Nie wys­tar­czy Cytaty

Nie wys­tar­czy Cytaty: kiedy tak pat­rzę w two­je oczy święte obrazy czy nie wys­tar­czy, że się kochamy czy mu­simy jeszcze być razem  -liliowięc


kiedy-tak-pat­rzę-w two­-oczy-święte-obrazy-czy-nie wys­tar­czy-że ę-kochamy-czy-mu­simy-jeszcze-być-razem 
Nie wys­tar­czy Cytaty: Ty­lu sa­mot­nych ludzi nie mających gdzie się podziać Czy w wi­gilię, czy w wielką noc, czy to śniada­nie czy obiad Każdy ich żałuje, lecz żaden nie pomoże Każdy na nich plu­je, wyr­wał by jak korzeń Nie znasz ich pot­rzeb, im wys­tar­czy trochę ciepła Czyjś syn, czyjś oj­ciec dla Ciebie to biedak Za każdym ra­zem pos­ta­nowienie na no­wy rok To od­bić się od dna, zdo­być eli­tar­ny tron. -Bruno


Nie wys­tar­czy Cytaty: Czy wys­tar­czy tyl­ko głowa, by zat­rzy­mać w so­bie myśli?  -Czesław Banach


czy-wys­tar­czy-tyl­ko-głowa-by zat­rzy­ć-w so­bie-myśli 
Nie wys­tar­czy Cytaty: Po co la­birynt? Nie wys­tar­czy klatka?  -Jan Czarny


po co ­birynt-nie-wys­tar­czy-klatka 
Nie wys­tar­czy Cytaty: Czy roz­budzo­ny ape­tyt na życie na­leży hamować...? Może wys­tar­czy tyl­ko pod­dać się je­go sile...?  -Yankes


czy-roz­budzo­ny-ape­tyt-na życie-na­ży-hamować-może-wys­tar­czy-tyl­ko-pod­dać ę-­go-sile 
Nie wys­tar­czy Cytaty: Nie wys­tar­czy mieć umiejętności, trze­ba też je znać. -Jerzy Pilch


nie-wys­tar­czy-mieć-umiejętnoś-trze­ba-też- znać
Nie wys­tar­czy Cytaty: Sa­ma wie­dza nie wys­tar­czy, trze­ba jeszcze umieć ją stosować. -Johann Wolfgang Goethe


sa­-wie­dza-nie wys­tar­czy-trze­ba-jeszcze-umieć-ją stosować
Nie wys­tar­czy Cytaty: Nie wys­tar­czy dużo wie­dzieć, żeby być mądrym. -Heraklit z Efezu


nie-wys­tar­czy-żo-wie­dzieć-żeby-być-mądrym
Nie wys­tar­czy Cytaty: By zacho­wać po­siadaną te­jem­nicę, nie wys­tar­czy sa­mo milczenie. -Paul Claudel


by zacho­wać-po­siadaną-te­jem­nicę-nie wys­tar­czy-­mo-milczenie
Nie wys­tar­czy Cytaty: Nie wys­tar­czy mieć skrzydła, trze­ba jeszcze być oblatanym. -Cyprian Czernik


nie-wys­tar­czy-mieć-skrzydła-trze­ba-jeszcze-być-oblatanym
Nie wys­tar­czy Cytaty: Po co kłamać, sko­ro wys­tar­czy mówić prawdę, by nam nie uwierzono. -Guy de de Maupassant


po co kłamać-sko­ro-wys­tar­czy-mówić-prawdę-by nam-nie uwierzono
Nie wys­tar­czy Cytaty: Nie wys­tar­czy być uciśnionym, trze­ba jeszcze mieć rację!  -Orhan Pamuk


nie-wys­tar­czy-być-uciśnionym-trze­ba-jeszcze-mieć-rację 
Nie wys­tar­czy Cytaty:


wys­tar­czy-chcieć-by to mieć-~pa­weł-rychlica 
Nie wys­tar­czy Cytaty: To nic Wys­tar­czy kochać, słuchać i obejmować. -Jan Twardowski


to nic-wys­tar­czy-kochać-słuchać-i obejmować
Nie wys­tar­czy Cytaty: Jes­tem niczym roz­wa­lone puzzle. Czy znaj­dzie się ktoś ko­mu wys­tar­czy cier­pli­wości by mnie ułożyć w całość?  -Laurix


jes­tem-niczym-roz­wa­lone-puzzle-czy znaj­dzie ę-ktoś-ko­mu-wys­tar­czy-cier­pli­woś-by mnie-ułożyć-w całość 
Nie wys­tar­czy Cytaty: W fil­mie nie wys­tar­czy grać, trze­ba jeszcze mieć talent. -Vittorio de Sica


w fil­mie-nie wys­tar­czy-grać-trze­ba-jeszcze-mieć-talent
Nie wys­tar­czy Cytaty: Nie wys­tar­czy zdo­bywać mądrości, trze­ba jeszcze z niej korzystać. -Cyceron


nie-wys­tar­czy-zdo­bywać-mądroś-trze­ba-jeszcze-z niej-korzystać
Nie wys­tar­czy Cytaty: Wys­tar­czy być w tłumie by stra­cić rozum  -Romain Rolland


wys­tar­czy-być-w tłumie-by stra­ć-rozum