Niedołęstwo Ducha Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Gdzie jest niedołęstwo materialnej techniki, jest też niedołęstwo ducha. -Stanisław
gdzie-jest-niedołęstwo-materialnej-techniki-jest-też-niedołęstwo-ducha
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Gdzie jest niedołęstwo materialnej techniki, jest niedołęstwo ducha. -Stanisław
gdzie-jest-niedołęstwo-materialnej-techniki-jest-niedołęstwo-ducha
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Każda re­ligia za­wiera prawdę, gdyż wy­wodzi się z ducha, a siła ducha pochodzi od dobra. -Geoffrey Huntington
każda-re­ligia-za­wiera-prawdę-gdyż-wy­wodzi ę-z ducha-a ła-ducha-pochodzi-od dobra
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Wściekłość na włas­ne niedołęstwo, głupotę, błędy męczy mnie więcej jeszcze niż praw­dzi­wa rozpacz. -Heinrich Heine
wściekłość-na włas­ne-niedołęstwo-głupotę-błędy-męczy-mnie-więcej-jeszcze-ż-praw­dzi­wa-rozpacz
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Wszystko przez Ducha i dla Ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje. -Juliusz Słowacki
wszystko-przez-ducha-i-dla-ducha-stworzone-jest-a-nic-dla-cielesnego-celu-nie-istnieje
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Właśnie człowiek niebędący mężczyzną lubi podświadomie grać jego rolę, a ukrywający swe niedołęstwo, chętnie pyszni się przed ludźmi swą siłą. -Stefan Zweig
właśnie-człowiek-niebędący-mężczyzną-lubi-podświadomie-grać-jego-rolę-a-ukrywający-swe-niedołęstwo-chętnie-pyszni-ę-przed-ludźmi-swą
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Właśnie człowiek nie będący mężczyzną lubi podświadomie grać jego rolę, a ukrywający swe niedołęstwo chętnie pyszni się przed ludźmi swą siłą. -Stefan Zweig
właśnie-człowiek-nie-będący-mężczyzną-lubi-podświadomie-grać-jego-rolę-a-ukrywający-swe-niedołęstwo-chętnie-pyszni-ę-przed-ludźmi
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Spokój ducha do­cenisz, gdy go stra­cisz, ale gdy stra­cisz ducha, spo­koju nie zaz­nasz ... -Cykam
spokój-ducha-do­cenisz-gdy-go stra­cisz-ale-gdy-stra­cisz-ducha-spo­koju-nie zaz­nasz
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Miłość to stosunek ducha do piękności. -Zygmunt Krasiński
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Wielkość książek rozprasza ducha. -Seneka
wielkość-książek-rozprasza-ducha
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Cnota jest arystokracją ducha. -Ernest Renan
cnota-jest-arystokracją-ducha
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Prawda jest chlebem ducha. -Hermann Schell
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Post ciała oczyszcza ducha. -Papillondenuit
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Myślenie - to lubieżność wielkiego ducha. -Jan Fedorowicz
myślenie-to-lubieżność-wielkiego-ducha
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Ziemia i ja - z jed­ne­go jes­teśmy Ducha. -Józef
ziemia-i ja - z jed­ne­go-jes­teśmy-ducha
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Pogoda ducha jest najpiękniejszym krawatem. -Janina Ipohorska
pogoda-ducha-jest-najpiękniejszym-krawatem
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Fi­lozo­fia jest up­rawą ducha. -Cyceron
fi­lozo­fia-jest up­rawą-ducha
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Czysta logika jest ruiną ducha. -Antoine De Saint - Exupery
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Cno­ta jest arys­tokracją ducha. -Ernest Renan
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Książka - najczystsza istota ludzkiego ducha. -Thomas Carlyle
książka-najczystsza-istota-ludzkiego-ducha
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Gdzie ducha skąpo, tam dufności wiele... -Wacław Berent
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Gdzie ducha skąpo, tam dufności wiele.... -Wacław Berent
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Tylko miłość wyzwala zamkniętego w ciele ducha. -Lew Tołstoj
tylko-miłość-wyzwala-zamkniętego-w-ciele-ducha
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Gdzie ducha skąpo, tam dufności wiele. -Wacław Berent
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Myśle­nie - to lu­bieżność wiel­kiego ducha. -Jan Fedorowicz
myś­nie- to lu­bieżność-wiel­kiego-ducha
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Tylko czyn objawia prawdziwą moc ducha. -Jean De La Fontaine
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Dobrze jest i pokrzepiająco - mieć przyjaciół z ducha. -Bruno Schulz
dobrze-jest-i-pokrzepiająco-mieć-przyjaciół-z-ducha
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Przyjaźń należy do natury ducha, a nie posiadania. -Roman Mleczko
przyjaźń-należy-do-natury-ducha-a-nie-posiadania
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Bo właśnie upodlenia ducha / Ugina wolnych szyję do łańcucha. -George Gordon Byron
bo-właśnie-upodlenia-ducha-ugina-wolnych-szyję-do-łańcucha
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Gdzie ducha skąpo, tam duf­ności wiele. -Wacław Berent
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Niezłomność zależy od ducha. Lekkomyślność jest sprawą nieuwagi. -Sun Tzu
niezłomność-zależy-od-ducha-lekkomyślność-jest-sprawą-nieuwagi
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Nic tak nie wpływa na ducha jak ciało -Witold Gombrowicz
nic-tak-nie-wpływa-na-ducha-jak-ciało
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Tyl­ko czyn ob­ja­wia praw­dziwą moc ducha. -Jean La Fontaine
tyl­ko-czyn-ob­ja­wia-praw­dziwą-moc-ducha
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Dom książki jest jak ciało bez ducha. -Anonim
dom-książki-jest-jak-ciało-bez-ducha
Niedołęstwo Ducha Cytaty: Egzorcyzmy pomagają tylko tym, którzy wierzą w złego ducha. -Anonim
egzorcyzmy-pomagają-tylko-tym-którzy-wierzą-w-złego-ducha