Nie zmienia Cytaty

Nie zmienia Cytaty: Wiedza, którą się tylko obrasta, niczego w człowieku nie zmienia albo zmienia go jedynie pozornie, z zewnątrz, jedno ubranie zmienia na inne. Ten zaś, kto się uczy poprzez branie w siebie, przechodzi nieustanne przemiany, ponieważ wciela w swoją istotę to, czego się uczy. -Olga Tokarczuk


Nie zmienia Cytaty: Człowiek zaw­sze po­zos­ta­je sobą, to się nie zmienia. Lecz on sam zmienia się nieus­tannie i nic na to nie poradzi. -Neil Gaiman


człowiek-zaw­sze-po­zos­­-sobą-to ę-nie zmienia-lecz on sam-zmienia ę-nieus­tannie-i nic-na to nie poradzi
Nie zmienia Cytaty: Miłość jest jak liść w lesie - czas ją zmienia, tak jak zima zmienia wygląd lasu. -Emily Bronte


miłość-jest-jak-liść-w-lesie-czas-ją-zmienia-tak-jak-zima-zmienia-wygląd-lasu
Nie zmienia Cytaty: Miłość zmienia oblicze świata, a świat zorganizowany przez miłość, zmienia nas samych. -Anna Kamieńska


miłość-zmienia-oblicze-świata-a-świat-zorganizowany-przez-miłość-zmienia-nas-samych
Nie zmienia Cytaty: Wyjątek nie zmienia zasady. -Andreas Laskaratos


Nie zmienia Cytaty: Próba zmiany nic nie zmienia. -John Douglas Cockcroft


Nie zmienia Cytaty: Ka­meleon: zmienia zda­nie, na zawołanie. -Bujak Bogusław


ka­meleon-zmienia-zda­nie-na zawołanie
Nie zmienia Cytaty: Od sa­mego chce­nia, nic się nie zmienia. -Bujak Bogusław


Nie zmienia Cytaty: Nie za­jedzie da­leko, kto za­miast ko­ni zmienia woźnicę. -Wiesław Trzaskalski


nie-za­jedzie-da­leko-kto-za­miast-ko­-zmienia-woźnicę
Nie zmienia Cytaty: Nie zajedzie daleko, kto zamiast koni zmienia woźnicę. -Anonim


nie-zajedzie-daleko-kto-zamiast-koni-zmienia-woźnicę
Nie zmienia Cytaty: Tyl­ko śmierć co­kol­wiek zmienia, w sens, co nie umiera. -amel


tyl­ko-śmierć-co­kol­wiek-zmienia-w sens-co nie umiera
Nie zmienia Cytaty: Kto przez morze płynie, zmienia niebo, ale nie charakter. -Horacy


kto-przez-morze-płynie-zmienia-niebo-ale-nie charakter
Nie zmienia Cytaty: Wszys­tko się zmienia Cza­su cofnąć nie możesz Niedoskonałość 8.11.15  -Lola_♡


wszys­tko ę-zmienia-cza­su-cofnąć-nie możesz-niedoskonałość-81115 
Nie zmienia Cytaty: Wszys­tko się zmienia, coś jest a po­tem te­go nie ma. chwi­le ulotne. -cytlopka


wszys­tko ę-zmienia-coś-jest a po­tem-te­go-nie -chwi­-ulotne
Nie zmienia Cytaty: Śmierć zmienia życie. -AnDree


Śmierć-zmienia-życie
Nie zmienia Cytaty: Życie - kto­kol­wiek wy­myśla ja­kieś in­ne po­dejście do niego - nic to nie zmienia. -Krio


Życie- kto­kol­wiek-wy­myś-ja­kieś-in­ne-po­dejście-do niego- nic-to nie zmienia
Nie zmienia Cytaty: POśród baranów stoi krowa nie zmienia zdania chce da­wać mleko i być krajowa. -wdech


pośród-baranów-stoi-krowa-nie-zmienia-zdania-chce-da­wać-mleko-i-być-krajowa
Nie zmienia Cytaty: I nic tak nap­rawdę się nie zmienia, na­wet jeśli nie zos­ta­je ta­kie samo. -Terry Pratchett


i nic-tak-nap­rawdę ę-nie zmienia-na­wet-śli-nie zos­­-­kie-samo