Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Wspólne niebezpieczeństwo należy odpierać zgodą. -Tacyt
wspólne-niebezpieczeństwo-należy-odpierać-zgodą
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Niebezpieczeństwo w zwłoce. -Tytus Liwiusz
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Wąż w trawie - ukryte niebezpieczeństwo. -Anonim
wąż-w-trawie-ukryte-niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Nie tylko do przemysłu stosować należy pojęcie postępu, należy nim objąć również obyczaje i mechanizm socjalny. -Karol Fourier
nie-tylko-do-przemysłu-stosować-należy-pojęcie-postępu-należy-nim-objąć-również-obyczaje-i-mechanizm-socjalny
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: W nagości, a zwłaszcza w dwu nagościach tkwi niebezpieczeństwo. -Emil Zegadłowicz
w-nagoś-a-zwłaszcza-w-dwu-nagościach-tkwi-niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Kobieta stanowi niebezpieczeństwo dla każdego raju. -Paul Claudel
kobieta-stanowi-niebezpieczeństwo-dla-każdego-raju
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Francuz kocha niebezpieczeństwo, bo widzi w nim chwałę... -Francois Chateaubriand
francuz-kocha-niebezpieczeństwo-bo-widzi-w-nim-chwałę
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Wielkie niebezpieczeństwo jest w poddaniu się jednej idei. -Andre Gide
wielkie-niebezpieczeństwo-jest-w-poddaniu-ę-jednej-idei
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Niebezpieczeństwo naśladownictwa grozi tylko tym, którzy są podatni na tresurę. -Klaudiusz Debussy
niebezpieczeństwo-naśladownictwa-grozi-tylko-tym-którzy-są-podatni-na-tresurę
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: W czasie uczty nie opowiadaj, jak należy jeść, ale jedz, jak należy. -Epiktet z Hierapolis
w-czasie-uczty-nie-opowiadaj-jak-należy-ść-ale-jedz-jak-należy
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada. -Alfred Hitchcock
oczekiwanie-na-niebezpieczeństwo-jest-gorsze-ż-moment-gdy-ono-na-człowieka-spada
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment gdy ono na człowieka spada. -Alfred Hitchcock
oczekiwanie-na-niebezpieczeństwo-jest-gorsze-ż-moment-gdy-ono-na-człowieka-spada
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Niebezpieczeństwo przy szukaniu prawdy leży w tym, że czasami się ją rzeczywiście znajduje. -William Faulkner
niebezpieczeństwo-przy-szukaniu-prawdy-ży-w-tym-że-czasami-ę-ją-rzeczywiście-znajduje
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Aby ludzi rozłączyć należy ich sobie narzucać, żeby ich połączyć, należy ich rozdzielić. -Lilian Seymour - Tułasiewicz
aby-ludzi-rozłączyć-należy-ich-sobie-narzucać-żeby-ich-połączyć-należy-ich-rozdzielić
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Niedostatek wiedzy to rzecz niebezpieczna, lecz amatorska dobroczynność kryje w sobie stokroć groźniejsze niebezpieczeństwo. -Karol Dickens
niedostatek-wiedzy-to-rzecz-niebezpieczna-lecz-amatorska-dobroczynność-kryje-w-sobie-stokroć-groźniejsze-niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Mężczyzna bojaźliwy nie może być mądrym, fakt, że przecenia niebezpieczeństwo, świadczy o braku rozsądku. -Anonim
mężczyzna-bojaźliwy-nie-może-być-mądrym-fakt-że-przecenia-niebezpieczeństwo-świadczy-o-braku-rozsądku
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniejszości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości. -William Hardcastle
zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniejszoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Lenistwo to sztuka tak długo nic nie robić, aż minie niebezpieczeństwo, gdzie trzeba by coś zrobić. -Guntner Philipp
lenistwo-to-sztuka-tak-długo-nic-nie-robić-aż-minie-niebezpieczeństwo-gdzie-trzeba-by-coś-zrobić
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniej­szości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości. -William Hardcastle
