Nie stało się Cytaty

Nie stało się Cytaty: Dob­rze się stało, że źle się stało. -Lech Wałęsa


Nie stało się Cytaty: Życie stało się lep­sze, to­warzysze, życie stało się weselsze. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Nie stało się Cytaty: Życie stało się lepsze, towarzysze, życie stało się weselsze. -Józef Stalin


Życie-stało-ę-lepsze-towarzysze-życie-stało-ę-weselsze
Nie stało się Cytaty: Czasami ludzie potkną się o prawdę. Ale prostują się i idą dalej, jakby nic się nie stało. -Winston Churchill


czasami-ludzie-potkną-ę-o-prawdę-ale-prostują-ę-i-idą-dalej-jakby-nic-ę-nie-stało
Nie stało się Cytaty: Byle tylko Słowo nie stało się ciałem poza nami. -Jan Twardowski


byle-tylko-słowo-nie-stało-ę-ciałem-poza-nami
Nie stało się Cytaty: Nadzieje na jut­ro są at­rakcyj­ne, póki dziś nie stało się wczoraj. -William Faulkner


nadzieje-na jut­ro-są at­rakcyj­ne-póki-dziś-nie stało ę-wczoraj
Nie stało się Cytaty: Nadzieje na jutro są atrakcyjne, póki dziś nie stało się wczoraj. -William Faulkner


nadzieje-na-jutro-są-atrakcyjne-póki-dziś-nie-stało-ę-wczoraj
Nie stało się Cytaty: Niech zgi­nie świat, by­leby stało się za­dość sprawiedliwości. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Nie stało się Cytaty: Doświadczenie ma sąd, pojęcie na wszystko, co się stało, tylko nie ma pojęcia na to, co się w tobie dzieje. -Narcyza Żmichowska


doświadczenie-sąd-pojęcie-na-wszystko-co-ę-stało-tylko-nie-pojęcia-na-to-co-ę-w-tobie-dzieje
Nie stało się Cytaty: Bo wy­maga­nie człowie­czeństwa od ludzi stało się dziś rzeczą nieludzką. -William


bo wy­maga­nie-człowie­czeństwa-od ludzi-stało ę-dziś-rzeczą-nieludzką
Nie stało się Cytaty: Jaka jestem szczęśliwa, że nie urodziłam się mężczyzną, bo gdyby tak się stało, musiałabym poślubić kobietę! -Anne Louise Stael - Holstein


jaka-jestem-szczęśliwa-że-nie-urodziłam-ę-mężczyzną-bo-gdyby-tak-ę-stało-musiałabym-poślubić-kobietę
Nie stało się Cytaty: Najdłuższe roz­sta­nie, po którym się żyje jak­by ser­ce pękło i nic się nie stało. -Jan Twardowski


najdłuższe-roz­sta­nie-po którym ę-żyje-jak­by-ser­-pękło-i nic ę-nie stało
Nie stało się Cytaty: Mi­mo pow­szechne­go znie­czu­lenia życie nie stało się mniej bolesne. -Jacek Wejroch


mi­mo-pow­szechne­go-znie­czu­lenia-życie-nie stało ę-mniej-bolesne
Nie stało się Cytaty: Szczęście to ra­dość z te­go, co stało się naszym udziałem. -Małgorzata Stolarska


szczęście-to ra­dość-z te­go-co stało ę-naszym-udziałem
Nie stało się Cytaty: Milczenie stało się jego mową ojczystą. -Oliver Goldsmith


Nie stało się Cytaty: Łzy nie są oz­naką naszej słabośći, lecz tym,że nasze ser­ce nie stało się pustynią. -Maria Konopnicka


Łzy-nie są oz­naką-naszej-słabośći-lecz-tymże-nasze-ser­-nie stało ę-pustynią
Nie stało się Cytaty: Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi. -Karol Kurpiński


wszys­tko-co ę-stało-stać ę-mu­siało-i tyl­ko-to ę-sta­nie-co ę-stać-musi
Nie stało się Cytaty: Wszys­tko jest z wo­dy, z wo­dy pow­stało i z wo­dy się składa. -Tales z Miletu


wszys­tko-jest z wo­dy-z wo­dy-pow­stało-i z wo­dy ę-składa