Nie zmieniła się Wca­le Cytaty

Nie zmieniła się Wca­le Cytaty: ko­bieca logika Wyszła spod pryszni­ca i po­pat­rzyła na swo­je na­gie ciało. Uśmie­chnęła się na myśl, że wszys­tko z nią w porządku. Po­myślała jed­nak o tym, że właści­wie nie zmieniła się wca­le. Wniosek był jed­noznaczny:


Nie zmieniła się Wca­le Cytaty: Dwudzies­ty pier­wszy czer­wca. Wca­le nie jest le­piej. Ani trochę. Ludzie choć widzą - milczą. -Ellia


dwudzies­ty-pier­wszy-czer­wca-wca­-nie jest ­piej-ani trochę-ludzie choć-widzą- milczą
Nie zmieniła się Wca­le Cytaty: To że upa­dam, wca­le nie oz­nacza że muszę się podnieść. To że sta­ram się leczyć ra­ny, ca­le nie oz­nacza że się zagoją. Dzi­siaj jes­teś, jut­ro cię nie ma. Co się dzieję kiedy, ro­bisz coś od nie­chce­nia? To że ktoś jest przy mnie, wca­le nie oz­nacza że osuszy mo­je łzy. Nie jest prawdą, że jeśli cze­goś prag­niesz, to będziesz to miał. -Let_It_Burn


Nie zmieniła się Wca­le Cytaty: Judasz wydał Chrystusa na mękę krzyżową za trzydzieści srebrników Natura ludzka nie zmieniła się od tamtych czasów. -Jack London


judasz-wydał-chrystusa-na-mękę-krzyżową-za-trzydzieś-srebrników-natura-ludzka-nie-zmieniła-ę-od-tamtych-czasów
Nie zmieniła się Wca­le Cytaty: Chwi­la minęła Po­goda się zmieniła Tęcza zniknęła 19.06.2015 றiℓℓ... -mill


chwi­-minęła-po­goda ę-zmieniła-tęcza-zniknęła-19062015-றiℓℓ
Nie zmieniła się Wca­le Cytaty: Telewizja zmieniła kółko rodzinne w półkola. -Noel Coward


telewizja-zmieniła-kółko-rodzinne-w-półkola
Nie zmieniła się Wca­le Cytaty: Te­lewiz­ja zmieniła kółko rodzin­ne w półkola. -Noel Coward


te­lewiz­ja-zmieniła-kółko-rodzin­ne-w półkola
Nie zmieniła się Wca­le Cytaty: Nienawiść kobiety to właściwie miłość, która zmieniła siodło. -Heinrich Heine


nienawiść-kobiety-to-właściwie-miłość-która-zmieniła-siodło
Nie zmieniła się Wca­le Cytaty: Za miłość nie przep­raszaj mnie, lecz za czy­ny, słowa, które w sta­nie byłeś zro­bić bym zmieniła zdanie. Do miłości nie da się zmu­sić - tym bar­dziej tej na zawsze. -Moreno


za miłość-nie przep­raszaj-mnie-lecz-za czy­ny-słowa-które-w sta­nie-byłeś-zro­bić-bym-zmieniła-zdanie-do-miłoś-nie da ę
Nie zmieniła się Wca­le Cytaty: Jest rzeczywiście godne uwagi to, że nigdy nie mówiła o swej pierwszej miłości; a strzegąc jej jak skarbu, być może zmieniła ją w o wiele piękniejszą, niż mogłaby się stać, gdyby życie pozwoliło jej przetrwać. -Virginia Woolf


Nie zmieniła się Wca­le Cytaty: Wyz­wo­lona ener­gia ato­mu zmieniła wszys­tko z wyjątkiem nasze­go spo­sobu myślenia. -Albert Einstein


wyz­wo­lona-ener­gia-ato­mu-zmieniła-wszys­tko-z wyjątkiem-nasze­go-spo­sobu-myślenia
Nie zmieniła się Wca­le Cytaty: Wca­le nie miałam za­miaru sie­dzieć na dnie i cze­kać aż się utopie  -Meg Cabot


wca­-nie miałam-za­miaru-sie­dzieć-na dnie-i cze­kać-aż ę-utopie 
Nie zmieniła się Wca­le Cytaty: Mogę się za­bić, ale na myśl, że mógłbym nie is­tnieć wca­le, zim­no mi się ro­bi z przerażenia. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


mogę ę-za­bić-ale-na myśl-że mógłbym-nie is­tnieć-wca­-zim­no-mi ę-ro­bi-z przerażenia
Nie zmieniła się Wca­le Cytaty: Pa­ni mąż, nie wiem, może się po­wiesił, ale sko­ro była pa­ni je­go żoną, wca­le się te­mu nie dziwię. -Woody Allen


pa­-mąż-nie wiem-może ę-po­wiesił-ale-sko­ro-była-pa­-­go-żoną-wca­ ę-te­mu-nie dziwię
Nie zmieniła się Wca­le Cytaty: Człowiek, który nie boi się praw­dy, nie mu­si wca­le lękać się kłamstwa. -Thomas Jefferson


człowiek-który-nie boi ę-praw­dy-nie mu­-wca­-lękać ę-kłamstwa
Nie zmieniła się Wca­le Cytaty: Życie to męka. Naj­le­piej się wca­le nie urodzić. Ale to szczęście ma je­den na tysiąc. -Julian Tuwim


Życie-to męka-naj­­piej ę-wca­-nie urodzić-ale to szczęście- ­den-na tysiąc
Nie zmieniła się Wca­le Cytaty: Bo może się zdarzyć i tak, że kiedy się ot­rzy­ma z pow­ro­tem to, cze­go się pragnęło, nie jest to wca­le tym, cze­go się chciało. -Leena Krohn


bo może ę-zdarzyć-i tak-że kiedy ę-ot­rzy­-z pow­ro­tem-to-cze­go ę-pragnęło-nie jest to wca­-tym-cze­go ę-chciało
Nie zmieniła się Wca­le Cytaty: Zgadza­my się na niewy­godę, wca­le nie prze­rywając wal­ki. Do­paso­wuje­my je­dynie środki. -Kedar


zgadza­my ę-na niewy­godę-wca­-nie prze­rywając-wal­ki-do­paso­wuje­my-­dynie-środki