Nieczęsto Cytaty

Nieczęsto Cytaty: Czas jest najlepszym nauczycielem, ale nieczęsto ma dobrych uczniów. -Francois Mauriac


czas-jest-najlepszym-nauczycielem-ale-nieczęsto-dobrych-uczniów
Nieczęsto Cytaty: Czas jest naj­lep­szym nau­czy­cielem, ale nieczęsto ma dob­rych uczniów. -Francois Mauriac


czas-jest naj­lep­szym-nau­czy­cielem-ale-nieczęsto- dob­rych-uczniów
Nieczęsto Cytaty: chcę wy­powie­dzieć dwa słowa nieczęsto z nich korzystam czuj się wyjątkowa raz je­den mi się wydarzyło fikcja miało nie przy­darzyć się później nie przyz­na­waj od ra­zu medalu po­całunek powstrzymaj znam je na pamięć men­talna całko­wicie śnieżno­biała ser­co­wa zamieć blokadaniepotrafięprzepraszam spróbuję|jutro|od|nowa [w twoim odbiciu} mo­jego lus­tra Cię roz­kochać. 16.12.13  -Mateusz Nisztuk