Niektórych Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Niektórych Cytaty:
niektórych-praw­da-łączy-a niektórych-praw­da-dzieli- ~pa­weł-rychlica 
Niektórych Cytaty: Do niektórych ludzi bra­kuje mi jaj. -Kapitan
do niektórych-ludzi-bra­kuje-mi jaj
Niektórych Cytaty: W niektórych słownikach brak słowa honoru. -Stanisław Jerzy Lec
Niektórych Cytaty: Po niektórych salwach śmiechu pozostają ranni. -Anonim
po-niektórych-salwach-śmiechu-pozostają-ranni
Niektórych Cytaty: Niektórych dys­cypli­na się nie ima. -Bujak Bogusław
Niektórych Cytaty: Niektórych przeszkód nie po­konasz. Muszą poumierać. -Tadeusz Szyfer
niektórych-przeszkód-nie po­konasz-muszą poumierać
Niektórych Cytaty: Dla niektórych na­wet nor­malna roz­mo­wa to za dużo . -zezulec
dla-niektórych-na­wet-nor­malna-roz­mo­wa-to za żo
Niektórych Cytaty: Po niektórych sal­wach śmie­chu po­zos­ta­li ranni. -Aleksander Kumor
po niektórych-sal­wach-śmie­chu-po­zos­­li-ranni
Niektórych Cytaty: O niektórych mówią, że myślą, a oni się tylko namyślają. -Anonim
o-niektórych-mówią-że-myślą-a-oni-ę-tylko-namyślają
Niektórych Cytaty: Niektórych do­piero stan chwiej­ności dop­ro­wadza do równowagi. -Tadeusz Gicgier
niektórych-do­piero-stan-chwiej­noś-dop­ro­wadza-do równowagi
Niektórych Cytaty: Zauważasz sens Cie­szy- niektórych śmieszy Rozczarowanie K.A.Sz. 23.09.2015r. -Cris
zauważasz-sens-cie­szy-niektórych-śmieszy-rozczarowanie-kasz-23092015r
Niektórych Cytaty: Ziewanie: jedyna możliwość otwierania ust dla niektórych mężów. -Maurice Chevalier
ziewanie-jedyna-możliwość-otwierania-ust-dla-niektórych-mężów
Niektórych Cytaty: Przy­dałoby się u niektórych po­wyci­nać niebies­kie migdały. -Jacek Wejroch
przy­dałoby ę-u niektórych-po­wyci­nać-niebies­kie-migdały
Niektórych Cytaty: Niektórych ludzi winno się zażywać tylko w bardzo małych dawkach. -Ralph Waldo Emerson
niektórych-ludzi-winno-ę-zażywać-tylko-w-bardzo-łych-dawkach
Niektórych Cytaty: Zawsze postępuj właściwie - to powinno zadowolić niektórych, a resztę wprawi w zdumienie. -Mark Twain
zawsze-postępuj-właściwie-to-powinno-zadowolić-niektórych-a-resztę-wprawi-w-zdumienie
Niektórych Cytaty: Aby zdać so­bie z niektórych tek­stów sprawę, Mu­siałabym - wy­palić trawę!  -Niusza
aby-zdać-so­bie-z niektórych-tek­stów-sprawę-mu­siałabym- wy­palić-trawę 
Niektórych Cytaty: Myśli niektórych ludzi są tak płytkie, że nie sięgają nawet ich głowy. -Stanisław Jerzy Lec
myśli-niektórych-ludzi-są-tak-płytkie-że-nie-ęgają-nawet-ich-głowy
Niektórych Cytaty: Na niektórych tyl­ko wte­dy można liczyć, gdy się już nie liczą. -Władysław Grzeszczyk
na niektórych-tyl­ko-wte­dy-można-liczyć-gdy ę-już-nie liczą
Niektórych Cytaty: Niektórych zły los Strzeże przed kataklizmem Opat­rzność boska Krys­ty­na Sz.  09.06.2015r. -krysta
niektórych-zły-los-strzeże-przed-kataklizmem-opat­rzność-boska-krys­ty­na-sz- 09062015r
Niektórych Cytaty: Niektórych spraw nig­dy nie ujaw­ni­my, iż mi­mo, że są praw­dzi­we, zos­tały by odeb­ra­ne ja­ko zmyślone. -Bruno
niektórych-spraw-nig­dy-nie ujaw­­my-iż mi­mo-że są praw­dzi­we-zos­ły-by odeb­ra­ne-ja­ko-zmyślone
Niektórych Cytaty: Być może demokrację należy rozumieć w ten sposób, że wady niektórych są dostępne dla wszystkich. -Henry Francois Becque
być-może-demokrację-należy-rozumieć-w-ten-sposób-że-wady-niektórych-są-dostępne-dla-wszystkich
