Niego Chodzić Cytaty

Niego Chodzić Cytaty: Me­dia to jest płyt­ki, po­zoran­cki wir­tual­ny świat i nie pot­ra­fię do niego pod­chodzić serio. -Kuba Wojewódzki


me­dia-to jest płyt­ki-po­zoran­cki-wir­tual­ny-świat-i nie pot­ra­fię-do niego-pod­chodzić-serio
Niego Chodzić Cytaty: Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić. -Anonim


więcej-jest-tych-którzy-chodzą-do-kościoła-ż-tych-którzy-chcą-do-niego-chodzić
Niego Chodzić Cytaty: Ten, kto zwróci człowieko­wi za­gubioną przez niego mod­litwę, da mu to, co dla niego naj­wartościow­sze i największe. -Christian Morgenstein


ten-kto-zwró-człowieko­wi-za­gubioną-przez-niego-mod­litwę-da mu to-co dla-niego-naj­wartościow­sze-i największe
Niego Chodzić Cytaty: Ko­bieta uczy nas chodzić i kochać. -Henryk Ferdynand Kaden


Niego Chodzić Cytaty: Kobieta uczy nas chodzić i kochać. -Henryk Ferdynand Kaden


Niego Chodzić Cytaty: Jeśli ktoś Cię skreślił, bo jes­teś dla niego zbyt mało war­tościowy- szczerze się do niego uśmie­chnij i życz mu szczęścia. -Majka08


jeśli-ktoś-cię-skreślił-bo jes­teś-dla-niego-zbyt-ło-war­tościowy-szczerze ę-do niego-uśmie­chnij-i życz-mu szczęścia
Niego Chodzić Cytaty: Marze­nia po­win­ny fru­wać, a am­bicje chodzić. -Andrzej Klawitter


marze­nia-po­win­ny-fru­wać-a am­bicje-chodzić
Niego Chodzić Cytaty: Pies powinien chodzić przede wszystkim na smyczy wierności. -Urszula Zybura


pies-powinien-chodzić-przede-wszystkim-na-smyczy-wiernoś
Niego Chodzić Cytaty: Dzieci i zegarków nie należy stale nakręcać trzeba im pozwolić chodzić. -Jean Paul


dzieci-i-zegarków-nie-należy-stale-nakręcać-trzeba-im-pozwolić-chodzić
Niego Chodzić Cytaty: Człowiek nie może od­chodzić aku­rat wte­dy, kiedy mu każą. -John Steinbeck


człowiek-nie może-od­chodzić-aku­rat-wte­dy-kiedy-mu każą
Niego Chodzić Cytaty: Chcę się naćpać kocha­nie Tobą. I chodzić naćpa­na do­ba za sobą . -Narkomanka0123


chcę ę-naćpać-kocha­nie-tobą-i-chodzić-naćpa­na-do­ba-za sobą
Niego Chodzić Cytaty: A jeśli od­chodzić, to tyl­ko wte­dy gdy jest ktoś kto Nas zatrzyma. -respirer


a śli-od­chodzić-to tyl­ko-wte­dy-gdy-jest ktoś-kto-nas-zatrzyma
Niego Chodzić Cytaty: Można kochać i chodzić samemu po ciemku z przyjaźnią jest inaczej - ta zawsze wzajemna. -Jan Twardowski


można-kochać-i-chodzić-samemu-po-ciemku-z-przyjaźą-jest-inaczej-zawsze-wzajemna
Niego Chodzić Cytaty: Marze­nia niewol­ni­ka zaw­sze la­tają. Wol­ne­go, uczą się chodzić. -Indygoo


marze­nia-niewol­­ka-zaw­sze-­tają-wol­ne­go uczą ę-chodzić
Niego Chodzić Cytaty: Człowiek Boży musi chodzić po ziemi, bo przez ziemię idzie się do nieba. -Stefan Wyszyński kard


człowiek-boży-musi-chodzić-po-ziemi-bo-przez-ziemię-idzie-ę-do-nieba
Niego Chodzić Cytaty: Nieszczęścia lubią chodzić parami, może dlatego tak mało szczęśliwych małżeństw? -Teresa Nietyksza


nieszczęścia-lubią-chodzić-parami-może-dlatego-tak-ło-szczęśliwych-łżeństw
Niego Chodzić Cytaty: Praw­da to cu­dow­na i straszli­wa rzecz, więc trze­ba się z nią ob­chodzić ostrożnie. -Joanne Kathleen Rowling


praw­da-to cu­dow­na-i straszli­wa-rzecz-więc-trze­ba ę-z ą-ob­chodzić-ostrożnie
Niego Chodzić Cytaty: Można kochać i chodzić sa­memu po ciem­ku; z przy­jaźnią jest inaczej - ta zaw­sze wzajemna. -Jan Twardowski


można-kochać-i chodzić-­memu-po ciem­ku-z przy­jaźą-jest inaczej-  zaw­sze-wzajemna