Niebo Cytaty

Niebo Cytaty: Mężczyźni różnią się co naj­wyżej ja­ko niebo i ziemia, ko­biety wszak jak niebo i piekło są różne. -Alfred Tennyson


mężczyź-różą ę-co naj­wyżej-ja­ko-niebo-i ziemia-ko­biety-wszak-jak niebo-i piekło-są różne
Niebo Cytaty: Nie is­tnieje coś ta­kiego jak uni­wer­salne niebo, do które­go wszys­cy wędrują po śmier­ci. Niebo jest tym, czym człowiek chce je widzieć. I można je od­na­leźć w naj­mniej ocze­kiwa­nych miejscach. -Jodi Picoult


Niebo Cytaty: Mu­zyka dziura­wi niebo. -Charles Baudelaire


Niebo Cytaty: Muzyka dziurawi niebo. -Charles Baudelaire


Niebo Cytaty: Niebo płacze, a ja się śmieje. -NightHuntress


Niebo Cytaty: Niebo to wielka sypialnia świata. -Wolter


niebo-to-wielka-sypialnia-świata
Niebo Cytaty: Is­tnieje niebo dla gangsterów. -Tupac Amaru Shakur


Niebo Cytaty: Niebo i miłą bierze się siłą. -Jan Sztaudynger


Niebo Cytaty: Pat­rz w niebo, tym co ludzkie gardź. -Cyceron


pat­rz-w niebo-tym-co ludzkie-gardź
Niebo Cytaty: Niebo jest jednym długim poniedziałkiem. -Katherine Mansfield


Niebo Cytaty: A niebo zostawmy im - Aniołom oraz wróblom. -Heinrich Heine


a-niebo-zostawmy-im-aniołom-oraz-wróblom
Niebo Cytaty: Niebo leczy, a lekarz bierze honoraria. -Benjamin Franklin


Niebo Cytaty: W nagrodę cierpień niebo miłość dało. -Aleksander Fredro


w-nagrodę-cierpień-niebo-miłość-dało
Niebo Cytaty: Jest ta­kim pe­symistą, że mu­si wie­rzyć w niebo. -Marcel Pagnol


jest-­kim-pe­symistą-że mu­-wie­rzyć-w niebo
Niebo Cytaty: Jest takim pesymistą, że musi wierzyć w niebo. -Marcel Pagnol


jest-takim-pesymistą-że-musi-wierzyć-w-niebo
Niebo Cytaty: Krzyż jest światłem oświetlającym niebo i ziemię. -Jan Vianney Św


krzyż-jest-światłem-oświetlającym-niebo-i-ziemię
Niebo Cytaty: Niebo jak biała po­wie­rzchnia milczenia. -Krzysztof Kamil Baczyński


Niebo Cytaty: Czuję do­tyk Twych dłoni na mej skórze Drżę De­likat­ne muśnięcia palców De­likat­ne pocałunki Słyszę Twój od­dech przy mym uchu Zaczy­nam mruczeć jak kotka I..po­woli nadchodzi -Szyb­sze bi­cie serca -Ury­wany oddech Twe dłonie są co­raz odważniejsze Po­całun­ki bar­dziej namiętne Le­gato przechodzi w vivo Jes­tem blis­ka poczu­cia spadania W końcu jest..to już Mo­je niebo..nasze niebo Ekstaza Cu­dow­ne poczu­cie by­cia jednością Ko­niec gry.. Nie! To początek gry Kocham Cię  -kessy