Niebytu Przeg­ra­li Walkę Cytaty

Niebytu Przeg­ra­li Walkę Cytaty: Balansowała na gra­nicy życia i te­go co potocznie na­zywają Śmiercią jak za­wodo­wa ak­ro­bat­ka balansuje tuż pod szczytem ko­puły cyrku na linie... Hektolitry czer­wo­nego płynu przelane przez jej żyły niczym gorzkie wino by oca­lić ją przed tym co nieuniknione by nie odeszła zbyt wcześnie w prze­paść niebytu... Przeg­ra­li walkę... białe, lniane prześcieradło zak­ryło jej oczy przed kłamstwem, że po Tutaj nic nie ma... Ona zna już Prawdę jej us­ta szepcą ciche - Do zo­bacze­nia po dru­giej stronie  -Uśmiechnięta Anielica


Niebytu Przeg­ra­li Walkę Cytaty: Niekiedy mam wrażenie, że przeg­rałam swoją walkę o życie, cho­ciaż żyję. -Barbara Rosiek


niekiedy-mam-wrażenie-że przeg­rałam-swoją-walkę-o życie-cho­ciaż-żyję
Niebytu Przeg­ra­li Walkę Cytaty: Smut­ne czy nie ale przeg­ry­wać też trze­ba umieć, na­wet jak przeg­ry­wa się przez całe życie. -Chmielu


smut­ne-czy-nie ale-przeg­ry­wać-też-trze­ba-umieć-na­wet-jak przeg­ry­wa ę-przez-całe-życie
Niebytu Przeg­ra­li Walkę Cytaty: Byt jest, niebytu nie ma. -Elei z Parmenides


Niebytu Przeg­ra­li Walkę Cytaty:


nie-przeg­ry­wamy-z bra­ku-wy­łku-tyl­ko-przeg­ry­wamy-z bra­ku-wiary-~pa­weł-rychlica 
Niebytu Przeg­ra­li Walkę Cytaty: **PRZEG­RA­NE ŻYCIE** Myślę, że życie nie może być przeg­ra­ne. Bo jest da­rem. Każde­go dnia , pisze­my sa­mi his­to­rię swo­jego życia. I co­kol­wiek nas spo­tyka jest do po­kona­nia, tyl­ko musimy się pos­ta­rać. Do­konać właści­wego wy­boru, właściwą drogę, tą którą ser­ce nam podpowie.


Niebytu Przeg­ra­li Walkę Cytaty: Walkę stworzyła natura, nienawiść jest wynalazkiem człowieka. -Karel Capek


walkę-stworzyła-natura-nienawiść-jest-wynalazkiem-człowieka
Niebytu Przeg­ra­li Walkę Cytaty: Naj­cięższą walkę stoczyłem ze swoją pier­wszą żoną. -Muhammad Ali


naj­ęższą-walkę-stoczyłem-ze swoją-pier­wszą-żoną
Niebytu Przeg­ra­li Walkę Cytaty: Walkę stworzyła na­tura, niena­wiść jest wy­nalaz­kiem człowieka. -Karel Capek


walkę-stworzyła-na­tura-niena­wiść-jest wy­nalaz­kiem-człowieka
Niebytu Przeg­ra­li Walkę Cytaty: Człowiek jest coś wart, gdy zaczy­na walkę z sa­mym sobą. -Robert Browning


człowiek-jest coś-wart-gdy-zaczy­na-walkę-z ­mym-sobą
Niebytu Przeg­ra­li Walkę Cytaty: Na­leży sta­rać się o dob­ro głównie przez walkę ze złem. -Tadeusz Kotarbiński


na­ży-sta­rać ę-o dob­ro-głównie-przez-walkę-ze złem
Niebytu Przeg­ra­li Walkę Cytaty: Pojawią się procesy, które zaczną nas niszczyć i partia będzie musiała podjąć walkę. -Andrzej Werblan


pojawią-ę-procesy-które-zaczną-nas-niszczyć-i-partia-będzie-musiała-podjąć-walkę
Niebytu Przeg­ra­li Walkę Cytaty: Podejmując walkę z żywiołem, pokonuje słabość swych mięśni, zwycięża w zmaganiach z ogromną rybą i morzem. -Ernest Hemingway


podejmując-walkę-z-żywiołem-pokonuje-słabość-swych-mięś-zwycięża-w-zmaganiach-z-ogromną-rybą-i-morzem
Niebytu Przeg­ra­li Walkę Cytaty: Przeg­ry­wając grę miłosną, marzy­my o dogrywce. -MyslacaWierszem


przeg­ry­wając-grę-miłosną-marzy­my-o dogrywce
Niebytu Przeg­ra­li Walkę Cytaty: i przeg­ra­na ja­wi się zwy­cięstwem, gdy ob­sta­wiasz porażkę  -danioł


i przeg­ra­na-ja­wi ę-zwy­ęstwem-gdy-ob­sta­wiasz-porażkę 
Niebytu Przeg­ra­li Walkę Cytaty: Są słowa i zdania, które nie nadają się do listownej szermierki. Trzeba jej zaprzestać, a walkę zostawić na czas bezpośredniego kontaktu. -Zofia Gerlach


są-słowa-i-zdania-które-nie-nadają-ę-do-listownej-szermierki-trzeba-jej-zaprzestać-a-walkę-zostawić-na-czas-bezpośredniego-kontaktu
Niebytu Przeg­ra­li Walkę Cytaty: Wszędzie słychać ból boję się cię pożegnać Przeg­ra­ne warcaby  -Ariadne


wszędzie-słychać-ból-boję ę-ę-pożegnać-przeg­ra­ne-warcaby 
Niebytu Przeg­ra­li Walkę Cytaty: Przeg­rać po to, aby in­ni wyg­ra­li, to cza­sem więcej niż wygrać. -Wiesław Malicki


przeg­rać-po to-aby in­-wyg­ra­li-to cza­sem-więcej-ż-wygrać