Nieszczęść Cytaty

Nieszczęść Cytaty: Religio, ile nieszczęść możesz spowodować! -Tytus Carus Lukrecjusz


Nieszczęść Cytaty: Szczęście to suma nieszczęść, które nas ominęły. -Anonim


szczęście-to-suma-nieszczęść-które-nas-ominęły
Nieszczęść Cytaty: Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu -Napoleon Hill


większość-nieszczęść-jest-rezultatem-niewłaściwego-wykorzystania-czasu
Nieszczęść Cytaty: Lwia część nieszczęść przysługuje ludzkości do indywidualnego podzialu. -Anonim


lwia-część-nieszczęść-przysługuje-ludzkoś-do-indywidualnego-podzialu
Nieszczęść Cytaty: Szczęście składa się ze wspomnień nieszczęść, których zdołaliśmy uniknąć. -Anne Louise Stael - Holstein


szczęście-składa-ę-ze-wspomnień-nieszczęść-których-zdołaliśmy-uniknąć
Nieszczęść Cytaty: Nie ob­wi­niaj oko­liczności, gdy sam jes­teś sprawcą swoich nieszczęść. -Katon Starszy


nie-ob­wi­niaj-oko­licznoś-gdy-sam-jes­teś-sprawcą-swoich-nieszczęść
Nieszczęść Cytaty: Religia została stworzona tylko po to, by wprowadzać ludzi w błąd, co do rzeczywistych sprawców ich nieszczęść. -Paul Thiry Holbach


religia-została-stworzona-tylko-po-to-by-wprowadzać-ludzi-w-błąd-co-do-rzeczywistych-sprawców-ich-nieszczęść
Nieszczęść Cytaty: W rzeczy samej historia to niewiele więcej niż spis zbrodni, szaleństw i nieszczęść ludzkości. -Edward Gibbon


w-rzeczy-samej-historia-to-niewiele-więcej-ż-spis-zbrodni-szaleństw-i-nieszczęść-ludzkoś
Nieszczęść Cytaty: Źli ludzie nie ty­le cieszą się z włas­ne­go po­wodze­nia, ile z cudzych nieszczęść. -Teofrast


Źli-ludzie-nie ty­-cieszą ę-z włas­ne­go-po­wodze­nia-ile-z cudzych-nieszczęść
Nieszczęść Cytaty: Religia została stworzona tylko po to, żeby wprowadzać ludzi w błąd co do rzeczywistych winowajców ich nieszczęść. -Paul Thiry Holbach


religia-została-stworzona-tylko-po-to-żeby-wprowadzać-ludzi-w-błąd-co-do-rzeczywistych-winowajców-ich-nieszczęść
Nieszczęść Cytaty: Kobieta dotąd jeszcze w mężczyźnie, do którego ciągną ją zmysły, szuka człowieka. I to jest przyczyna jej nieszczęść. -Maria Meiedźwiecka


kobieta-dotąd-jeszcze-w-mężczyźnie-do-którego-ągną-ją-zmysły-szuka-człowieka-i-to-jest-przyczyna-jej-nieszczęść
Nieszczęść Cytaty: Na­tural­nym jest czuć Z tyłu głowy Twoją obecność. I krew kil­ka tonów słodszą. Spa­cerem z Tobą nad morzem granatowym nad to­nią tra­gedii i nieszczęść. A Ty wdychasz jod A ja wdycham Ciebie. Pos­pa­ceruj­my jeszcze. -Kaitsu


Nieszczęść Cytaty: Im bardziej ludzkość się rozwinie tym mniej będzie możliwe, by dwoje ludzi o różnej płci, pochodzeniu, wieku, doświadczeniu mogło stopić się w jedną osobę. Uniknie się wiele nieszczęść traktując małżeństwo jako instytucję, w której można urządzić się nie z kimś, ale obok kogoś. -Isolde Kurz


Nieszczęść Cytaty: Ta­ki mu­siał być koniec. Roz­dwo­jonych jaźni niez­liczo­ne pole. Łez wy­lanych litrów bez war­tości wspomnień. Smutków więcej niż ra­dości co statków to­ny prze­woziło miliony. W ko­lorach czar­nej perły praw­dzi­we piękno się chowa. Poszu­kując blas­ku is­to­ty, wyszu­kuje się włas­nej ślepoty. Przesączo­na włas­nym lękiem wy­pełnia dno pełne nieszczęść. Tęskni za pro­giem błogiego sta­nu, który już daw­no prze­minął bez śladu. -Chemicals