Nie tyl­ko Każe Cytaty

Nie tyl­ko Każe Cytaty: Soc­ja­lizm jest to us­trój niewol­niczy i możemy so­bie wyb­rać właści­ciela. Je­den właści­ciel na­każe nam re­ligię, a dru­gi za­każe nam religii. -Janusz Korwin-Mikke


soc­ja­lizm-jest to us­trój-niewol­niczy-i możemy-so­bie-wyb­rać-właś­ciela-je­den właś­ciel-na­każe-nam-re­ligię-a dru­gi
Nie tyl­ko Każe Cytaty: Mu­simy kiedyś wy­myślić test, który po­każe, gdzie jest zdro­wie, a nie tyl­ko, gdzie jest choroba. -Joanne Greenberg


mu­simy-kiedyś-wy­myślić-test-który-po­każe-gdzie-jest zdro­wie-a nie tyl­ko-gdzie-jest choroba
Nie tyl­ko Każe Cytaty: Niedo­la jest jak upor­czy­wy wicher. Nie tyl­ko każe tkwić ciągle w tym sa­mym miej­scu, ale też zry­wa wszys­tko, co da się zer­wać, i zos­ta­wia ob­nażone postacie. -Artur Golden


niedo­-jest jak upor­czy­wy-wicher-nie tyl­ko-każe-tkwić-ągle-w tym-­mym-miej­scu-ale-też-zry­wa-wszys­tko-co da ę-zer­wać
Nie tyl­ko Każe Cytaty: Co to za dur­ny in­styn­kt każe ludziom zaw­sze ocze­kiwać, że coś się sta­nie? Wys­tar­czy tyl­ko zacząć his­to­rię o ja­kimś człowieku czy o psie, a coś ko­nie­cznie mu­si się stać. -John Irving


Nie tyl­ko Każe Cytaty: Bo kochając nie od­czu­wasz bólu...nie masz pojęcia o ra­nie, jaką no­sisz w ser­cu, na­pawasz się cier­pieniem, pot­ra­fisz kochać go na­wet kiedy cię niena­widzi, kiedy każe ci odejść... i prag­niesz tyl­ko jed­ne­go...znów uj­rzeć je­go posępną twarz.. -agusia96


Nie tyl­ko Każe Cytaty: Po­jawię się w twoim śnie Po cichu, we mgle Ocza­ruję Cię swą urodą Swą in­tuicją i swobodą Od­pra­wię cza­ry wokół two­jego jestestwa Zro­bię wszys­tko, tyl­ko byś zab­rał mnie do swo­jego królestwa Będę się śmiać i płakać, kiedy trzeba Tyl­ko byś mnie zap­ro­wadził do nieba Chcę, byś mnie bro­nił i chronił I wszędzie za mną gonił Pożyczę Ci swo­je ser­ce na niepi­saną konieczność I każę Ci się w nim pod­pi­sać na wieczność  -Milena :*


Nie tyl­ko Każe Cytaty: Kłamstwo jest racjonalniejsze od prawdy - nie każe się domyślać. -Anonim


kłamstwo-jest-racjonalniejsze-od-prawdy-nie-każe-ę-domyść
Nie tyl­ko Każe Cytaty: Miłość nie pyta rozumu o zdanie, ale każe mu najczęściej płacić. -Aleksander Kumor


miłość-nie-pyta-rozumu-o-zdanie-ale-każe-mu-najczęściej-płacić
Nie tyl­ko Każe Cytaty: Po­każę Ci  miejsca w których nie byłam więc możliwe że się zgubimy w sobie  -rzekoma ona


po­każę-ci -miejsca-w-których-nie-byłam-więc-możliwe-że ę-zgubimy-w-sobie 
Nie tyl­ko Każe Cytaty: Pan każe, sługa musi. -Adam Mickiewicz


Nie tyl­ko Każe Cytaty: To miłość każe śpiewać życiu. -Chautard


to-miłość-każe-śpiewać-życiu
Nie tyl­ko Każe Cytaty: Każe nasz ksiądz z ambony, przyznać mu, że ładnie, ale cóż po tym, kiedy nie żyje przykładnie. -Anonim


każe-nasz-ksiądz-z-ambony-przyznać-mu-że-ładnie-ale-cóż-po-tym-kiedy-nie-żyje-przykładnie
Nie tyl­ko Każe Cytaty: Los iść Ci każe. Idź za Twym Aniołem. -Deotyma


los-iść-ci-każe-idź-za-twym-aniołem
Nie tyl­ko Każe Cytaty: zaufaj mi a po­każe Ci jak się ma­nipu­luje czasem  -badtomek


zaufaj-mi a po­każe-ci jak ę-­nipu­luje-czasem 
Nie tyl­ko Każe Cytaty: Wszystko może poczekać - ale nie miłość. Kto miłości każe czekać, obraża najważniejszego gościa w swoim domu. -Hans Kruppa


wszystko-może-poczekać-ale-nie-miłość-kto-miłoś-każe-czekać-obraża-najważniejszego-gościa-w-swoim-domu
Nie tyl­ko Każe Cytaty: Reklama każe ci myśleć, że przez całe swoje życie marzyłeś o czymś, o czym wcześniej nigdy nawet nie słyszałeś. -Anonim


reklama-każe-myść-że-przez-całe-swoje-życie-marzyłeś-o-czymś-o-czym-wcześniej-nigdy-nawet-nie-słyszałeś
Nie tyl­ko Każe Cytaty: Każda godzi­na w społeczeństwie ludzi ot­wiera grób i każe płynąć łzom. -Francois Rene de Chateaubriand


każda-godzi­na-w społeczeństwie-ludzi-ot­wiera-grób-i każe-płynąć-łzom
Nie tyl­ko Każe Cytaty: Po­każcie mi szczęśli­wego człowieka, a ja wam po­każę bliznę po lo­boto­mii na je­go głowie. -Sean Connery


po­każcie-mi szczęśli­wego-człowieka-a ja wam-po­każę-bliznę-po lo­boto­mii-na ­go-głowie