Niekiedy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Niekiedy Cytaty: Ludzie uciekają od grożących im ok­ropności i oto dziw­ne przy­darzają im się rzeczy - niekiedy gorzkie i ok­rutne, a niekiedy tak piękne, że roz­pa­lają niegasnącą wiarę w człowieka. -John Steinbeck
Niekiedy Cytaty: Ból nadmiernej miłości przewyższa niekiedy radość kochania... i można zapamiętać się w cierpieniu, jak niekiedy ludzie zapamiętują się w szczęściu. -Archibald Joseph Cronin
ból-nadmiernej-miłoś-przewyższa-niekiedy-radość-kochania-i-można-zapamięć-ę-w-cierpieniu-jak-niekiedy-ludzie-zapamiętują-ę-w
Niekiedy Cytaty: Niekiedy i świet­ny Ho­mer zadrzemie. -Horacy
niekiedy-i świet­ny-ho­mer-zadrzemie
Niekiedy Cytaty: Niekiedy kłamstwo tropi prawdę odgórnie. -Anonim
niekiedy-kłamstwo-tropi-prawdę-odgórnie
Niekiedy Cytaty: I śmiech niekiedy może być nauką. -Ignacy Krasicki
i śmiech-niekiedy-może-być-nauką
Niekiedy Cytaty: Niekiedy to bier­ność ofiary tworzy potwora. -karaczan19
niekiedy-to bier­ność-ofiary-tworzy-potwora
Niekiedy Cytaty: Pełne praw­dy trze­ba niekiedy wy­powiadać półgębkiem. -Aleksander Kumor
pełne-praw­dy-trze­ba-niekiedy-wy­powiadać-półgębkiem
Niekiedy Cytaty: Rzeki występują niekiedy z koryta, ludzie nigdy. -Jan Czarny
rzeki-występują-niekiedy-z-koryta-ludzie-nigdy
Niekiedy Cytaty: Niekiedy słodkie słówka słono kosztują kobietę. -Anonim
niekiedy-słodkie-słówka-słono-kosztują-kobietę
Niekiedy Cytaty: Niekiedy do­piero ka­ra stwarza poczu­cie winy. -Leszek Kumor
niekiedy-do­piero-ka­ra-stwarza-poczu­cie-winy
Niekiedy Cytaty: Z nadmiaru zła rodzi się niekiedy dobro! -Julie Eleonore Jeanne De Laspinasse
Niekiedy Cytaty: Wierność psa zależy niekiedy od wytrzymałości smyczy. -Wiesław Trzaskalski
wierność-psa-zależy-niekiedy-od-wytrzymałoś-smyczy
Niekiedy Cytaty: Naj­bar­dziej ge­nial­ne­mu brak niekiedy natchnienia. -Horacy
naj­bar­dziej-ge­nial­ne­mu-brak-niekiedy-natchnienia
Niekiedy Cytaty: Niekiedy ob­raz człowieka zle­wa się w jedną plamę. -Indygoo
niekiedy-ob­raz-człowieka-zle­wa ę-w jedną-plamę
Niekiedy Cytaty: Dobrze, gdy niekiedy rzeczywistość pokazuje figę ideologii. -Zbigniew Waydyk
dobrze-gdy-niekiedy-rzeczywistość-pokazuje-figę-ideologii
Niekiedy Cytaty: Tezy obrony można niekiedy oprzeć na łysinie prokuratora. -Gilbert Keith Chesterton
tezy-obrony-można-niekiedy-oprzeć-na-łysinie-prokuratora
Niekiedy Cytaty: Zaprawdę powiadam wam kłamstwo jest niekiedy pożyteczne. -Fiodor Dostojewski
zaprawdę-powiadam-wam-kłamstwo-jest-niekiedy-pożyteczne
Niekiedy Cytaty: Niekiedy leżący kopie dołki pod tymi, którzy go kopią. -Urszula Zybura
niekiedy-żący-kopie-dołki-pod-tymi-którzy-go-kopią
Niekiedy Cytaty: Niekiedy wystarczy tylko zmienić nastawienie, a zaczną się dziać cuda! -Daniel Janik
niekiedy-wystarczy-tylko-zmienić-nastawienie-a-zaczną-ę-dziać-cuda
Niekiedy Cytaty: Kobieta niekiedy zmyśla swą przeszłość, by mężczyzna był o nią zazdrosny. -Aniela Danuta Szymańska
