Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam cze­kać będzie Gniew nies­kończo­ny, nies­kończo­na rozpacz! Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam wszędzie piekło. Piekło jest we mnie, a na dnie otchłani Głębsza, ziejąca cze­luść się otwarła, Przy której piekło dręczące jest niebem. -John Milton
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Jeśli pot­ra­fisz o czymś marzyć, to pot­ra­fisz także te­go dokonać. -Walt Disney
jeśli-pot­ra­fisz-o czymś-marzyć-to pot­ra­fisz-także-te­go-dokonać
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: -ty­le mam Ci do po­wie­dze­nia.....nies­te­ty nie zrozumiesz... -... -nofuture
ty­-mam-ci do po­wie­dze­nianies­te­ty-nie zrozumiesz
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Nies­ka­zitel­ność nie leży w ludzkiej naturze. -Leszek Kołakowski
nies­ka­zitel­ność-nie ży-w ludzkiej-naturze
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Zro­biłam dwa błędy: naj­pierw sta­rałam się po­kazać wszys­tkim, że jes­tem sil­na i nikt nie jest mi pot­rzeb­ny. Po­tem spot­kałam osobę, której w końcu chciałam po­wie­dzieć, że tak nap­rawdę bar­dzo ko­goś pot­rze­buję. Te­raz jes­tem sa­ma, bo wszys­cy myślą, że jest mi z tym dob­rze. A oso­ba, którą wyb­rałam… aku­rat nie pot­rze­bowała ni­kogo potrzebującego. -Gold Fishy
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Nies­te­ty, kłam­stwo posługu­je się nie tyl­ko nikczemnikami. -Henryk Mann
nies­te­ty-kłam­stwo-posługu­ ę-nie tyl­ko-nikczemnikami
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Szczeb­le miłości są nies­kończo­ne i nikt nie kocha za wiele. -Wincenty Lutosławski
szczeb­-miłoś-są nies­kończo­ne-i nikt-nie kocha-za wiele
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Nie ma nic bar­dziej żałos­ne­go od nies­pełnionych marzeń. -Mikołaj Gogol
nie- nic-bar­dziej-żałos­ne­go-od nies­pełnionych-marzeń
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Nies­po­koj­ne jest ser­ce nasze, dopóki w To­bie nie spocznie. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Człowiek nie jest w Nies­kończo­ności je­dyną is­totą ob­darzoną rozumem. -Nikola Tesla
człowiek-nie jest w nies­kończo­noś-­dyną-is­totą-ob­darzoną-rozumem
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Ludzie, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że są ludźmi, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi. -Terry Pratchett
ludzie-którzy-nie pot­rze­bują-in­nych-ludzi-pot­rze­bują-in­nych-ludzi-by im oka­zywać-że są ludźmi-którzy-nie pot­rze­bują
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Dla naj­ważniej­szych osób w naszym życiu nie pot­rze­buje­my być bo­hate­rami ra­tujący­mi świat. Wys­tar­czy im świado­mość, że będziemy przy nich, gdy będą te­go pot­rze­bować. Z cyk­lu po­wieści
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Nies­te­ty, brak chęci do życia nie wys­tar­cza, by mieć ochotę na śmierć. -H » Michel Houellebecq » Platforma
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Pot­rze­buj te­go, ko­go kochasz i kochaj te­go, ko­go pot­rze­bujesz, pot­rze­buj te­go, ko­go kochasz i kochaj te­go które­go zraniłeś  -Serj Tankian
pot­rze­buj-te­go-ko­go-kochasz-i kochaj-te­go-ko­go-pot­rze­bujesz-pot­rze­buj-te­go-ko­go-kochasz-i kochaj-te­go-które­go
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Życie to nie baj­ka, każdy o tym wie. Bajkę można powtórzyć- życia nies­te­ty nie... -lola85012
Życie-to nie baj­ka-każdy-o tym-wie-bajkę można-powtórzyć-życia-nies­te­ty-nie
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Ko­bieta, aby pójść do łóżka z mężczyzną, pot­rze­buje blis­kości, zaufa­nia i poczu­cia więzi. Mężczyz­na – prze­ważnie – pot­rze­buje tyl­ko miejsca. -Janusz Leon Wiśniewski
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Nie zaw­sze pot­ra­fimy być wdzięczni innym... Nie zaw­sze pot­ra­fimy się odwdzięczyć... Dla mo­jej sios­try dla której za­miast być przy­jacielem cza­sami jes­tem wrogiem... -opuszczona
nie-zaw­sze-pot­ra­fimy-być-wdzięczni-innym-nie-zaw­sze-pot­ra­fimy ę-odwdzięczyć-dla-mo­jej-sios­try-dla-której za­miast-być
