Nie uczy się Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nie uczy się Cytaty: Uczy­my się na włas­nych błędach. Na cudze może i pat­rzy­my ale właści­wie się z nich nie uczy­my, bo po ja­kimś cza­sie po­pełniamy ta­kie same. -Aleksandra_Czarna
uczy­my ę-na włas­nych-błędach-na cudze-może-i pat­rzy­my-ale-właś­wie ę-z nich-nie uczy­my-bo po ja­kimś-cza­sie
Nie uczy się Cytaty: W pieluchach uczą nas muzyki, Szkoła nas uczy Cycerona, Świat uczy różnej gimnastyki, Ale rozumu uczy żona. -Rodoc
w-pieluchach-uczą-nas-muzyki-szkoła-nas-uczy-cycerona-Świat-uczy-różnej-gimnastyki-ale-rozumu-uczy-żona
Nie uczy się Cytaty: Jedyną rzeczą, której uczy historia, jest to, że większości ludzi niczego nie uczy -Winston Churchill
jedyną-rzeczą-której-uczy-historia-jest-to-że-większoś-ludzi-niczego-nie-uczy
Nie uczy się Cytaty: Nie uczy się ludzi, jak być ludźmi, a uczy się ich wszystkiego innego; im zaś nigdy tyle nie zależy na reszcie, co na tym, aby być ludźmi. -Blaise Pascal
nie-uczy-ę-ludzi-jak-być-ludźmi-a-uczy-ę-ich-wszystkiego-innego-im-zaś-nigdy-tyle-nie-zależy-na-reszcie-co-na-tym-aby-być-ludźmi
Nie uczy się Cytaty: Wiedza, którą się tylko obrasta, niczego w człowieku nie zmienia albo zmienia go jedynie pozornie, z zewnątrz, jedno ubranie zmienia na inne. Ten zaś, kto się uczy poprzez branie w siebie, przechodzi nieustanne przemiany, ponieważ wciela w swoją istotę to, czego się uczy. -Olga Tokarczuk
Nie uczy się Cytaty: Każdy kon­flikt uczy nas cze­goś no­wego, uczy po­kony­wania przeszkód. -Adam Małysz
każdy-kon­flikt-uczy-nas-cze­goś-no­wego-uczy-po­kony­wania-przeszkód
Nie uczy się Cytaty: Ten, który się uczy, a nie myśli, jest stracony. Ten, który myśli i nie uczy się, znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. -Konfucjusz
ten-który-ę-uczy-a-nie-myśli-jest-stracony-ten-który-myśli-i-nie-uczy-ę-znajduje-ę-w-wielkim-niebezpieczeństwie
Nie uczy się Cytaty: Zna­jomość na­wiąza­na przy­pad­kiem Czyż nie jest tajemnicza? Czyż nie jest intrygująca? Czy naj­bar­dziej pożąda­na po­nieważ oso­ba z którą pisze­my uczy się nas jak my uczy­my się czy­tając książki. Strachem codzien­nym jest by nau­czo­ny rzez nas ideał nie oka­zał się zwykłą pustą stroną która chciała się tyl­ko zapisać. -Aspers
Nie uczy się Cytaty: Doświadczenie uczy, że doświadczenie niczego nie uczy. -Giovanni Guareschi
doświadczenie-uczy-że-doświadczenie-niczego-nie-uczy
Nie uczy się Cytaty: kto nie uczy się his­to­rii będzie ją powtarzać  -Starlight
kto-nie uczy ę-his­to­rii-będzie-ją powtarzać 
Nie uczy się Cytaty: Uczy­my się na cudzych błędach, bo sta­ramy się nie pa­miętać własnych. -Krio
uczy­my ę-na cudzych-błędach-bo sta­ramy ę-nie pa­mięć-własnych
Nie uczy się Cytaty: Kto nic nie czyni, uczy się źle czynić. -Johann G. Saume
Nie uczy się Cytaty: Nieza­leżności uczy­my się wte­dy, gdy nie ma­my na ko­go liczyć. -Bruno
nieza­żnoś-uczy­my ę-wte­dy-gdy-nie ­my-na ko­go-liczyć
Nie uczy się Cytaty: Szlachet­ne dusze nie smucą się z uczy­nione­go dobra. -Baruch Spinoza
szlachet­ne-dusze-nie smucą ę-z uczy­nione­go-dobra
Nie uczy się Cytaty: W życiu chodzi o to, aby uczyć się tak, by inni nie spostrzegli, że się człowiek uczy. -Winston Churchill
w-życiu-chodzi-o-to-aby-uczyć-ę-tak-by-inni-nie-spostrzegli-że-ę-człowiek-uczy
Nie uczy się Cytaty: Życie uczy nas cały czas i od tej nauki nie da się uciec. -Chemicals
