Niektórzy Jednak Chwytają Cytaty

Niektórzy Jednak Chwytają Cytaty: Wszyscy leżymy w rynsztoku lecz niektórzy patrzą w gwiazdy. -Mark Twain


wszyscy-żymy-w-rynsztoku-lecz-niektórzy-patrzą-w-gwiazdy
Niektórzy Jednak Chwytają Cytaty: Niektórzy powiedzieli wszystko, zanim jeszcze otworzyli usta. -Elias Canetti


niektórzy-powiedzieli-wszystko-zanim-jeszcze-otworzyli-usta
Niektórzy Jednak Chwytają Cytaty: Niektórzy księża lu­bią żyć po­nad stan duchowny. -Jerzy Paczkowski


niektórzy-księża-lu­bią-żyć-po­nad-stan-duchowny
Niektórzy Jednak Chwytają Cytaty: Niektórzy z wyjątkowo drańską precyzją udają porządnych ludzi. -Zbigniew Waydyk


niektórzy-z-wyjątkowo-drańską-precyzją-udają-porządnych-ludzi
Niektórzy Jednak Chwytają Cytaty: Niektórzy padają na pomysł z takim impetem, że rozbijają go w puch. -Anonim


niektórzy-padają-na-pomysł-z-takim-impetem-że-rozbijają-go-w-puch
Niektórzy Jednak Chwytają Cytaty: Niektórzy sądzą, że mają dobre serca, a tylko słabe nerwy. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Niektórzy Jednak Chwytają Cytaty: Niektórzy ludzie posiadają mądrość, która nazywa się wesołością. -Maksym Gorki


niektórzy-ludzie-posiadają-mądrość-która-nazywa-ę-wesołośą
Niektórzy Jednak Chwytają Cytaty: Niektórzy do pen­sji do­rabiają mit o włas­nej pracy. -Zbigniew Hołodiuk


niektórzy-do pen­sji-do­rabiają-mit-o włas­nej-pracy
Niektórzy Jednak Chwytają Cytaty: Niektórzy sądzą, że mają dobre serce - a to tylko słabe nerwy. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Niektórzy Jednak Chwytają Cytaty: Niektórzy naj­bar­dziej po­magają, gdy nie przeszkadzają. -Tadeusz Gicgier


niektórzy-naj­bar­dziej-po­magają-gdy-nie przeszkadzają
Niektórzy Jednak Chwytają Cytaty: Nie wszys­cy pochodzi­my od Ada­ma i Ewy. Niektórzy pochodzą od węża. -Jan Czarny


nie-wszys­cy-pochodzi­my-od ada­-i ewy-niektórzy-pochodzą-od węża
Niektórzy Jednak Chwytają Cytaty: Niektórzy ludzie posiadają mądrość, która nazywa się: wesołość. -Maksym Gorki


niektórzy-ludzie-posiadają-mądrość-która-nazywa-ę-wesołość
Niektórzy Jednak Chwytają Cytaty: niektórzy by­wają tak po­zytyw­ni, jak wy­nik tes­tu na HIV  -Starlight


niektórzy-by­wają-tak-po­zytyw­-jak wy­nik-­-na hiv 
Niektórzy Jednak Chwytają Cytaty: Niektórzy księgarze w swoich bibliotekach są tak, jak eunuchy w seraju. -Alojzy Żółkowski


niektórzy-księgarze-w-swoich-bibliotekach-są-tak-jak-eunuchy-w-seraju
Niektórzy Jednak Chwytają Cytaty: Niektórzy zaw­dzięczają książkom sowją wiedzę, in­ni swoją głupotę. -Pliniusz Starszy


niektórzy-zaw­dzięczają-książkom-sowją-wiedzę-in­-swoją-głupotę
Niektórzy Jednak Chwytają Cytaty: Niektórzy do­piero wte­dy walą pros­to z mos­tu, gdy już są za rzeką. -Władysław Grzeszczyk


niektórzy-do­piero-wte­dy-walą-pros­to-z mos­-gdy-już-są za rzeką
Niektórzy Jednak Chwytają Cytaty: Wszys­cy rodzi­my się wa­riata­mi. Niektórzy po­zos­tają już nimi. -B » Samuel Beckett » Czekając na Godota


Niektórzy Jednak Chwytają Cytaty: niektórzy jeszcze nie roz­winęli się umysłowo od cza­su płodu  -badtomek


niektórzy-jeszcze-nie roz­winęli ę-umysłowo-od cza­su-płodu