Niektórzy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Niektórzy Cytaty: Niektórzy za­palają się, a niektórzy tyl­ko kopcą. -Robert Karpacz
niektórzy-za­palają-ę-a niektórzy-tyl­ko-kopcą
Niektórzy Cytaty: Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie wymyślili, powiedzieli, napisali coś przed nami. Nie zawsze były to rzeczy dobre, potrzebne czy też chociażby prawdziwe. Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie nadal coś wymyślają, mówią lub piszą. Więc może należy się z tym zapoznać? Ot, choćby po to, aby stwierdzić czy warto było tracić czas na przeczytanie ich. -Anonim
Niektórzy Cytaty: Niektórzy są w hełmie urodzeni. -one drop for all
Niektórzy Cytaty: Niektórzy i na drodze donikofi stawiają drogowskazy. -Zbigniew Waydyk
niektórzy-i-na-drodze-donikofi-stawiają-drogowskazy
Niektórzy Cytaty: Niektórzy są ludźmi nie z is­to­ty, lecz z imienia. -Cyceron
niektórzy-są ludźmi-nie z is­to­ty-lecz-z imienia
Niektórzy Cytaty: Niektórzy swój widnokrąg biorą za koniec świata. -Eliza Orzeszkowa
niektórzy-swój-widnokrąg-biorą-za-koniec-świata
Niektórzy Cytaty: Niektórzy chcieliby draństwo podnieść do rangi zawodu. -Zbigniew Waydyk
niektórzy-chcieliby-draństwo-podnieść-do-rangi-zawodu
Niektórzy Cytaty: Niektórzy szczęście rodzinne zawdzięczają garbowi teściowej. -Renata Szuman - Fikus
niektórzy-szczęście-rodzinne-zawdzięczają-garbowi-teściowej
Niektórzy Cytaty: Niektórzy umierają młodo, in­ni rodzą się starzy. -John Updike
niektórzy-umierają-młodo-in­-rodzą ę-starzy
Niektórzy Cytaty: Niektórzy najbardziej pomagają, gdy nie przeszkadzają. -Anonim
niektórzy-najbardziej-pomagają-gdy-nie-przeszkadzają
Niektórzy Cytaty: Niektórzy ludzie są tak­towni. In­ni mówią prawdę. -Julian Mikołajczak
niektórzy-ludzie-są tak­towni-in­ mówią-prawdę
Niektórzy Cytaty: Niektórzy myślą, że istniejemy, żeby się nudzić. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant
Niektórzy Cytaty: Niektórzy chcieliby pobierać rozłąkowe z tytułu separacji od koryta. -Zbigniew Waydyk
niektórzy-chcieliby-pobierać-rozłąkowe-z-tytułu-separacji-od-koryta
Niektórzy Cytaty: Niektórzy odnajdują miejsce na ziemi dopiero po swoim pogrzebie. -Anonim
niektórzy-odnajdują-miejsce-na-ziemi-dopiero-po-swoim-pogrzebie
Niektórzy Cytaty: Wszyscy leżymy w rynsztoku lecz niektórzy patrzą w gwiazdy. -Mark Twain
wszyscy-żymy-w-rynsztoku-lecz-niektórzy-patrzą-w-gwiazdy
Niektórzy Cytaty: Niektórzy ludzie są aż tak żałośni, że aż ich nie szkoda. -Angelique Cruelty
niektórzy-ludzie-są aż tak-żałoś-że aż ich-nie szkoda
Niektórzy Cytaty: Niektórzy padają na pomysł z takim impetem, że rozbijają go w puch. -Anonim
niektórzy-padają-na-pomysł-z-takim-impetem-że-rozbijają-go-w-puch
