Niejedno Lus­trza­ne Odbicie  Cytaty

Niejedno Lus­trza­ne Odbicie  Cytaty: Niez­wykłą jestem monadą mam okna bez firanek na parapetach siedzą czar­ne koty i nie ma luster tyl­ko obrazy spra­wiające wrażenie współczesnych tyl­ko gdy się przyj­rzeć bliżej wi­dać daw­ne bitwy kurtyzany ko­nie i śniada­nia na trawie długo­piso­we kontynuacje ar­tystyczne­go pęknięcia mnóstwo błędów złe pro­por­cje i brak idei a jednak mo­je obrazy zdają się bar­dziej prawdziwe niż niejedno lus­trza­ne odbicie  -jatoja


Niejedno Lus­trza­ne Odbicie  Cytaty: W życiu można przet­rzy­mać tyl­ko jed­no piekło. Każde następne jest lus­trza­nym od­bi­ciem pierwszego. -Barbara Rosiek


w życiu-można-przet­rzy­ć-tyl­ko-jed­no-piekło-każde następne-jest lus­trza­nym-od­bi­ciem-pierwszego
Niejedno Lus­trza­ne Odbicie  Cytaty: Przecie trza wprzódy wypróbować, trza coś przecierpieć, coś przeboleć, żeby móc miłość uszanować. -Stanisław Wyspiański


przecie-trza-wprzódy-wypróbować-trza-coś-przecierpieć-coś-przeboleć-żeby-móc-miłość-uszanować
Niejedno Lus­trza­ne Odbicie  Cytaty: pod po­wieka­mi wpat­ruję się w cienie zrodzo­ne w jas­nych war­koczach zachłan­nie wykarmione światłem moim splo­tem słonecznym bez załamania roz­bi­cia lus­trza­ne blas­ki i cienie noszę w so­bie roz­prosze­nie tuż pod skle­pieniem z żeber  -Bise


Niejedno Lus­trza­ne Odbicie  Cytaty: Pat­rzę w lus­tro i widzę zło, chcę zbić te lus­tro ale to ,Mo­je Lus­tro Zła. Mi­jają la­ta i ciągle to sa­mo pi­cie, bi­cie i prze­moc. Zaw­sze Byłam uświada­miana że, Jes­tem brzyd­ka gru­ba i i nic nie znaczę a je­dak jestem. -nxa


Niejedno Lus­trza­ne Odbicie  Cytaty: Miłość niejedno ma imię. -Pierre la Mure


Niejedno Lus­trza­ne Odbicie  Cytaty: Kto patrzy w dna studzien, musi ich odbicie mieć w oczach i na świetle dziennym. -Władysław Stanisław Reymont


kto-patrzy-w-dna-studzien-musi-ich-odbicie-mieć-w-oczach-i-na-świetle-dziennym
Niejedno Lus­trza­ne Odbicie  Cytaty: Niejedno rozluźnienie następuje od zbytniego zwarcia szeregów. -Zbigniew Waydyk


niejedno-rozluźnienie-następuje-od-zbytniego-zwarcia-szeregów
Niejedno Lus­trza­ne Odbicie  Cytaty: Trza być w butach na weselu. -Stanisław Wyspiański


Niejedno Lus­trza­ne Odbicie  Cytaty: Trza być w bu­tach na weselu. -Stanisław Wyspiański


Niejedno Lus­trza­ne Odbicie  Cytaty: Niejedno personalne świecenie jest światłem postojowym epoki. -Zbigniew Waydyk


niejedno-personalne-świecenie-jest-światłem-postojowym-epoki
Niejedno Lus­trza­ne Odbicie  Cytaty: Miłość niejedno ma imię. Ale powinna mieć przynajmniej jedno nazwisko. -Wojciech Wiercioch


miłość-niejedno-imię-ale-powinna-mieć-przynajmniej-jedno-nazwisko
Niejedno Lus­trza­ne Odbicie  Cytaty: Gdyby miłość nie była tak ślepa, na niejedno musiałaby przymrużyć oczy. -Anonim


gdyby-miłość-nie-była-tak-ślepa-na-niejedno-musiałaby-przymrużyć-oczy
Niejedno Lus­trza­ne Odbicie  Cytaty: Ska­leczo­na dusza nig­dy nie za­pom­ni os­trza Two­jej brzytwy... -Papużka


ska­leczo­na-dusza-nig­dy-nie za­pom­-os­trza-two­jej-brzytwy
Niejedno Lus­trza­ne Odbicie  Cytaty: Niejedno może być udziałem człowieka poza krzywdą wyrządzoną bezbronnym przez mających narzędzia władzy. -Zofia Bystrzycka


niejedno-może-być-udziałem-człowieka-poza-krzywdą-wyrządzoną-bezbronnym-przez-mających-narzędzia-władzy
Niejedno Lus­trza­ne Odbicie  Cytaty: Bardzo piękna kobieta patrząca na swoje odbicie w lustrze może rzeczywiście mieć przeświadczenie o swojej z nim tożsamości. Kobieta brzydka wie, że tak nie jest. -Simone Weil


bardzo-piękna-kobieta-patrząca-na-swoje-odbicie-w-lustrze-może-rzeczywiście-mieć-przeświadczenie-o-swojej-z-nim-tożsamoś-kobieta-brzydka-wie
Niejedno Lus­trza­ne Odbicie  Cytaty: By­wają chwi­le, w których mrok no­cy, zim­no os­trza, wil­goć poręczy mos­tu są tak kuszące... -Nadzieja21


by­wają-chwi­-w których-mrok-no­cy-zim­no-os­trza-wil­goć-poręczy-mos­-są tak-kuszą
Niejedno Lus­trza­ne Odbicie  Cytaty: Cięta ri­pos­ta w roz­mo­wie z gn*ojem! Wte­dy naj­większą wy­ciągam zbroję! A gdy się sty­kam z duszą serdeczną, pot­ra­fię być, aż do bólu grzeczną. Jak w lus­trze od­bi­jam ludzkie nastroje, gdy ktoś jest grzeczny lub ktoś jest gn*ojem. Więc jeśli chcesz być trochę lubiany, ćwicz uśmiech w lus­trze!- efekt murowany!  -Niusza