Niechże Cytaty

Niechże Cytaty: Świat chce być oszukiwany, niechże więc będzie. -Alighieri Dante


Świat-chce-być-oszukiwany-niechże-więc-będzie
Niechże Cytaty: Któż to powiedział, że nie ma na świecie prawdziwej, wiernej i wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język! -Michaił Bułhakow


któż-to-powiedział-że-nie-na-świecie-prawdziwej-wiernej-i-wiecznej-miłoś-a-niechże-wyrwą-temu-kłamcy-jego-plugawy-język
Niechże Cytaty: Niechże pan nie posługuje się obcym wyrazem, ideały. Przecież na określenie tego mamy piękne rodzime słowo, kłamstwa. -Henrik Ibsen


niechże-pan-nie-posługuje-ę-obcym-wyrazem-ideały-przecież-na-określenie-tego-mamy-piękne-rodzime-słowo-kłamstwa
Niechże Cytaty: Niechże owładnie dusza jakaś święta ambicja, byśmy niezadowoleni tym, co przeciętne, dążyli do tego, co najwyższe, wytężając w tym celu wszystkie swe siły. -Giovani Pico della Mirandela


niechże-owładnie-dusza-jakaś-świę-ambicja-byśmy-niezadowoleni-tym-co-przeciętne-dążyli-do-tego-co-najwyższe-wytężając-w-tym-celu