Niektórzy Cytaty: Niektórzy z wyjątkowo drańską precyzją udają porządnych ludzi. -Zbigniew Waydyk
niektórzy-z-wyjątkowo-drańską-precyzją-udają-porządnych-ludzi
Niektórzy Cytaty: Niektórzy powiedzieli wszystko, zanim jeszcze otworzyli usta. -Elias Canetti
niektórzy-powiedzieli-wszystko-zanim-jeszcze-otworzyli-usta
Niektórzy Cytaty: Niektórzy księża lu­bią żyć po­nad stan duchowny. -Jerzy Paczkowski
niektórzy-księża-lu­bią-żyć-po­nad-stan-duchowny
Niektórzy Cytaty: Niektórzy okutani sztandarami śpią w nich, jak w śpiworach. -Zbigniew Waydyk
niektórzy-okutani-sztandarami-śpią-w-nich-jak-w-śpiworach
Niektórzy Cytaty: Niektórzy sądzą, że mają dobre serca, a tylko słabe nerwy. -Marie Von Ebner - Eschenbach
Niektórzy Cytaty: Niektórzy sądzą, że mają dobre serce - a to tylko słabe nerwy. -Marie Von Ebner - Eschenbach
Niektórzy Cytaty: niektórzy by­wają tak po­zytyw­ni, jak wy­nik tes­tu na HIV  -Starlight
niektórzy-by­wają-tak-po­zytyw­-jak wy­nik-­-na hiv 
Niektórzy Cytaty: Niektórzy ludzie posiadają mądrość, która nazywa się wesołością. -Maksym Gorki
niektórzy-ludzie-posiadają-mądrość-która-nazywa-ę-wesołośą
Niektórzy Cytaty: Niektórzy ludzie posiadają mądrość, która nazywa się: wesołość. -Maksym Gorki
niektórzy-ludzie-posiadają-mądrość-która-nazywa-ę-wesołość
Niektórzy Cytaty: Niektórzy księgarze w swoich bibliotekach są tak, jak eunuchy w seraju. -Alojzy Żółkowski
niektórzy-księgarze-w-swoich-bibliotekach-są-tak-jak-eunuchy-w-seraju
Niektórzy Cytaty: Nie wszys­cy pochodzi­my od Ada­ma i Ewy. Niektórzy pochodzą od węża. -Jan Czarny
nie-wszys­cy-pochodzi­my-od ada­-i ewy-niektórzy-pochodzą-od węża
Niektórzy Cytaty: Niektórzy zaw­dzięczają książkom sowją wiedzę, in­ni swoją głupotę. -Pliniusz Starszy
niektórzy-zaw­dzięczają-książkom-sowją-wiedzę-in­-swoją-głupotę
Niektórzy Cytaty: Niektórzy naj­bar­dziej po­magają, gdy nie przeszkadzają. -Tadeusz Gicgier
niektórzy-naj­bar­dziej-po­magają-gdy-nie przeszkadzają
Niektórzy Cytaty: Niektórzy do pen­sji do­rabiają mit o włas­nej pracy. -Zbigniew Hołodiuk
niektórzy-do pen­sji-do­rabiają-mit-o włas­nej-pracy
Niektórzy Cytaty: Niektórzy są tak pazerni, że i za noszenie idei w sercu chcieliby pobierać gażę. -Zbigniew Waydyk
niektórzy-są-tak-pazerni-że-i-za-noszenie-idei-w-sercu-chcieliby-pobierać-gażę
Niektórzy Cytaty: Niektórzy do­piero wte­dy walą pros­to z mos­tu, gdy już są za rzeką. -Władysław Grzeszczyk
niektórzy-do­piero-wte­dy-walą-pros­to-z mos­-gdy-już-są za rzeką
Niektórzy Cytaty: niektórzy jeszcze nie roz­winęli się umysłowo od cza­su płodu  -badtomek
niektórzy-jeszcze-nie roz­winęli ę-umysłowo-od cza­su-płodu 
Niektórzy Cytaty: Wszys­cy rodzi­my się wa­riata­mi. Niektórzy po­zos­tają już nimi. -B » Samuel Beckett » Czekając na Godota