Niego Są Cytaty

Niego Są Cytaty: Szkoda, że szczęścia nie można znaleźć na drodze do niego. -Stanisław Jerzy Lec


szkoda-że-szczęścia-nie-można-znaleźć-na-drodze-do-niego
Niego Są Cytaty: Kto goni wiatr zostaje przez niego porwany. -Anonim


kto-goni-wiatr-zostaje-przez-niego-porwany
Niego Są Cytaty: Piec jest ta­ki, jak ten kto do niego dokłada. -filutka


piec-jest ­ki-jak ten-kto-do niego-dokłada
Niego Są Cytaty: Cier­pienie nic nie wyz­wa­la. To my się z niego wyzwalamy. -Maria Dąbrowska


cier­pienie-nic-nie wyz­wa­-to my ę-z niego-wyzwalamy
Niego Są Cytaty: Ma­lar­stwo - coś pośred­niego między myślą a rzeczą. -Samuel Taylor Coleridge


ma­lar­stwo- coś-pośred­niego-między-myślą-a rzeczą
Niego Są Cytaty: Z szybkim upływem czasu należy walczyć prędkim korzystaniem z niego. -Seneka


z-szybkim-upływem-czasu-należy-walczyć-prędkim-korzystaniem-z-niego
Niego Są Cytaty: Większość śni o suk­ce­sie, in­ni wstają i ciężko na niego pracują. -PoznajPrawdę


większość-ś-o suk­­sie-in­-wstają-i ężko-na niego-pracują
Niego Są Cytaty: Kiedy w twoim kierunku biegnie jakiś pies, zagwizdaj na niego. -Henry David Thoreau


kiedy-w-twoim-kierunku-biegnie-jakiś-pies-zagwizdaj-na-niego
Niego Są Cytaty: Teore­tycznie pra­wy z niego człek W prak­ty­ce...co dru­gi to kiep  -Kojak


teore­tycznie-pra­wy-z niego-człek-w-prak­ty­co-dru­gi-to kiep 
Niego Są Cytaty: Często dar jest niewielki, ale skutek z niego ogromny. -Anonim


często-dar-jest-niewielki-ale-skutek-z-niego-ogromny
Niego Są Cytaty: Nie w poz­na­niu leży szczęście, lecz w dążeniu do niego. -Edgar Allan Poe


nie-w poz­na­niu-ży-szczęście-lecz-w dążeniu-do niego
Niego Są Cytaty: Życie jest zbyt ciężkie, żeby przykładać do niego wagę. -Anonim


Życie-jest-zbyt-ężkie-żeby-przykładać-do-niego-wagę
Niego Są Cytaty: W ob­liczu ob­licza własnego... Nie przyz­naję się do niego. -Kojak


w ob­liczu-ob­licza-własnego-nie-przyz­naję ę-do niego
Niego Są Cytaty: Róg obfitości lepiej cicho ssać niż głośno w niego dąć. -Aleksander Kumor


róg-obfitoś-lepiej-cicho-ssać-ż-głośno-w-niego-dąć
Niego Są Cytaty: Aby mężczyznę doprowadzić do zdrady, wystarczy po prostu wyjść za niego za mąż. -Józef Wittlin


aby-mężczyznę-doprowadzić-do-zdrady-wystarczy-po-prostu-wyjść-za-niego-za-mąż
Niego Są Cytaty: Asekurant sprawdza skąd wiatr wieje, zanim kogokolwiek do niego wystawi. -Horacy Safrin


asekurant-sprawdza-skąd-wiatr-wieje-zanim-kogokolwiek-do-niego-wystawi
Niego Są Cytaty: Kochaj bliźniego swe­go - i bądź z da­la od niego, jeśli kochasz siebie samego. -Bolesław Szczęsny-Herbaczewski


kochaj-bliźniego-swe­go- i bądź-z da­-od niego-śli-kochasz-siebie-samego
Niego Są Cytaty: Z kłam­stwem jak z nar­ko­tykiem, można się od niego uzależnić. -Chemicals


z-kłam­stwem-jak z nar­ko­tykiem-można ę-od niego-uzależć