Niecierpliwą Namiętnością Cytaty

Niecierpliwą Namiętnością Cytaty: Miłość jest niespokojną i niecierpliwą namiętnością; kapryśna i zmienna, powstająca nagle z niczego, na widok czyjejś piękności i postaci, gasnąca nagle w ten sam sposób. -David Hume


miłość-jest-niespokojną-i-niecierpliwą-namiętnośą-kapryśna-i-zmienna-powstająca-nagle-z-niczego-na-widok-czyjejś-pięknoś-i-postaci
Niecierpliwą Namiętnością Cytaty: Miłość niecierpliwa nie na zawsze za mała. -Anonim


miłość-niecierpliwa-nie-na-zawsze-za-ła
Niecierpliwą Namiętnością Cytaty: Kobieta żyje sercem, głową albo namiętnością. -Honore de Balzac


kobieta-żyje-sercem-głową-albo-namiętnośą
Niecierpliwą Namiętnością Cytaty: Miłość jest jedyną namiętnością, za którą płaci się monetą z własnej mennicy. -Stendhal


miłość-jest-jedyną-namiętnośą-za-którą-płaci-ę-monetą-z-własnej-mennicy
Niecierpliwą Namiętnością Cytaty: Kobieta opanowana namiętnością nie dba o lojalność, a mniej jeszcze o zdrowy rozsądek. -Romain Rolland


kobieta-opanowana-namiętnośą-nie-dba-o-lojalność-a-mniej-jeszcze-o-zdrowy-rozsądek
Niecierpliwą Namiętnością Cytaty: W kraju, gdzie miłość stanowi najważniejszą sprawę, zazdrość jest największą namiętnością. -Montesquieu


w-kraju-gdzie-miłość-stanowi-najważniejszą-sprawę-zazdrość-jest-największą-namiętnośą
Niecierpliwą Namiętnością Cytaty: Stokroć większym szczęściem i głębszą rozkoszą jest kochać z całą namiętnością, aniżeli być kochaną. -Marianna Acoforado


stokroć-większym-szczęściem-i-głębszą-rozkoszą-jest-kochać-z-całą-namiętnośą-aniżeli-być-kochaną
Niecierpliwą Namiętnością Cytaty: Świat jest namiętnością, jest także wolą, ale nie mądrością. -Henri Frederic Amiel


Świat-jest-namiętnośą-jest-także-wolą-ale-nie-mądrośą
Niecierpliwą Namiętnością Cytaty: Mężczyźni chcą być zawsze pierwszą miłością kobiety, kobiety pragną być ostatnią namiętnością mężczyzny. -Oscar Wilde


mężczyź-chcą-być-zawsze-pierwszą-miłośą-kobiety-kobiety-pragną-być-ostatnią-namiętnośą-mężczyzny
Niecierpliwą Namiętnością Cytaty: Spoglądam na ciebie jak cze­koladę z błys­kiem w oku i wciąż pragnę niczym bez­wstyd­ne­go spojrzenia. Czuję ciebie jak winogrona w po­lewie pożądania twe­go ciała, twych ust. Słodycz twa nierealnie piękna, we wszys­tkich myślach ba­kaliami przekładana w sma­ku idealna... ma­lowa­na namiętnością, żądza ciała... -Z. las Hadas


Niecierpliwą Namiętnością Cytaty: Na czar­nym dnie sze­roko rozwarte wro­ta piekła. Przechodzisz przez nie płoniesz jak ogień Żar pożąda­nia rozlany po­między jed­wabne koronki pod stołem. Sza­lony ta­niec oddechów naszych ciał za­topionych w jądrze ognia Parzy namiętnością ocieka po skórze lep­ka podłoga faluje w sza­lejących skroniach... -La femme


Niecierpliwą Namiętnością Cytaty: War­gi zroszo­ne namiętnością Ty swą nieśmiałością zachęcasz do delikatności dłoń błądzi zalotnie ru­mienisz się przewrotnie Ach pieść mnie pieść z pie­szczotą dreszcz mi nieś aż roz­koszą nabrzmieję jak po deszczu płat­ki kwiatów jak w słońcu owoc granatu Drżący do­tyk twej róży spokój me­go ciała burzy Jak osi­ka w ra­mionach wiatru w to­bie wciąż zagubiony roz­koszą nie nakarmiony  -dana1596


Niecierpliwą Namiętnością Cytaty: W ciem­ności szu­kam Ciebie, De­likat­nie ba­dam Two­je ciało, Pragnę więcej. Uczę się na pa­mięć Każde­go kształtu, każdej wypukłości Pragnę więcej. Roz­ta­piam się w Twych ramionach, Tonę w pocałunkach, Ale pragnę więcej. Szu­kam ujścia Twej przy­jem­ności, Cho­wam zęby, nasłuchuję. Ach, pragnę więcej. Spa­lasz mnie swą namiętnością, Przy­ciągasz, po­ciągasz. Naj­droższa, chy­ba jed­nak Ty prag­niesz więcej  -wolności_skrzydło