Nieobecnym Gdy Brud­ne Cytaty

Nieobecnym Gdy Brud­ne Cytaty: Zak­witło mi słońce Nieobecnym gdy brud­ne uli­ce po­mar­szczo­ne deszczem na śmiet­nisku życiowych odpadów Łapię miodo­we chwi­le o Nieznajomy w tros­ce o jutro układam je w wodzie by urosły bo idziesz za mną krok za krokiem ale o mi­lion mi­nut dalej jes­teś na pewno tuż kocham Cię już dziś ry­sując w po­wiet­rzu trop po­pijam kawę sznurówką przy­wiąza­na pragnieniem roz­wiąza­nia mnie do duszy bo słońce wysoko a Ty za mną w objęciach świata. -Afrozja


Nieobecnym Gdy Brud­ne Cytaty: Gdy­by nie brud­ne skar­petki,


gdy­by-nie brud­ne-skar­petki-mądrość-wyłaziłaby-mu piętami
Nieobecnym Gdy Brud­ne Cytaty: Wszys­tkie pieniądze są brud­ne. Gdy­by były czys­te nikt by ich nie chciał. -Carlos Ruíz Zafón


wszys­tkie-pieniądze-są brud­ne-gdy­by były-czys­te-nikt-by ich-nie chciał
Nieobecnym Gdy Brud­ne Cytaty: Kto spiera się z pijanym, jakby kłócił się z nieobecnym. -Anonim


kto-spiera-ę-z-pijanym-jakby-kłół-ę-z-nieobecnym
Nieobecnym Gdy Brud­ne Cytaty: mrok wróży łzy gdy czas po­kazu­je kły brud śpi na krom­ce chleba jut­ro za­padłe w cieniach kruk powrócił wie­czność kocha trupy  -mac790


mrok-wróży-łzy-gdy-czas-po­kazu­-kły-brud-śpi-na krom­-chleba-jut­ro-za­padłe-w cieniach-kruk-powrół-wie­czność-kocha-trupy 
Nieobecnym Gdy Brud­ne Cytaty: Brud - patyna czystości. -Wiesław Malicki


Nieobecnym Gdy Brud­ne Cytaty: Brud­ne­mu chlew na myśli. -Witold Zechenter


Nieobecnym Gdy Brud­ne Cytaty: Nie­rzad­ko czys­ty zysk pochodzi z brud­nej roboty. -Zbigniew Hołodiuk


nie­rzad­ko-czys­ty-zysk-pochodzi-z brud­nej-roboty
Nieobecnym Gdy Brud­ne Cytaty: Miłość to tyl­ko brud­ny trik na­tury, by zag­wa­ran­to­wać is­tnienie ludzkości. -William Somerset Maugham


miłość-to tyl­ko-brud­ny-trik-na­tury-by zag­wa­ran­to­wać-is­tnienie-ludzkoś
Nieobecnym Gdy Brud­ne Cytaty: Skąpstwo jest jedną z tych namiętności, które z czasem pociągają za sobą brud fizyczny -Ivo Andric


skąpstwo-jest-jedną-z-tych-namiętnoś-które-z-czasem-pociągają-za-sobą-brud-fizyczny
Nieobecnym Gdy Brud­ne Cytaty: Skąpstwo jest jedna z tych namiętności, które z czasem pociągają za sobą brud fizyczny. -Ivo Andrić


skąpstwo-jest-jedna-z-tych-namiętnoś-które-z-czasem-pociągają-za-sobą-brud-fizyczny
Nieobecnym Gdy Brud­ne Cytaty: Czy byłeś kiedyś w Kut­nie na dwor­cu w nocy? Jest tak brud­no i brzyd­ko, że pękają oczy  -Kazik Staszewski


czy-byłeś-kiedyś-w kut­nie-na dwor­cu-w nocy-jest-tak-brud­no-i brzyd­ko-że pękają-oczy 
Nieobecnym Gdy Brud­ne Cytaty: Ech! Dzieło Boże - Brud, smród, lżyć, ćpać, śmiech, śpiew, być -  Człowie­cze Ciało. -fyrfle


ech-dzieło-boże-brud-smród-lżyć-ćpać-śmiech-śpiew-być- -człowie­cze-ciało
Nieobecnym Gdy Brud­ne Cytaty: (Tan­ka - jesienna) zim­ne zachody pas­te­lowy róż błękit brud­ne chodniki ław­ki mar­twe­go parku prześwi­tująca zieleń  -waszcudnyswiat


tan­ka- jesienna-zim­ne-zachody-­te­lowy-róż-błękit-brud­ne-chodniki-ław­ki-mar­twe­go-parku-prześwi­tująca-zieleń 
Nieobecnym Gdy Brud­ne Cytaty: Czyżby co­raz bo­gat­sza ofer­ta środków c z y s t o ś c i zwias­to­wała co­raz brud­niej­sze czasy?  -nicola-57


czyżby-co­raz-bo­gat­sza-ofer­-środków-c z y s t o ś c i zwias­to­wała-co­raz-brud­niej­sze-czasy 
Nieobecnym Gdy Brud­ne Cytaty: choć brud­na, nieczysta, w różnych łapach obracana, w dziw­nych miej­scach przetrzymywana, to przez wielu nad wszys­tko wielbiona mamona  -tusiak


choć-brud­na-nieczysta-w-różnych-łapach-obracana-w-dziw­nych-miej­scach-przetrzymywana-to-przez-wielu-nad-wszys­tko-wielbiona-mamona 
Nieobecnym Gdy Brud­ne Cytaty: Od wschodu - mądrość, - kłamstwa i ciemnota. Karności harap lub samotrzask ze złota, trąd jak i brud. Na zachód - kłamstwo - wiedzy i błyskośność, formalizm prawdy - wnętrza bezistotność, a pycha pych! -Cyprian Kamil Norwid


Nieobecnym Gdy Brud­ne Cytaty: pro­wadzi­my rozmowy bez limitu języka brud odrywam od kłamstw i ust dla włas­ne­go dob­ra nie mam w so­bie miłości niez­nającej gra­nic od wczoraj  -szpulka


pro­wadzi­my-rozmowy-bez-limitu-języka-brud-odrywam-od-kłamstw-i-ust-dla-włas­ne­go-dob­ra-nie-mam-w so­bie-miłoś-niez­nającej-gra­nic