Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Wspólne niebezpieczeństwo należy odpierać zgodą. -Tacyt
wspólne-niebezpieczeństwo-należy-odpierać-zgodą
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Swoboda to nie nasza zgoda z rzeczywistością, lecz zgoda rzeczywistości z nami. -Stanisław Brzozowski
swoboda-to-nie-nasza-zgoda-z-rzeczywistośą-lecz-zgoda-rzeczywistoś-z-nami
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Prawdziwa zgoda na życie jest jednocześnie zgodą na śmierć. -Anna Kamieńska
prawdziwa-zgoda-na-życie-jest-jednocześnie-zgodą-na-śmierć
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Zgoda buduje, niezgoda mieszka! -Joanna Wyszkowska
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Rybom woda, ludziom zgoda. -Aleksander Fredro
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Zgoda: Nie ma nic lepszego od zgody. -Pittakos
zgoda-nie-nic-lepszego-od-zgody
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Pokora jest pewnym stosunkiem duszy do czasu. To zgoda na czekanie. -Simone Weil
pokora-jest-pewnym-stosunkiem-duszy-do-czasu-to-zgoda-na-czekanie
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Zgoda na własną śmierć pozwala odnaleźć główny nurt życia. -Roger Brat
zgoda-na-własną-śmierć-pozwala-odnaleźć-główny-nurt-życia
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem - jedność i zgoda, celem - prawda. -Cyprian Kamil Norwid
głosem-narodu-jest-harmonia-czysta-mieczem-jedność-i-zgoda-celem-prawda
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: W miłości, jak we wszystkich niemal sprawach, zgoda serc jest wynikiem nieporozumienia. -Charles Baudelaire
w-miłoś-jak-we-wszystkich-niemal-sprawach-zgoda-serc-jest-wynikiem-nieporozumienia
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Niebezpieczeństwo w zwłoce. -Tytus Liwiusz
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Wąż w trawie - ukryte niebezpieczeństwo. -Anonim
wąż-w-trawie-ukryte-niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Nie tylko do przemysłu stosować należy pojęcie postępu, należy nim objąć również obyczaje i mechanizm socjalny. -Karol Fourier
nie-tylko-do-przemysłu-stosować-należy-pojęcie-postępu-należy-nim-objąć-również-obyczaje-i-mechanizm-socjalny
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: W nagości, a zwłaszcza w dwu nagościach tkwi niebezpieczeństwo. -Emil Zegadłowicz
w-nagoś-a-zwłaszcza-w-dwu-nagościach-tkwi-niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Francuz kocha niebezpieczeństwo, bo widzi w nim chwałę... -Francois Chateaubriand
francuz-kocha-niebezpieczeństwo-bo-widzi-w-nim-chwałę
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Kobieta stanowi niebezpieczeństwo dla każdego raju. -Paul Claudel
kobieta-stanowi-niebezpieczeństwo-dla-każdego-raju
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Wielkie niebezpieczeństwo jest w poddaniu się jednej idei. -Andre Gide
wielkie-niebezpieczeństwo-jest-w-poddaniu-ę-jednej-idei
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Niebezpieczeństwo naśladownictwa grozi tylko tym, którzy są podatni na tresurę. -Klaudiusz Debussy
niebezpieczeństwo-naśladownictwa-grozi-tylko-tym-którzy-są-podatni-na-tresurę
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: W czasie uczty nie opowiadaj, jak należy jeść, ale jedz, jak należy. -Epiktet z Hierapolis
w-czasie-uczty-nie-opowiadaj-jak-należy-ść-ale-jedz-jak-należy
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada. -Alfred Hitchcock
oczekiwanie-na-niebezpieczeństwo-jest-gorsze-ż-moment-gdy-ono-na-człowieka-spada
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Niebezpieczeństwo przy szukaniu prawdy leży w tym, że czasami się ją rzeczywiście znajduje. -William Faulkner
niebezpieczeństwo-przy-szukaniu-prawdy-ży-w-tym-że-czasami-ę-ją-rzeczywiście-znajduje