Niektórych Cytaty: Wyjść z cienia, to nie od ra­zu znaczy stać się gwiazdą. Dla niektórych po pros­tu zacząć istnieć. -Devin
wyjść-z cienia-to nie od ra­zu-znaczy-stać ę-gwiazdą-dla niektórych-po pros­-zacząć-istnieć
Niektórych Cytaty: Prawo musi być obiektywne. Może i niektórych karze niepotrzebnie, ale w każdym razie chroni pozostałych. -Anna Jokai
prawo-musi-być-obiektywne-może-i-niektórych-karze-niepotrzebnie-ale-w-każdym-razie-chroni-pozostałych
Niektórych Cytaty: Niektórych ludzi poz­na­jemy tyl­ko po to,aby dos­trzec ile znaczy dla Nas ktoś inny. -respirer
niektórych-ludzi-poz­na­jemy-tyl­ko-po toaby-­trzec-ile-znaczy-dla-nas-ktoś-inny
Niektórych Cytaty: Niektórych po­win­no się ro­zer­wać na dwie części. Bo ja­ko jed­na są chodzącym konfliktem. Pos­kle­jani z przeciwności. -karaczan19
niektórych-po­win­no ę-ro­zer­wać-na dwie-częś-bo ja­ko-jed­na-są chodzącym-konfliktem-pos­kle­jani-z przeciwnoś
Niektórych Cytaty: Dla niektórych jes­teśmy niedostępni aby spraw­dzić czy ich uczu­cie jest prawdziwe. -AnDree
dla-niektórych-jes­teśmy-niedostępni-aby spraw­dzić-czy-ich-uczu­cie-jest prawdziwe
Niektórych Cytaty: Każda z nas jest jak księżniczka z baj­ki. Po pros­tu niektórych ba­jek nie opo­wiada się dzieciom na dobranoc. -Gold Fishy
każda-z nas-jest jak księżniczka-z baj­ki-po pros­-niektórych-ba­jek-nie opo­wiada ę-dzieciom-na dobranoc
Niektórych Cytaty: O niektórych ludziach można by po­wie­dzieć, że z roz­koszą niszczą wszys­tko, co żyje, na­wet jeśli nie sta­je im na drodze. -doorka
o niektórych-ludziach-można-by po­wie­dzieć-że z roz­koszą-niszczą-wszys­tko-co żyje-na­wet-śli-nie sta­-im na drodze
Niektórych Cytaty: U niektórych samoanaliza staje się po prostu tylko samolizą - samolizaniem się wdzięcznego kotka. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)
u-niektórych-samoanaliza-staje-ę-po-prostu-tylko-samolizą-samolizaniem-ę-wdzięcznego-kotka
Niektórych Cytaty: Nie ma chyba prawdy, która by w niektórych umysłach ograniczonych nie stała się błędem. -Luc De Vauvenargues
nie-chyba-prawdy-która-by-w-niektórych-umysłach-ograniczonych-nie-stała-ę-błędem
Niektórych Cytaty: Poezja jest chorobą niektórych ludzi, podobnie jak perła jest cierpieniem ostrygi. -Heinrich Heine
poezja-jest-chorobą-niektórych-ludzi-podobnie-jak-perła-jest-cierpieniem-ostrygi
Niektórych Cytaty: Nie wszystko da się wyrazić słowami, niektórych rzeczy lepiej wcale nie mówić! -Fiodor Dostojewski
nie-wszystko-da-ę-wyrazić-słowami-niektórych-rzeczy-lepiej-wcale-nie-mówić
Niektórych Cytaty: Mądrość niektórych og­ra­nicza się do og­ra­nicza­nia mądrzejszych. -Władysław Grzeszczyk
mądrość-niektórych-og­ra­nicza ę-do og­ra­nicza­nia-mądrzejszych
Niektórych Cytaty: Człowiek jest istotą agresywną - z wyjątkiem niektórych gryzoni żaden inny kręgowiec nie zabija z taką konsekwencją i upodobaniem osobników swojego gatunku. -Elliot Aronson
człowiek-jest-istotą-agresywną-z-wyjątkiem-niektórych-gryzoni-żaden-inny-kręgowiec-nie-zabija-z-taką-konsekwencją-i-upodobaniem-osobników
Niektórych Cytaty: Oczy prze­ważnie ot­wierają się do­piero wtedy, gdy do niektórych roz­działów nasze­go życia - za­mykają się drzwi. -Szusz
oczy-prze­ważnie-ot­wierają ę-do­piero-wtedy-gdy-do niektórych-roz­działów-nasze­go-życia- za­mykają ę-drzwi