zawsze-istnieje-niebezpieczeństwo-że-zbytnia-troska-o-los-mniej­szoś-oderwie-nas-od-myślenia-o-potrzebach-większoś
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Wspólnie przeżyte niebezpieczeństwo zdolne jest stworzyć między ludźmi więzy, łączące - jak most nad głębią czasu - odległe chwile. -Halina Rodzińska
wspólnie-przeżyte-niebezpieczeństwo-zdolne-jest-stworzyć-między-ludźmi-więzy-łączą-jak-most-nad-głębią-czasu-odległe-chwile
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: — Szyb­ko! Mu­sisz pójść ze mną — rzu­ciła. — Gro­zi ci wiel­kie niebezpieczeństwo! — Dlaczego? — Bo cię za­biję, jeśli nie pójdziesz. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Przesadny krytycyzm, który jest przykrywką minimalizmu duchowego, a nie wnikliwej inteligencji - jak niektórzy myślą - to wielkie niebezpieczeństwo osobiste i społeczne. -Stefan Wyszyński kard
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Nie ma w życiu większej radości niż praca. Tylko pracując czuje się w sobie najwięcej wigoru. Każdy dzień przynosi nowe problemy, a każdy problem stanowi zagadkę, którą należy rozwiązać, nową grę, w której należy zwyciężyć. -Sidney Sheldon
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Światu zagraża niebezpieczeństwo, albowiem ludzie zaczęli rządzić naturą, zanim nauczyli się rządzić sobą. -Albert Schweitzer
Światu-zagraża-niebezpieczeństwo-albowiem-ludzie-zaczęli-rządzić-naturą-zanim-nauczyli-ę-rządzić-sobą
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: W tym tkwi niebezpieczeństwo obrazów. Stają się skostniałymi pozami czegoś, co rozgrywa się bezustannie, długo, wciąż na nowo. -Matylda Canetti
w-tym-tkwi-niebezpieczeństwo-obrazów-stają-ę-skostniałymi-pozami-czegoś-co-rozgrywa-ę-bezustannie-długo-wciąż-na-nowo
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Zwyczajny rzezimieszek ma tę wyższość nad czyniącym zło księciem, że trzeba mu było niejakiej odwagi, by się wystawić na niebezpieczeństwo wypływające z pogwałcenia praw, grożących mu karą. -Montesquieu
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Póki ludzie nie będą dążyli do jedności z Bogiem w słowach i czynach, póty istnieć będzie niebezpieczeństwo niezrozumienia Pisma Świętego nawet dla najbardziej wykształconych. -Ellen G. White
póki-ludzie-nie-będą-dążyli-do-jednoś-z-bogiem-w-słowach-i-czynach-póty-istnieć-będzie-niebezpieczeństwo-niezrozumienia-pisma-Świętego
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Tak samo jak miłości nie należy powierzać prostytutce, tak religii nie należy powierzać klechom. -Karlheinz Deschner
tak-samo-jak-miłoś-nie-należy-powierzać-prostytutce-tak-religii-nie-należy-powierzać-klechom
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Należy być chciwym, gdy inni się boją, ale należy się bać, gdy inni robią się chciwi -Warren Buffett
należy-być-chciwym-gdy-inni-ę-boją-ale-należy-ę-bać-gdy-inni-robią-ę-chciwi
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: I kiedy się rozpętała wojna, jej rzeczywiste okropności, realne niebezpieczeństwo i groźba realnej śmierci były dobrodziejstwem w porównaniu z nieludzką tyranią fikcji; przynosiły ulgę, albowiem ograniczały czarnoksięską moc martwej litery. -Borys Pasternak
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Przez całe życie należy się uczyć żyć i - co jeszcze bardziej cię zdziwi - przez całe życie należy się uczyć umierać. -Seneka
przez-całe-życie-należy-ę-uczyć-żyć-i-co-jeszcze-bardziej-ę-zdziwi-przez-całe-życie-należy-ę-uczyć-umierać
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwo -Konfucjusz
uczyć-ę-i-nie-myść-to-strata-czasu-myść-i-nie-uczyć-ę-to-niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Każdemu, co mu się należy. -Anonim
każdemu-co-mu-ę-należy
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Z demokracji należy kpić. -Denis de Rougemont
Niebezpieczeństwo Należy Odpierać Cytaty: Nie należy wynagradzać zabijania. -Li Ch'uan
nie-należy-wynagradzać-zabijania