeśli żona śmieje się z twej anegdotki, to znaczy, że jest dobra - anegdotka lub żona. -Tristan Bernard


jeśli-żona-śmieje-ę-z-twej-anegdotki-to-znaczy-że-jest-dobra-anegdotka-lub-żona
Nie po­doba Mi się Pa­na żona Cytaty: Trudniej rozstać się z żoną - przyjaciółką niż tylko z żoną. Małżonkowie pozbawiają się wtedy wzajemnego oparcia. -Silvina Bullrich


trudniej-rozstać-ę-z-żoną-przyjaciółką-ż-tylko-z-żoną-małżonkowie-pozbawiają-ę-wtedy-wzajemnego-oparcia
Nie po­doba Mi się Pa­na żona Cytaty: Jeśli żona śmieje się z twojego żartu, to znaczy, że jedno jest dobre - żart albo żona. -Tristan Bernard


jeśli-żona-śmieje-ę-z-twojego-żartu-to-znaczy-że-jedno-jest-dobre-żart-albo-żona
Nie po­doba Mi się Pa­na żona Cytaty: Czy dla­tego coś jest piękne, że się po­doba, czy się po­doba, że jest piękne?  -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Nie po­doba Mi się Pa­na żona Cytaty: Tak.Może i jes­tem zła,kłam­li­wa czy wro­ga ale te­go mnie nau­czy­liście.Jeśli po­wiem że coś mi się po­doba a wam nie to uważacie że jest to złe!Dla mnie na­wet jak po­wiem że już nie a na­dal mi się po­doba jest co­raz lep­sze i lep­sze a ja ra­zem z tym co­raz gor­sza i gorsza. -marlena m


Nie po­doba Mi się Pa­na żona Cytaty: jeśli książka nie po­doba się mi, odkładam ją. -Chemicals


śli-książka-nie po­doba ę-mi-odkładam-ją
Nie po­doba Mi się Pa­na żona Cytaty: Ko­mu po­doba się los in­ne­go, nie dziw­ne, że niena­wis­tny własny. -Horacy


ko­mu-po­doba ę-los-in­ne­go-nie dziw­ne-że niena­wis­tny-własny
Nie po­doba Mi się Pa­na żona Cytaty: Po­doba­nie się wszys­tkim nie jest zajęciem dla polityków. -Margaret Thatcher


po­doba­nie ę-wszys­tkim-nie jest zajęciem-dla-polityków
Nie po­doba Mi się Pa­na żona Cytaty: Dobra żona: Żona mi odpowiada, bo mi nie odpowiada. -Jan Sztaudynger


dobra-żona-Żona-mi-odpowiada-bo-mi-nie-odpowiada
Nie po­doba Mi się Pa­na żona Cytaty: Żona, która nie umie wpływać na męża jest gąską. Żona, która nie chce na niego wpływać jest świętą. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Żona-która-nie-umie-wpływać-na-męża-jest-gąską-Żona-która-nie-chce-na-niego-wpływać-jest-świętą
Nie po­doba Mi się Pa­na żona Cytaty: Im pow­szechniej się ktoś po­doba, tym płycej się podoba. -Stendhal (Henri Beyle)


im pow­szechniej ę-ktoś-po­doba-tym-płycej ę-podoba
Nie po­doba Mi się Pa­na żona Cytaty: Jeśli wciąż ci się to nie po­doba, w porządku: dla­tego ja jes­tem sze­fem. Po pros­tu wiem le­piej od ciebie. -Linus Benedict Torvalds


jeśli-wciąż- ę-to nie po­doba-w porządku-dla­tego-ja jes­tem-sze­fem-po pros­-wiem-­piej-od ciebie
Nie po­doba Mi się Pa­na żona Cytaty: Ko­bieciarz: je­go upo­doba­nie, to panie. -Bujak Bogusław


Nie po­doba Mi się Pa­na żona Cytaty: Ludzkość to my, czy nam się to po­doba czy nie. -Samuel Beckett


ludzkość-to my-czy-nam ę-to po­doba-czy-nie
Nie po­doba Mi się Pa­na żona Cytaty: Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. -Lew Tołstoj