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: For­tu­na to nies­tała dziwka. -Glenn Cook
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Mi­losc jest jak za­pałka, gaśnie tak nies­podziewa­nie. Chy­ba że sam ją zgasisz.. -niktdlaciebie
mi­losc-jest jak za­pałka-gaśnie-tak-nies­podziewa­nie-chy­ba że sam-ją zgasisz
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: coś się jed­nak dziś na niebie zmieniło nies­te­ty ja sam nie wiem co to jest .... -samothnick
coś ę-jed­nak-dziś-na-niebie-zmieniło-nies­te­ty-ja sam-nie wiem-co-to jest 
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Nie pot­ra­fię już kochać ,nie pot­ra­fię już niena­widzić. Ob­ce są mi uczu­cia ta­kie jak ra­dość i za­dowo­lenie jest we mnie mnóstwo żalu i bólu .Życie wys­sało ze mnie te uczu­cia .jes­tem wypalona. -nati02
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Każdy człowiek pot­rze­buje sta­le na­wet pew­nej ilości trosk, cier­pień lub biedy, tak jak okręt pot­rze­buje ba­las­tu, by płynąć pros­to i równo. -Arthur Schopenhauer
każdy-człowiek-pot­rze­buje-sta­-na­wet-pew­nej-iloś-trosk-cier­pień-lub-biedy-tak-jak okręt-pot­rze­buje-ba­las­-by płynąć
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Nie jest wol­ny człowiek, który nie pot­ra­fi przyz­nać się do wi­ny. Nie jest wol­ny naród, który nie pot­ra­fi wysłuchać wyz­na­nia win i uczy­nić ta­kiego wyz­na­nia. Nic tak nie krępu­je wol­ności, jak wi­na nienaz­wa­na i niewyznana. -Józef Stanisław Tischner
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Tak to już nies­te­ty jest Gdy mi­jasz szczęście swo­je Widzisz ze nie pat­rzy na ciebie  -samothnick
tak-to już-nies­te­ty-jest-gdy-mi­jasz-szczęście-swo­-widzisz-ze nie pat­rzy-na ciebie 
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Zaz­drość to nie jest pięknie uczu­cie, lecz nies­te­ty wiąże się ściśle z miłością. -Margit Sandemo
zaz­drość-to nie jest pięknie-uczu­cie-lecz-nies­te­ty-wiąże ę-śś-z miłośą
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Życie jest jak jaj­ko nies­podzian­ka nig­dy nie wiesz jaką za­bawkę w so­bie kryje  -chrupcia
Życie-jest jak jaj­ko-nies­podzian­ka-nig­dy-nie wiesz-jaką-za­bawkę-w so­bie-kryje 
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: `Nies­pra­wied­li­wy osąd bo­li najbardziej. -bluecaffe
`nies­pra­wied­li­wy-osąd-bo­li-najbardziej
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Nies­kończo­ność w szklan­ce mieść. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Nie sta­raj się być no­woczes­ny. To je­dyna rzecz, która ? co­kol­wiek byś nie uczy­nił ? nies­te­ty cię nie ominie. -Salvador Dalí
nie-sta­raj ę-być-no­woczes­ny-to ­dyna-rzecz-która- co­kol­wiek-byś-nie uczy­ł- nies­te­ty-ę-nie ominie
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Boję się, że kiedyś w myślach za­pomnę jak wyglądasz, a nies­te­ty w tym życiu już Cię nie zobaczę.. -AnDree
boję-ę-że kiedyś-w myślach-za­pomnę-jak wyglądasz-a nies­te­ty-w tym-życiu-już-cię-nie zobaczę
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Nic tak bar­dzo nie uczy nas sa­modziel­ności jak nies­pełnione obiet­ni­ce innych. -Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania
nic-tak-bar­dzo-nie uczy-nas-­modziel­noś-jak nies­pełnione-obiet­­-innych
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Jak miłą nies­podzianką jest od­kry­cie, że będąc sa­memu można nie czuć się samotnym. -Ellen Burstyn
jak-miłą-nies­podzianką-jest od­kry­cie-że będąc-­memu-można-nie czuć ę-samotnym
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: koszer­nie go­tować chciał, ale dał ciała, po je­go przykrywką gar-kuchnia nies­traw­ności miała. -onejka
koszer­nie-go­tować-chciał-ale-dał-ciała-po-­go-przykrywką-gar-kuchnia-nies­traw­noś-miała
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty:
chciałbym-dać-ludziom-moc-i nadzieję-lecz-nies­te­ty-nie mam-nad-tym-władzy-~pa­weł-rychllica 
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: W nies­kończo­nym wszechświecie wszys­tko jest możli­we. Łącznie z tym, że ten wszechświat nie istnieje... -Terry Pratchett
w nies­kończo­nym-wszechświecie-wszys­tko-jest możli­we-Łącznie z tym-że ten-wszechświat-nie istnieje