Nie widział Cytaty

Nie widział Cytaty: Dwóch ludzi wyglądało przez więzienne kraty; Jeden widział błoto, drugi widział gwiazdy. -William Bolitho


dwóch-ludzi-wyglądało-przez-więzienne-kraty-jeden-widział-błoto-drugi-widział-gwiazdy
Nie widział Cytaty: Dwóch ludzi wyglądało przez więzienne kraty. Jeden widział błoto, drugi widział gwiazdy. -William Bolitho


dwóch-ludzi-wyglądało-przez-więzienne-kraty-jeden-widział-błoto-drugi-widział-gwiazdy
Nie widział Cytaty: Naj­le­piej by było, gdy­bym nie miała wyglądu. Jak czar­noksiężnik z krainy Oz. Każdy go widział inaczej, każdy go widział jak chciał. My też pat­rzy­my na in­nych przez pryz­mat se­tek, mi­lionów rzeczy, wspom­nień, przeżyć, przy­piętych łatek. Cza­sami łat­ki przesłaniają osoby. Dob­rze jest mi ja­ko ob­serwa­toro­wi, a do te­go nie pot­rze­ba wyglądu. -kitsh


Nie widział Cytaty: Kto nie widział ołtarza, i piecu się kłania. -Samuel Adalberg


kto-nie widział-ołtarza-i piecu ę-kłania
Nie widział Cytaty: Pisz, coś widział: poczciwość prawdy się nie lęka! -Ignacy Krasicki


pisz-coś-widział-poczciwość-prawdy-ę-nie-lęka
Nie widział Cytaty: Cnot­li­wa ko­bieta nie go­ni za mężem, bo kto widział, by pułap­ka go­niła mysz?  -Julian Tuwim


cnot­li­wa-ko­bieta-nie go­-za mężem-bo kto-widział-by pułap­ka-go­ła-mysz 
Nie widział Cytaty: Pisz, coś widział: poczci­wość praw­dy się nie lęka!  -Ignacy Krasicki


pisz-coś-widział-poczci­wość-praw­dy ę-nie lęka 
Nie widział Cytaty: Malarz nie maluje tego, co widział, lecz to, co ludzie będą oglądali. -Paul Ambroise Valery


malarz-nie-maluje-tego-co-widział-lecz-to-co-ludzie-będą-oglądali
Nie widział Cytaty: Cnotliwa kobieta nie goni za mężem, bo kto widział, by pułapka goniła mysz? -Julian Tuwim


cnotliwa-kobieta-nie-goni-za-mężem-bo-kto-widział-by-pułapka-goniła-mysz
Nie widział Cytaty: Kto prze­widział przyszłe nie­szczęścia, poz­ba­wił siły obecne. -Cyceron


kto-prze­widział-przyszłe-nie­szczęścia-poz­ba­wił-ły-obecne
Nie widział Cytaty: Kobieta nie goni za mężczyzną, bo kto kiedy widział, żeby pułapka goniła mysz. -Julian Tuwim


kobieta-nie-goni-za-mężczyzną-bo-kto-kiedy-widział-żeby-pułapka-goniła-mysz
Nie widział Cytaty: Cnotliwa dziewczyna nigdy nie lata za chłopcem. Czy to kto widział, żeby pułapka goniła mysz? -Julian Tuwim


cnotliwa-dziewczyna-nigdy-nie-lata-za-chłopcem-czy-to-kto-widział-żeby-pułapka-goniła-mysz
Nie widział Cytaty: Czy kto widział, żeby się glista załamywała? -Anonim


czy-kto-widział-żeby-ę-glista-załamywała
Nie widział Cytaty: Ideał da­ny jest człowieko­wi po to, aby wy­raźniej widział swą nieudolność. -Mikołaj Gogol


ideał-da­ny-jest człowieko­wi-po to-aby wy­raźniej-widział-swą-nieudolność
Nie widział Cytaty: Jes­tem głup­cem, wy­bacz mi, gdy­byś je widział, te oczy!  -Johann Wolfgang Goethe


jes­tem-głup­cem-wy­bacz-mi-gdy­byś- widział-te oczy 
Nie widział Cytaty: Siądź w pierwszym rzędzie życia. Będziesz lepiej widział, co się dzieje na scenie. -Krzysztof Wysocki


siądź-w-pierwszym-rzędzie-życia-będziesz-lepiej-widział-co-ę-dzieje-na-scenie
Nie widział Cytaty: Chciałbym mieć ko­goś, kto byłby przy­jacielem Ada­ma Małysza - człowieka, a nie widział we mnie tyl­ko gwiazdę, wiel­kiego spor­towca i po­pularną postać. -Adam Małysz


chciałbym-mieć-ko­goś-kto-byłby-przy­jacielem-ada­-małysza- człowieka-a nie widział-we mnie-tyl­ko-gwiazdę-wiel­kiego-spor­towca
Nie widział Cytaty: Religię możemy przyrównać do przewodnika, który prowadzi ślepego - chodzi bowiem tylko o to, aby ślepy doszedł do celu, a nie o to, aby wszystko widział. -Artur Schopenhauer


religię-możemy-przyrównać-do-przewodnika-który-prowadzi-ślepego-chodzi-bowiem-tylko-o-to-aby-ślepy-doszedł-do-celu-a-nie-o-to-aby-wszystko