Życie-uczy-nas-cały-czas-i od tej nauki-nie da ę-uciec
Nie uczy się Cytaty: Cnota nie daje szczęścia, ale uczy, jak z niego korzystać, gdy się je ma. -Jean Jacques Rousseau
Nie uczy się Cytaty: Na błędach człowiek uczy się rozumu. -Anonim
na-błędach-człowiek-uczy-ę-rozumu
Nie uczy się Cytaty: Moja religia uczy mnie, że w biedzie, której nie można zaradzić, trzeba się modlić i pościć. -Mahatma Gandhi
moja-religia-uczy-mnie-że-w-biedzie-której-nie-można-zaradzić-trzeba-ę-modlić-i-pość
Nie uczy się Cytaty: Doświad­cze­nie uczy, że doświad­cze­nie nicze­go nie uczy. -Giovanni Guareschi
doświad­cze­nie-uczy-że doświad­cze­nie-nicze­go-nie uczy
Nie uczy się Cytaty:
Nie uczy się Cytaty: Hegel miał rację, kiedy mówił:
hegel-miał-rację-kiedy-mówił-historia-uczy-nas-że-ludzkość-niczego-ę-z-niej-nie-nauczyła
Nie uczy się Cytaty: uczy­li się polskiego do­dawa­li ski do wszys­tkiego   -one drop for all
uczy­li ę-polskiego-do­dawa­li-ski-do wszys­tkiego- 
Nie uczy się Cytaty: Koło sześćdziesiątki człowiek uczy się cenić dom. -Anonim
koło-sześćdziesiątki-człowiek-uczy-ę-cenić-dom
Nie uczy się Cytaty: Gdy człowiek umiera , nig­dy nie myśli się o nim źle , choćby nie wiado­mo ile zła uczy­nił . -nasia
gdy-człowiek-umiera- nig­dy-nie myśli ę-o nim-ź- choćby-nie wiado­mo-ile-zła-uczy­ł
Nie uczy się Cytaty: Matka, to nie ktoś, na kim można się oprzeć, ale ktoś, kto uczy, jak się obchodzić bez oparcia. -Dorothy Fisher
matka-to-nie-ktoś-na-kim-można-ę-oprzeć-ale-ktoś-kto-uczy-jak-ę-obchodzić-bez-oparcia
Nie uczy się Cytaty: O is­to­cie wycho­wania: Nie ma pew­ności, kto od ko­go więcej się uczy – dziec­ko od do­rosłego, czy do­rosły od dziecka... -Marcin Kossek
o is­to­cie-wycho­wania-nie- pew­noś-kto-od ko­go-więcej ę-uczy- dziec­ko-od do­rosłego-czy-do­rosły-od dziecka
Nie uczy się Cytaty: Przez całe życie człowiek uczy się sztu­ki rezygnacji. -Antoni Kępiński
przez-całe-życie-człowiek-uczy ę-sztu­ki-rezygnacji
Nie uczy się Cytaty: Nie sta­raj się być no­woczes­ny. To je­dyna rzecz, która ? co­kol­wiek byś nie uczy­nił ? nies­te­ty cię nie ominie. -Salvador Dalí
nie-sta­raj ę-być-no­woczes­ny-to ­dyna-rzecz-która- co­kol­wiek-byś-nie uczy­ł- nies­te­ty-ę-nie ominie
Nie uczy się Cytaty: Mądry zawsze więcej się uczy od głupiego, niż głupiec od mądrego. -Anonim
mądry-zawsze-więcej-ę-uczy-od-głupiego-ż-głupiec-od-mądrego
Nie uczy się Cytaty: Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych. -Anonim
człowiek-uczy-ę-przez-całe-życie-z-wyjątkiem-lat-szkolnych
Nie uczy się Cytaty: Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych. -Gabriel Laub
człowiek-uczy ę-przez-całe-życie-z wyjątkiem-lat-szkolnych
Nie uczy się Cytaty: Ten jest mądry prawdziwie, kto uczy się na błędach innych. -Publiusz Syrus
ten-jest-mądry-prawdziwie-kto-uczy-ę-na-błędach-innych
Nie uczy się Cytaty: Mądry szuka ucieczki w starych księgach, głupi pchając się wręcz do niebezpiecznych spraw, prawdziwej uczy się roztropności. -Erazm z Rotterdamu
mądry-szuka-ucieczki-w-starych-księgach-głupi-pchając-ę-wręcz-do-niebezpiecznych-spraw-prawdziwej-uczy-ę-roztropnoś
Nie uczy się Cytaty: Do nicze­go nie przy­wiązuj się ser­cem tak moc­no, żeby stra­ta tej rzeczy uczy­niła cię niepocieszonym. -Johann Gottfried Herder
do nicze­go-nie przy­wiązuj ę-ser­cem-tak-moc­no-żeby-stra­-tej rzeczy-uczy­ła-ę-niepocieszonym