Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty

Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Jeśli pot­ra­fisz o czymś marzyć, to pot­ra­fisz także te­go dokonać. -Walt Disney


jeśli-pot­ra­fisz-o czymś-marzyć-to pot­ra­fisz-także-te­go-dokonać
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: -ty­le mam Ci do po­wie­dze­nia.....nies­te­ty nie zrozumiesz... -... -nofuture


ty­-mam-ci do po­wie­dze­nianies­te­ty-nie zrozumiesz
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Nies­ka­zitel­ność nie leży w ludzkiej naturze. -Leszek Kołakowski


nies­ka­zitel­ność-nie ży-w ludzkiej-naturze
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Zro­biłam dwa błędy: naj­pierw sta­rałam się po­kazać wszys­tkim, że jes­tem sil­na i nikt nie jest mi pot­rzeb­ny. Po­tem spot­kałam osobę, której w końcu chciałam po­wie­dzieć, że tak nap­rawdę bar­dzo ko­goś pot­rze­buję. Te­raz jes­tem sa­ma, bo wszys­cy myślą, że jest mi z tym dob­rze. A oso­ba, którą wyb­rałam… aku­rat nie pot­rze­bowała ni­kogo potrzebującego. -Gold Fishy


Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Nies­te­ty, kłam­stwo posługu­je się nie tyl­ko nikczemnikami. -Henryk Mann


nies­te­ty-kłam­stwo-posługu­ ę-nie tyl­ko-nikczemnikami
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Szczeb­le miłości są nies­kończo­ne i nikt nie kocha za wiele. -Wincenty Lutosławski


szczeb­-miłoś-są nies­kończo­ne-i nikt-nie kocha-za wiele
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Nie ma nic bar­dziej żałos­ne­go od nies­pełnionych marzeń. -Mikołaj Gogol


nie- nic-bar­dziej-żałos­ne­go-od nies­pełnionych-marzeń
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Nies­po­koj­ne jest ser­ce nasze, dopóki w To­bie nie spocznie. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Człowiek nie jest w Nies­kończo­ności je­dyną is­totą ob­darzoną rozumem. -Nikola Tesla


człowiek-nie jest w nies­kończo­noś-­dyną-is­totą-ob­darzoną-rozumem
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Ludzie, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że są ludźmi, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi. -Terry Pratchett


ludzie-którzy-nie pot­rze­bują-in­nych-ludzi-pot­rze­bują-in­nych-ludzi-by im oka­zywać-że są ludźmi-którzy-nie pot­rze­bują
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Dla naj­ważniej­szych osób w naszym życiu nie pot­rze­buje­my być bo­hate­rami ra­tujący­mi świat. Wys­tar­czy im świado­mość, że będziemy przy nich, gdy będą te­go pot­rze­bować. Z cyk­lu po­wieści


Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Nies­te­ty, brak chęci do życia nie wys­tar­cza, by mieć ochotę na śmierć. -H » Michel Houellebecq » Platforma


Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Pot­rze­buj te­go, ko­go kochasz i kochaj te­go, ko­go pot­rze­bujesz, pot­rze­buj te­go, ko­go kochasz i kochaj te­go które­go zraniłeś  -Serj Tankian


pot­rze­buj-te­go-ko­go-kochasz-i kochaj-te­go-ko­go-pot­rze­bujesz-pot­rze­buj-te­go-ko­go-kochasz-i kochaj-te­go-które­go
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Życie to nie baj­ka, każdy o tym wie. Bajkę można powtórzyć- życia nies­te­ty nie... -lola85012


Życie-to nie baj­ka-każdy-o tym-wie-bajkę można-powtórzyć-życia-nies­te­ty-nie
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Ko­bieta, aby pójść do łóżka z mężczyzną, pot­rze­buje blis­kości, zaufa­nia i poczu­cia więzi. Mężczyz­na – prze­ważnie – pot­rze­buje tyl­ko miejsca. -Janusz Leon Wiśniewski


Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Nie zaw­sze pot­ra­fimy być wdzięczni innym... Nie zaw­sze pot­ra­fimy się odwdzięczyć... Dla mo­jej sios­try dla której za­miast być przy­jacielem cza­sami jes­tem wrogiem... -opuszczona


nie-zaw­sze-pot­ra­fimy-być-wdzięczni-innym-nie-zaw­sze-pot­ra­fimy ę-odwdzięczyć-dla-mo­jej-sios­try-dla-której za­miast-być
Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: For­tu­na to nies­tała dziwka. -Glenn Cook


Nies­te­ty Mo­je Nie pot­ra­fiły Cytaty: Mi­losc jest jak za­pałka, gaśnie tak nies­podziewa­nie. Chy­ba że sam ją zgasisz.. -niktdlaciebie


mi­losc-jest jak za­pałka-gaśnie-tak-nies­podziewa­nie-chy­ba że sam-ją zgasisz