Niektórzy Ludzie Cytaty

Niektórzy Ludzie Cytaty: Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie wymyślili, powiedzieli, napisali coś przed nami. Nie zawsze były to rzeczy dobre, potrzebne czy też chociażby prawdziwe. Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie nadal coś wymyślają, mówią lub piszą. Więc może należy się z tym zapoznać? Ot, choćby po to, aby stwierdzić czy warto było tracić czas na przeczytanie ich. -Anonim


Niektórzy Ludzie Cytaty: Moim zda­niem życie spra­wia pa­nu ty­le prob­lemów, po­nieważ wie­rzy pan, że są dob­rzy ludzie i źli ludzie. My­li się pan, oczy­wiście. Is­tnieją tyl­ko i wyłącznie źli ludzie, ale niektórzy stoją po prze­ciw­nych stronach. -P » Terry Pratchett » Straż! Straż!


Niektórzy Ludzie Cytaty: Niektórzy ludzie są tak­towni. In­ni mówią prawdę. -Julian Mikołajczak


niektórzy-ludzie-są tak­towni-in­ mówią-prawdę
Niektórzy Ludzie Cytaty: Niektórzy ludzie są aż tak żałośni, że aż ich nie szkoda. -Angelique Cruelty


niektórzy-ludzie-są aż tak-żałoś-że aż ich-nie szkoda
Niektórzy Ludzie Cytaty: Niektórzy ludzie posiadają mądrość, która nazywa się wesołością. -Maksym Gorki


niektórzy-ludzie-posiadają-mądrość-która-nazywa-ę-wesołośą
Niektórzy Ludzie Cytaty: Niektórzy ludzie posiadają mądrość, która nazywa się: wesołość. -Maksym Gorki


niektórzy-ludzie-posiadają-mądrość-która-nazywa-ę-wesołość
Niektórzy Ludzie Cytaty: Niektórzy ludzie są uczciwi wtedy, gdy ich to nic nie kosztuje. -Ellen G. White


niektórzy-ludzie-są-uczciwi-wtedy-gdy-ich-to-nic-nie-kosztuje
Niektórzy Ludzie Cytaty: Gdy­by za­kazać ob­rażania in­nych niektórzy ludzie praw­do­podob­nie przes­ta­li by mówić. -Ryder


gdy­by-za­kazać-ob­rażania-in­nych-niektórzy-ludzie-praw­do­podob­nie-przes­­li-by mówić
Niektórzy Ludzie Cytaty: Niektórzy za­palają się, a niektórzy tyl­ko kopcą. -Robert Karpacz


niektórzy-za­palają-ę-a niektórzy-tyl­ko-kopcą
Niektórzy Ludzie Cytaty: Niektórzy ludzie są tak podejrzliwi, że w szcze­rej praw­dzie doszu­kują się fałszu... -Niusza


niektórzy-ludzie-są tak-podejrzliwi-że-w szcze­rej-praw­dzie-doszu­kują ę-fałszu
Niektórzy Ludzie Cytaty: Niektórzy ludzie nau­czy­li się ''szcze­kać'', ale na­dal nie ro­zumieją psów. -Niusza


niektórzy-ludzie-nau­czy­li ę-''szcze­kać''-ale-na­dal-nie ro­zumieją-psów
Niektórzy Ludzie Cytaty: Ludzie są jak wino, niektórzy zamieniają się w ocet, ale najlepsi zyskują z wiekiem na wartości. -Jan XXIII


ludzie-są-jak-wino-niektórzy-zamieniają-ę-w-ocet-ale-najlepsi-zyskują-z-wiekiem-na-wartoś
Niektórzy Ludzie Cytaty: Niektórzy ludzie tak bardzo boją się śmierci, że nigdy nie zaczynają żyć naprawdę. -Anonim


niektórzy-ludzie-tak-bardzo-boją-ę-śmierci-że-nigdy-nie-zaczynają-żyć-naprawdę
Niektórzy Ludzie Cytaty: Niektórzy ludzie tak bardzo lubią dobre rady, że oprawiąjąje w ramki i wieszają na ścianie, zamiast stosować. -Gordon Dickson


niektórzy-ludzie-tak-bardzo-lubią-dobre-rady-że-oprawiąją-w-ramki-i-wieszają-na-ścianie-zamiast-stosować
Niektórzy Ludzie Cytaty: Niektórzy ludzie są jak gwiaz­dy, które nie wie­dzieć cze­mu oder­wały się od fir­ma­men­tu, i spadły na ziemię. -NightHuntress


niektórzy-ludzie-są jak gwiaz­dy-które-nie wie­dzieć-cze­mu-oder­wały ę-od fir­­men­-i spadły-na ziemię
Niektórzy Ludzie Cytaty: Prawdę umieją ludzie dostrzec tylko w pancerzu pojęć i konwencji. Niektórzy jednak chwytają ją w jej lotniejszej, przedpojęciowej postaci - to artyści. -Anna Pogonowska


prawdę-umieją-ludzie-dostrzec-tylko-w-pancerzu-pojęć-i-konwencji-niektórzy-jednak-chwytają-ją-w-jej-lotniejszej-przedpojęciowej-postaci-to
Niektórzy Ludzie Cytaty: Niektórzy ludzie wydają się wielcy, bo mierzy się także piedestał. -Seneka


niektórzy-ludzie-wydają-ę-wielcy-bo-mierzy-ę-także-piedestał
Niektórzy Ludzie Cytaty: Niektórzy ludzie tylko dlatego się nie starzeją, bo nigdy nie byli młodzi. -William Somerset Maugham


niektórzy-ludzie-tylko-dlatego-ę-nie-starzeją-bo-nigdy-nie-byli-młodzi