Nieposiadanie Zapewnia Większe Szczęście Cytaty

Nieposiadanie Zapewnia Większe Szczęście Cytaty: Bóg jest samą wspaniałomyślnością: odbierając, daje, a odbiera tylko to, czego nieposiadanie zapewnia większe szczęście. -Luise Rinser


bóg-jest-samą-wspaniałomyślnośą-odbierając-daje-a-odbiera-tylko-to-czego-nieposiadanie-zapewnia-większe-szczęście
Nieposiadanie Zapewnia Większe Szczęście Cytaty: Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku. -Sofokles


naj­większe-szczęście-to spełnienie-obowiązku
Nieposiadanie Zapewnia Większe Szczęście Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej należy mu ufać. -Tytus Liwiusz


im-większe-szczęście-tym-mniej-należy-mu-ufać
Nieposiadanie Zapewnia Większe Szczęście Cytaty: Naj­większe szczęście to urodzić się dobrym. -Joseph Joubert


naj­większe-szczęście-to urodzić ę-dobrym
Nieposiadanie Zapewnia Większe Szczęście Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej na­leży mu ufać. -Tytus Liwiusz


im większe-szczęście-tym-mniej-na­ży-mu ufać
Nieposiadanie Zapewnia Większe Szczęście Cytaty: Być za­dowo­lonym z sa­mego siebie - to naj­większe szczęście. -Tomasz Mann


być-za­dowo­lonym-z ­mego-siebie- to naj­większe-szczęście
Nieposiadanie Zapewnia Większe Szczęście Cytaty: Większe szczęście daje nadzieja zawarta w dążeniu - niż świadomość, że oto jesteśmy u mety. -Zofia Bystrzycka


większe-szczęście-daje-nadzieja-zawarta-w-dążeniu-ż-świadomość-że-oto-jesteśmy-u-mety
Nieposiadanie Zapewnia Większe Szczęście Cytaty: Miłość niesie ze sobą wiel­kie szczęście, o wiele większe od bólu, który przy­nosi tęsknota. -Albert Einstein


miłość-niesie-ze sobą-wiel­kie-szczęście-o wiele-większe-od bólu-który-przy­nosi-tęsknota
Nieposiadanie Zapewnia Większe Szczęście Cytaty: To jest naj­większe nie­szczęście - nie wyżyć życia. -Bruno Schulz


to jest naj­większe-nie­szczęście- nie wyżyć-życia
Nieposiadanie Zapewnia Większe Szczęście Cytaty: Naj­większe szczęście to iść i iść, i mieć nad sobą błękit­ne niebo. -Artur Golden


naj­większe-szczęście-to iść-i iść-i mieć-nad-sobą-błękit­ne-niebo
Nieposiadanie Zapewnia Większe Szczęście Cytaty: ,,Standardowa edukacja zapewnia Ci przeżycie. SAMOKSZTAŁCENIE - fortunę” -Jim Rohn


standardowa-edukacja-zapewnia-ci-przeżycie-samoksztaŁcenie-fortunę
Nieposiadanie Zapewnia Większe Szczęście Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest-szczęście-być-zdrowym-ż-bogatym-tak-mniejszym-jest-nieszczęście-ubóstwo-ż-choroba
Nieposiadanie Zapewnia Większe Szczęście Cytaty: To miłość, zapewnia poczucie jedności ze światem przyrodniczym i ludzkim. -Erich Fromm


to-miłość-zapewnia-poczucie-jednoś-ze-światem-przyrodniczym-i-ludzkim
Nieposiadanie Zapewnia Większe Szczęście Cytaty: Cza­sem myślę so­bie, że to jest naj­większe nie­szczęście nasze­go świata: wśród ludzi zaj­mujących naj­wyższe sta­nowis­ka ma­my zbyt wielu nieboszczyków. -Kurt Vonnegut


cza­sem-myślę-so­bie-że to jest naj­większe-nie­szczęście-nasze­go-świata-wśród-ludzi-zaj­mujących-naj­wyższe-sta­nowis­ka-­my
Nieposiadanie Zapewnia Większe Szczęście Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba
Nieposiadanie Zapewnia Większe Szczęście Cytaty: Partyjność to łoże prokrustowe, które prawdzie nie zapewnia dobrego noclegu. -Heinrich Heine


partyjność-to-łoże-prokrustowe-które-prawdzie-nie-zapewnia-dobrego-noclegu
Nieposiadanie Zapewnia Większe Szczęście Cytaty: Medycyna nie zna tajemnicy wyleczenia, ale zapewnia sobie umiejętność przedłużania choroby. -Marcel Proust


medycyna-nie-zna-tajemnicy-wyleczenia-ale-zapewnia-sobie-umiejętność-przedłużania-choroby
Nieposiadanie Zapewnia Większe Szczęście Cytaty: Jeśli człowiek potrafi odnaleźć samego siebie zapewnia sobie godną siedzibę do końca swoich dni. -James A. Michener


jeśli-człowiek-potrafi-odnaleźć-samego-siebie-zapewnia-sobie-godną-siedzibę-do-końca-swoich-dni