kobieta-niekiedy-zmyś-swą-przeszłość-by-mężczyzna-był-o-ą-zazdrosny
Niekiedy Cytaty: Tylko niekiedy szczęście bywa darem, najczęściej trzeba o nie walczyć. -Paulo Coelho
tylko-niekiedy-szczęście-bywa-darem-najczęściej-trzeba-o-nie-walczyć
Niekiedy Cytaty: Po­kutą sta­je się niekiedy ko­nie­czność dal­sze­go grzeszenia. -Aleksander Kumor
po­kutą-sta­ ę-niekiedy-ko­nie­czność-dal­sze­go-grzeszenia
Niekiedy Cytaty: Lenistwo przywdziewa najdziwniejsze maski. Niekiedy przybiera nawet postać pracowitości. -Michel Perrin
lenistwo-przywdziewa-najdziwniejsze-maski-niekiedy-przybiera-nawet-postać-pracowitoś
Niekiedy Cytaty: Nawet serca najbardziej jałowe niekiedy zakwitają znienacka kwiatem dobroci. -Alfons Daudet
nawet-serca-najbardziej-jałowe-niekiedy-zakwitają-znienacka-kwiatem-dobroci
Niekiedy Cytaty: Wier­ność psa za­leży niekiedy od wyt­rzy­małości smyczy. -Wiesław Trzaskalski
wier­ność-psa-za­ży-niekiedy-od wyt­rzy­łoś-smyczy
Niekiedy Cytaty: Trzeba niekiedy odsłaniać błędy świata, aby się z nich poprawić. -Pierre De Bourdeille(s) Brantome
Niekiedy Cytaty: Trze­ba niekiedy wie­dzieć jak da­leko można się po­sunąć za daleko. -Tristan Bernard
trze­ba-niekiedy-wie­dzieć-jak da­leko-można ę-po­sunąć-za daleko
Niekiedy Cytaty: Niekiedy miłość bywa jak kwiat dzikiego maku: nie doniesiesz go do domu. -Jaroslav Seifert
niekiedy-miłość-bywa-jak-kwiat-dzikiego-maku-nie-doniesiesz-go-do-domu
Niekiedy Cytaty: Humor jest niekiedy zadatkiem wielkości, ale częściej ją zastępuje niż potwierdza. -Stefan Napierski
humor-jest-niekiedy-zadatkiem-wielkoś-ale-częściej-ją-zastępuje-ż-potwierdza
Niekiedy Cytaty: Humor jest niekiedy zadatkiem wielkości: ale częściej ją zastępuje, niż potwierdza. -Stefan Napierski
humor-jest-niekiedy-zadatkiem-wielkoś-ale-częściej-ją-zastępuje-ż-potwierdza
Niekiedy Cytaty: I śmiech niekiedy może być nauką, Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa. -Ignacy Krasicki
i-śmiech-niekiedy-może-być-nauką-kiedy-ę-z-przywar-nie-z-osób-natrzą
Niekiedy Cytaty: Niekiedy człowiek okazuje więcej geniuszu w swym błędzie, niż przy odkrywaniu prawdy. -Denis Diderot
niekiedy-człowiek-okazuje-więcej-geniuszu-w-swym-błędzie-ż-przy-odkrywaniu-prawdy
Niekiedy Cytaty: Niekiedy mam wrażenie, że przeg­rałam swoją walkę o życie, cho­ciaż żyję. -Barbara Rosiek
niekiedy-mam-wrażenie-że przeg­rałam-swoją-walkę-o życie-cho­ciaż-żyję
Niekiedy Cytaty: Przyzwoici ludzie sprawiają niekiedy wiele kłopotu, z oszustami wiadomo zawsze jak postępować. -Erich Maria Remarque
przyzwoici-ludzie-sprawiają-niekiedy-wiele-kłopotu-z-oszustami-wiadomo-zawsze-jak-postępować
Niekiedy Cytaty: Miłość ucieka się niekiedy do rozsądku jak do lekarza, ale nigdy nie bierze go za doradcę. -William Shakespeare
miłość-ucieka-ę-niekiedy-do-rozsądku-jak-do-lekarza-ale-nigdy-nie-bierze-go-za-doradcę