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment gdy ono na człowieka spada. -Alfred Hitchcock
oczekiwanie-na-niebezpieczeństwo-jest-gorsze-ż-moment-gdy-ono-na-człowieka-spada
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Wniebowzięcie można by chyba zakwalifikować jako porwanie, ale tylko wtedy, gdyby dokonane zostało przy użyciu siły. Ja jednak myślę, że normalnie odbywa się ono za zgodą zainteresowanego. -Karel Capek
wniebowzięcie-można-by-chyba-zakwalifikować-jako-porwanie-ale-tylko-wtedy-gdyby-dokonane-zostało-przy-użyciu-ły-ja-jednak-myślę-że-normalnie
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Aby ludzi rozłączyć należy ich sobie narzucać, żeby ich połączyć, należy ich rozdzielić. -Lilian Seymour - Tułasiewicz
aby-ludzi-rozłączyć-należy-ich-sobie-narzucać-żeby-ich-połączyć-należy-ich-rozdzielić
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Niedostatek wiedzy to rzecz niebezpieczna, lecz amatorska dobroczynność kryje w sobie stokroć groźniejsze niebezpieczeństwo. -Karol Dickens
niedostatek-wiedzy-to-rzecz-niebezpieczna-lecz-amatorska-dobroczynność-kryje-w-sobie-stokroć-groźniejsze-niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniejszości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości. -William Hardcastle
zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniejszoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Mężczyzna bojaźliwy nie może być mądrym, fakt, że przecenia niebezpieczeństwo, świadczy o braku rozsądku. -Anonim
mężczyzna-bojaźliwy-nie-może-być-mądrym-fakt-że-przecenia-niebezpieczeństwo-świadczy-o-braku-rozsądku
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Lenistwo to sztuka tak długo nic nie robić, aż minie niebezpieczeństwo, gdzie trzeba by coś zrobić. -Guntner Philipp
lenistwo-to-sztuka-tak-długo-nic-nie-robić-aż-minie-niebezpieczeństwo-gdzie-trzeba-by-coś-zrobić
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniej­szości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości. -William Hardcastle
zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniej­szoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Wspólnie przeżyte niebezpieczeństwo zdolne jest stworzyć między ludźmi więzy, łączące - jak most nad głębią czasu - odległe chwile. -Halina Rodzińska
wspólnie-przeżyte-niebezpieczeństwo-zdolne-jest-stworzyć-między-ludźmi-więzy-łączą-jak-most-nad-głębią-czasu-odległe-chwile
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: — Szyb­ko! Mu­sisz pójść ze mną — rzu­ciła. — Gro­zi ci wiel­kie niebezpieczeństwo! — Dlaczego? — Bo cię za­biję, jeśli nie pójdziesz. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Przesadny krytycyzm, który jest przykrywką minimalizmu duchowego, a nie wnikliwej inteligencji - jak niektórzy myślą - to wielkie niebezpieczeństwo osobiste i społeczne. -Stefan Wyszyński kard
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Trzeba być mądrym, żeby robić pieniądze, Zgoda! Ale najpierw trzeba być wystarczająco głupim, żeby pieniędzy pragnąć. -Gilbert Keith Chesterton
trzeba-być-mądrym-żeby-robić-pieniądze-zgoda-ale-najpierw-trzeba-być-wystarczająco-głupim-żeby-pieniędzy-pragnąć
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Nie ma w życiu większej radości niż praca. Tylko pracując czuje się w sobie najwięcej wigoru. Każdy dzień przynosi nowe problemy, a każdy problem stanowi zagadkę, którą należy rozwiązać, nową grę, w której należy zwyciężyć. -Sidney Sheldon
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Zgodą Cytaty: Światu zagraża niebezpieczeństwo, albowiem ludzie zaczęli rządzić naturą, zanim nauczyli się rządzić sobą. -Albert Schweitzer
Światu-zagraża-niebezpieczeństwo-albowiem-ludzie-zaczęli-rządzić-naturą-zanim-nauczyli-ę-rządzić-sobą