Nies­kończo­nym Cytaty

Nies­kończo­nym Cytaty: Ce­lem nauki nie jest ot­wiera­nie drzwi nies­kończo­nej mądrości, lecz położenie kre­su nies­kończo­nym błędom. -Bertold Brecht


ce­lem-nauki-nie jest ot­wiera­nie-drzwi-nies­kończo­nej-mądroś-lecz-położenie-kre­su-nies­kończo­nym-błędom
Nies­kończo­nym Cytaty: W nies­kończo­nym wszechświecie wszys­tko jest możli­we. Łącznie z tym, że ten wszechświat nie istnieje... -Terry Pratchett


w nies­kończo­nym-wszechświecie-wszys­tko-jest możli­we-Łącznie z tym-że ten-wszechświat-nie istnieje
Nies­kończo­nym Cytaty: Dos­ko­nale wiado­mo, że w nies­kończo­nym wszechświecie wszys­tko, co możemy so­bie wyob­ra­zić, mu­si gdzieś istnieć. -P » Terry Pratchett » Piramidy


dos­ko­nale-wiado­mo-że w nies­kończo­nym-wszechświecie-wszys­tko-co możemy-so­bie-wyob­ra­zić-mu­-gdzieś-istnieć
Nies­kończo­nym Cytaty: Kiedyś porównałeś miłość do gwiazd na niebie, które święcą nies­kończo­nym blas­kiem. Nasza miłość właśnie spadła.. -Riot


kiedyś-porównałeś-miłość-do gwiazd-na niebie-które-święcą-nies­kończo­nym-blas­kiem-nasza miłość-właśnie-spadła
Nies­kończo­nym Cytaty: Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam cze­kać będzie Gniew nies­kończo­ny, nies­kończo­na rozpacz! Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam wszędzie piekło. Piekło jest we mnie, a na dnie otchłani Głębsza, ziejąca cze­luść się otwarła, Przy której piekło dręczące jest niebem. -John Milton


Nies­kończo­nym Cytaty: Nies­kończo­ność w szklan­ce mieść. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Nies­kończo­nym Cytaty: Szczeb­le miłości są nies­kończo­ne i nikt nie kocha za wiele. -Wincenty Lutosławski


szczeb­-miłoś-są nies­kończo­ne-i nikt-nie kocha-za wiele
Nies­kończo­nym Cytaty: Roz­bieram Cię w słowa ubieram Popłyń ze mną w nies­kończo­ność ... -Andrea


roz­bieram-cię-w-słowa-ubieram-popłyń-ze mną-w-nies­kończo­ność
Nies­kończo­nym Cytaty: Człowiek nie jest w Nies­kończo­ności je­dyną is­totą ob­darzoną rozumem. -Nikola Tesla


człowiek-nie jest w nies­kończo­noś-­dyną-is­totą-ob­darzoną-rozumem
Nies­kończo­nym Cytaty: Są rzeczy, które zro­zumie tyl­ko je­den człowiek, bo na świecie is­tnieje nies­kończo­na ilość prawd. -Menedzer5


są rzeczy-które-zro­zumie-tyl­ko-­den-człowiek-bo na świecie-is­tnieje-nies­kończo­na-ilość-prawd
Nies­kończo­nym Cytaty: Kochać to je­dyna rzecz, mogąca za­pełnić wie­czność. Nies­kończo­ność pot­rze­buje bezkresów. -Victor Marie Hugo


kochać-to ­dyna-rzecz-mogąca-za­pełć-wie­czność-nies­kończo­ność pot­rze­buje-bezkresów
Nies­kończo­nym Cytaty: Gdy cel znaj­du­je się w nies­kończo­ności, to i dro­ga do niego wiodąca nie może być wy­raźnie wytyczona. -Antoni Kępiński


gdy-cel-znaj­­ ę-w nies­kończo­noś-to i dro­ga-do niego-wiodąca-nie może-być-wy­raźnie-wytyczona
Nies­kończo­nym Cytaty: Mis­trz uczuł w swej pier­si dech nies­kończo­ności, potężny jak ocean, gdy się pianą zwełni  -Leopold Staff


mis­trz-uczuł-w swej-pier­-dech-nies­kończo­noś-potężny-jak ocean-gdy ę-pianą-zweł 
Nies­kończo­nym Cytaty: Po­ranek wściek­le zaskowyczał zaz­dros­ny o Nocną rozkosz, kiedy pal­ca­mi na Twej skórze liczyłam, Ile równa się Nies­kończo­ność przez Wieczność... -Uśmiechnięta Anielica


po­ranek-wściek­-zaskowyczał-zaz­dros­ny-o nocną-rozkosz-kiedy-pal­ca­mi-na twej-skórze-liczyłam-ile-równa-ę-nies­kończo­ność
Nies­kończo­nym Cytaty: O wy, zni­komo małe fakty, W nies­kończo­ności czar­nych żądz, O, jakże mar­ne są wszys­tkie akty, Tych, co się puszą, kar­ki swe gnąc... -Stanisław Ignacy Witkiewicz


o wy-zni­komo-łe-fakty-w-nies­kończo­noś-czar­nych-żądz-o-jakże-mar­ne-są wszys­tkie-akty-tych-co ę-puszą-kar­ki-swe-gnąc
Nies­kończo­nym Cytaty: jeśli życie zbyt długo stoi ci na drodze, zruj­nuj je za­kończo­nym etapom... -Starlight


śli-życie-zbyt-długo-stoi- na drodze-zruj­nuj-za­kończo­nym-etapom
Nies­kończo­nym Cytaty: Szczęście jest op­tyczną iluzją. Dwa lus­tra, które wy­syłają so­bie ten sam ob­raz w nies­kończo­ność. Nie próbuj dot­rzeć do początko­wego ob­ra­zu, nie ma go tam. -Lolita Pille


szczęście-jest op­tyczną-iluzją-dwa lus­tra-które-wy­syłają-so­bie-ten-sam-ob­raz-w nies­kończo­ność-nie próbuj-dot­rzeć
Nies­kończo­nym Cytaty: Czy można opo­wie­dzieć ból głowy al­bo lęk, który zak­leszcza ser­ce tuż przed zaśnięciem, al­bo uczu­cie nies­kończo­nej sa­mot­ności, gdy pat­rzy się na księżyc?  -Olga Tokarczuk


czy-można-opo­wie­dzieć-ból-głowy-al­bo-lęk-który-zak­leszcza-ser­-ż-przed-zaśęciem-al­bo-uczu­cie-nies­kończo­nej-­­noś-gdy