Nie za­mieni­li Cytaty

Nie za­mieni­li Cytaty: Kar­mieni nadzieją nig­dy nie są syci. -Wiesław Trzaskalski


Nie za­mieni­li Cytaty: pół świata objęło ra­miona­mi złotymi na dep­ta­ku roz­warte dum­ne pa­raso­le dają cień ka­mieni­ce w ko­lorach tęczy na uliczkach klom­by ukwiecone wiele od­cieni mieni ar­tyści uliczni przy­goto­wują koncert na kos­tce bru­kowej kapelusz ,,ty­le słońca w całym mieście'' wieczór chłodem przy­ciągnie na ławeczki star­szych i młodych na dnie fon­tanny złote grosiki o pow­ro­tach marzą ser­ca uczu­cia rozpaliły w świet­le gwiazd cisza nocna na uli­cach gwar Cris 02.07.2016r. -Cris


Nie za­mieni­li Cytaty: Jakże często po­wołują się na uczci­wość, którzy nie za­mieni­li z nią ani słowa. -Wiesław Malicki


jakże-często-po­wołują ę-na uczci­wość-którzy-nie za­mieni­li-z ą-ani-słowa
Nie za­mieni­li Cytaty: W kąci­kach mych ust mieni się perłowa łza.. -bluecaffe


w ką­kach-mych-ust-mieni ę-perłowa-łza
Nie za­mieni­li Cytaty: Nie usu­waj sprzed nóg swoich dzieci wszys­tkich ka­mieni, bo mogą kiedyś głową uderzyć w mur. -Robert Francis Kennedy


nie-usu­waj-sprzed-nóg-swoich-dzieci-wszys­tkich-ka­mieni-bo mogą-kiedyś-głową-uderzyć-w mur
Nie za­mieni­li Cytaty: Cza­sem jest o wiele więcej ka­mieni mi­lowych niż mil. -Wiesław Brudziński


cza­sem-jest o wiele-więcej-ka­mieni-mi­lowych-ż-mil
Nie za­mieni­li Cytaty: Naj­szczer­szą prawdę każdy człowiek bez wa­hania za­mieni na ochłap nadziei. -Anna Frankowska


naj­szczer­szą-prawdę-każdy-człowiek-bez-wa­hania-za­mieni-na ochłap-nadziei
Nie za­mieni­li Cytaty: Mieni nam złoto Odblask słońca na szybie Cza­rujący wschód Krys­ty­na Sz. 20.02.2015r. -krysta


mieni-nam-złoto-odblask-słońca-na szybie-cza­rujący-wschód-krys­ty­na-sz-20022015r
Nie za­mieni­li Cytaty: Słońce smut­ku wy­pali ziemię, Mróz w lód prze­mieni no­cy łzy. Księżyc ro­zis­krzy śniego­wy puch, W końcu wios­na wróci, ale nie ty  -Margit Sandemo


słoń-smut­ku-wy­pali-ziemię-mróz-w lód-prze­mieni-no­cy-łzy-księżyc-ro­zis­krzy-śniego­wy-puch-w-końcu-wios­na-wró-ale-nie ty 
Nie za­mieni­li Cytaty: Co nam hańba, gdy talary Mają lep­szy kurs od wiary! Wy­mieni­my na walutę Ho­nor i pokutę!  -Jacek Kaczmarski


co nam-hańba-gdy-talary-mają-lep­szy-kurs-od wiary-wy­mieni­my-na walutę-ho­nor-i pokutę 
Nie za­mieni­li Cytaty: Setką ka­mieni szlachet­nych nie zmieni się jed­ne­go szlachet­ne­go ser­ca w ka­mień. Z cyk­lu po­wieści


setką-ka­mieni-szlachet­nych-nie zmieni ę-jed­ne­go-szlachet­ne­go-ser­ca-w ka­mień-z cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Nie za­mieni­li Cytaty: Człowiek, które­go wie­dzie poczu­cie piękna, prze­mieni przy­pad­ko­wy zbieg oko­liczności w mo­tyw, który już po­zos­ta­nie w kom­po­zyc­ji je­go życia. -Milan Kundera


człowiek-które­go-wie­dzie-poczu­cie-piękna-prze­mieni-przy­pad­ko­wy-zbieg-oko­licznoś-w mo­tyw-który-już-po­zos­­nie
Nie za­mieni­li Cytaty: Od miłości siebie trzeba odróżnić samolubstwo. Bo to, co się mieni miłością często jest tylko


Nie za­mieni­li Cytaty:


Nie za­mieni­li Cytaty: La­to się zaczęło, lecz myślę o jesieni, kiedy me istnienie w ni­cość się za­mieni ... Może coś na­piszę ... was i tak to wali, bo wszys­cy geniusze już poumierali. -Angelique Cruelty


Nie za­mieni­li Cytaty: Marze­nia nie zaw­sze się spełniają ... Spo­tyka­my set­ki zu­pełnie nam obojętnych osób , aż w końcu tra­fiamy na tą je­dyną która od­mieni nasze życie... a my da­lej szu­kamy nie dos­trze­gając , że szczęście ucieka nam między palcami... -aura69


Nie za­mieni­li Cytaty: Chciałbym coś zmienić, ale jak mam zmienić, sko­ro gdy mówię to ludzi są jak ster­ta ka­mieni - niczym niewzruszeni. -szajbuss


chciałbym-coś-zmienić-ale-jak mam-zmienić-sko­ro-gdy-mówię-to ludzi-są jak ster­-ka­mieni- niczym-niewzruszeni
Nie za­mieni­li Cytaty: tros­ki na siebie godzi z lo­sem choć ten cza­sem płata żni­wiarz życia za­biera lata lecz nie poddaje w duszy młoda w oczach miłość mieni na wi­dok dzieci ser­ce płomieni gorące na zaw­sze dla niej słońcem Krys­ty­na A.Sz. 25.05.2016r. -krysta