Nienawiści Nie Cytaty

Nienawiści Nie Cytaty: Ten, kto zamknął się w nienawiści, już się skończył! A narodził się do nowego życia ten, kto z piekieł nienawiści wyszedł na światło Boże. -Stefan Wyszyński kard


ten-kto-zamknął-ę-w-nienawiś-już-ę-skończył-a-narodził-ę-do-nowego-życia-ten-kto-z-piekieł-nienawiś-wyszedł-na-światło-boże
Nienawiści Nie Cytaty: Nikt nie ma pra­wa do nienawiści. -Małgorzata Musierowicz


Nienawiści Nie Cytaty: Bez miłości prawdy nie ma nienawiści kłamstwa. -Ante Dukic


bez-miłoś-prawdy-nie-nienawiś-kłamstwa
Nienawiści Nie Cytaty: Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści. -Horacy


poznaj-obyczaje-przyjaciela-a-nie-będzie-nienawiś
Nienawiści Nie Cytaty: Poz­naj obycza­je przy­jaciela, a nie będzie nienawiści. -Horacy


poz­naj-obycza­-przy­jaciela-a nie będzie-nienawiś
Nienawiści Nie Cytaty: W nienawiści jest strach. -Johann Wolfgang Goethe


Nienawiści Nie Cytaty: Serce, które kogoś kocha, nie może czuć nienawiści do żadnego człowieka. -Johann Wolfgang Goethe


serce-które-kogoś-kocha-nie-może-czuć-nienawiś-do-żadnego-człowieka
Nienawiści Nie Cytaty: Nie hoduj w sobie więcej, niż możesz połknąć: miłości, uniesień czy nienawiści. -Charles Bukowski


nie-hoduj-w-sobie-więcej-ż-możesz-połknąć-miłoś-uniesień-czy-nienawiś
Nienawiści Nie Cytaty: Nie ho­duj w so­bie więcej, niż możesz połknąć: miłości, uniesień czy nienawiści. -Charles Bukowski


nie-ho­duj-w so­bie-więcej-ż-możesz-połknąć-miłoś-uniesień-czy-nienawiś
Nienawiści Nie Cytaty: obojętność jest gor­sza od nienawiści  -wenaa01


obojętność-jest gor­sza-od nienawiś 
Nienawiści Nie Cytaty: Płaćmy złotem modlitwy za kamienie nienawiści. -Stefan Wyszyński kard


Nienawiści Nie Cytaty: Im mniej nienawiści, tym więcej zdrowia. -Ali Ibn Abi Talib


Nienawiści Nie Cytaty: W miłości istnieje zawsze przymieszka nienawiści. -Aldous Huxley


w-miłoś-istnieje-zawsze-przymieszka-nienawiś
Nienawiści Nie Cytaty: Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty, który sam nie jesteś wieczny. -Arystoteles


nie-chowaj-nienawiś-po-wieczne-czasy-ty-który-sam-nie-jesteś-wieczny
Nienawiści Nie Cytaty: Gdzie miłości tak mało, że się nie jednoczą, tam trzeba w nienawiści trzeciego człowieka. -Cyprian Kamil Norwid


gdzie-miłoś-tak-ło-że-ę-nie-jednoczą-tam-trzeba-w-nienawiś-trzeciego-człowieka
Nienawiści Nie Cytaty: Kobiety są zawsze słabsze w nienawiści aniżeli w miłości. -Carlo Goldoni


kobiety-są-zawsze-słabsze-w-nienawiś-aniżeli-w-miłoś
Nienawiści Nie Cytaty: de­dykuję ci siebie umysł duszę ciało weź wszystko aby nic dla nienawiści nie zostało  -adamzjawora


de­dykuję- siebie-umysł-duszę-ciało-weź-wszystko-aby-nic-dla-nienawiś-nie-zostało 
Nienawiści Nie Cytaty: Raczej skłamać z miłości niż wyznać prawdę z nienawiści! -Anna Jokai


raczej-skłamać-z-miłoś-ż-wyznać-prawdę-z-nienawiś