Nie zbu­dujesz życia Cytaty

Nie zbu­dujesz życia Cytaty: To­bie wie­cznie tyl­ko Ty sam w tej swo­jej cias­nej głowie... ta­kim spo­sobem nie zbu­dujesz życia, i nie prze­konasz do siebie świata gdy myślisz wyłącznie o sobie. -arcadias


to­bie-wie­cznie-tyl­ko-ty sam-w tej swo­jej-cias­nej-głowie-­kim-spo­sobem-nie zbu­dujesz-życia-i-nie prze­konasz-do siebie
Nie zbu­dujesz życia Cytaty: Nie zbu­dujesz włas­nej tożsa­mości pop­rzez ab­sor­pcję cudzych wartości. -Alfa Centauri


nie-zbu­dujesz-włas­nej-toż­moś-pop­rzez-ab­sor­pcję-cudzych-wartoś
Nie zbu­dujesz życia Cytaty: Jeśli wszys­tko właśnie się wa­li, łap za ka­wałki. Zbu­dujesz z nich coś wielkiego. -MNora


jeśli-wszys­tko-właśnie ę-wa­li-łap-za ka­wałki-zbu­dujesz z nich-coś-wielkiego
Nie zbu­dujesz życia Cytaty: Na fa­lach roz­paczy zbu­dowałem swój grób. Zbu­dowa­ny z mor­skiej piany wzno­sił się po­nad chmury... -Lynx71


na fa­lach-roz­paczy-zbu­dowałem-swój-grób-zbu­dowa­ny-z mor­skiej-piany-wzno­ł ę-po­nad-chmury
Nie zbu­dujesz życia Cytaty: Przyz­wyczaić się do czy­tania książek, to zbu­dować so­bie schron przed większością przyk­rości życia codziennego. -William Somerset Maugham


przyz­wyczaić ę-do czy­tania-książek-to zbu­dować-so­bie-schron-przed-większośą-przyk­roś-życia-codziennego
Nie zbu­dujesz życia Cytaty: Choć w Pol­sce wszys­tko jest źle zbu­dowa­ne, lecz Pol­ki są zbu­dowa­ne wybornie. -Kornel Makuszyński


choć-w pol­sce-wszys­tko-jest ź-zbu­dowa­ne-lecz-pol­ki-są zbu­dowa­ne-wybornie
Nie zbu­dujesz życia Cytaty: Bu­dujesz piękne zam­ki na lodzie, Lecz kto z Tobą za­mie­szka w tym chłodzie?  -Andrea


bu­dujesz-piękne-zam­ki-na lodzie-lecz-kto-z tobą-za­mie­szka-w tym-chłodzie 
Nie zbu­dujesz życia Cytaty: Spo­wiadałam się krótko. Ksiądz był za­dowo­lony z czys­tości me­go życia i myśli. - Wi­dujesz, córko, anioły? - zdzi­wił się, gdy mu o tym wspomniałam. - Tak, ojcze. - Anioły są no­siciela­mi no­win, czy coś ci przekazały? - Wy­jawiły, cze­mu stoją za człowiekiem, a nie przed nim. - Tak? - Bo łat­wiej im ko­pać dra­nia w tyłek niż ciągnąć za sobą przez całe życie. - Fan­tazje, mo­ja córko, fantazje. - Pow­tarzam, co usłyszałam. -Manuela Gretkowska


Nie zbu­dujesz życia Cytaty: Stań i rzy­gaj Miłością do całego świata, a ta Miłość powróci do Ciebie ze zdwo­joną siłą i roz­ra­dujesz się w duchu, choćbyś był pełen bólu i goryczy... -Nadzieja21


stań-i rzy­gaj-miłośą-do całego-świata-a  miłość-powró-do ciebie-ze zdwo­joną-łą-i roz­ra­dujesz ę-w duchu-choćbyś-był
Nie zbu­dujesz życia Cytaty: Po­lity­cy wszędzie są ta­cy sa­mi. Obiecują zbu­dować most na­wet tam, gdzie nie ma rzeki. -Nikita Chruszczow


po­lity­cy-wszędzie-są ­cy-­mi-obiecują zbu­dować-most-na­wet-tam-gdzie-nie  rzeki
Nie zbu­dujesz życia Cytaty: Miłość i woj­na zbu­dowa­ne sąna tych sa­mych fundamentach. -Cecelia Ahern


miłość-i woj­na-zbu­dowa­ne-sąna-tych-­mych-fundamentach
Nie zbu­dujesz życia Cytaty: Kos­mos jest la­biryn­tem zbu­dowa­nym z labiryntów. -Stanisław Lem


kos­mos-jest ­biryn­tem-zbu­dowa­nym-z labiryntów
Nie zbu­dujesz życia Cytaty: Są ludzie, którzy swoim cha­rak­te­rem niszczą to, co zbu­dowa­li rozumem. -Dimitrios Kamburoglu


są ludzie-którzy-swoim-cha­rak­te­rem-niszczą-to-co zbu­dowa­li-rozumem
Nie zbu­dujesz życia Cytaty: Pięknie zbu­dowa­na ko­bieta mod­li się przed fi­gurą, ale własną. -Magdalena Samozwaniec


pięknie-zbu­dowa­na-ko­bieta-mod­li ę-przed-fi­gurą-ale-własną
Nie zbu­dujesz życia Cytaty: Pier­wszym kro­kiem do zbu­dowa­nia włas­nej war­tości jest przyz­na­nie so­bie pra­wa do po­pełniania błędów. -Alfa Centauri


pier­wszym-kro­kiem-do zbu­dowa­nia-włas­nej-war­toś-jest przyz­na­nie-so­bie-pra­wa-do po­pełniania-błędów
Nie zbu­dujesz życia Cytaty: Z tych sa­mych ele­mentów można zbu­dować huśtawkę dla dzieci i szubienicę. -Jan Czarny


z tych-­mych-ele­mentów-można-zbu­dować-huśtawkę-dla-dzieci-i szubienicę
Nie zbu­dujesz życia Cytaty: Wyob­rażanie so­bie, że można zbu­dować twór, który by spraw­nie fun­kcjo­nował, a jed­nocześnie wyk­raczał po­za państwo, jest mrzonką. -Charles de Gaulle


wyob­rażanie-so­bie-że można-zbu­dować-twór-który-by spraw­nie-fun­kcjo­nował-a jed­nocześnie-wyk­raczał-po­za-państwo
Nie zbu­dujesz życia Cytaty: Los rzu­ca ci kłody pod nogi? Zbu­duj z nich most, który pro­wadzi do osiągnięcia celu  -motylek96


los-rzu­ca- kłody-pod-nogi-zbu­duj-z nich-most-który-pro­wadzi-do osiągnięcia-celu