Nieszczęścia Pas­ja Jest ukojeniem Zas­trzyk Nadziei Cytaty

Nieszczęścia Pas­ja Jest ukojeniem Zas­trzyk Nadziei Cytaty: w chwi­lach nieszczęścia pas­ja jest ukojeniem zas­trzyk nadziei...   -Natuuś


w-chwi­lach-nieszczęścia-­ja-jest ukojeniem-zas­trzyk-nadziei- 
Nieszczęścia Pas­ja Jest ukojeniem Zas­trzyk Nadziei Cytaty: Zas­trzyk op­ty­miz­mu, po­dob­nie jak in­ne zas­trzy­ki, działa tyl­ko przez og­ra­niczo­ny ok­res czasu. -Kazimierz Chyła


zas­trzyk-op­ty­miz­mu-po­dob­nie-jak in­ne-zas­trzy­ki-działa-tyl­ko-przez-og­ra­niczo­ny-ok­res-czasu
Nieszczęścia Pas­ja Jest ukojeniem Zas­trzyk Nadziei Cytaty: Każda pas­ja nie szkodząca ludziom, to dob­ra pas­ja i na­leży ją roz­wi­jać, zaś tej która szkodzi in­ne­mu człowieko­wi zaprzestać. -Ryder


każda-­ja-nie szkodząca-ludziom-to dob­ra-­ja-i na­ży-ją roz­wi­jać-zaś-tej która-szkodzi-in­ne­mu-człowieko­wi-zaprzestać
Nieszczęścia Pas­ja Jest ukojeniem Zas­trzyk Nadziei Cytaty: Gdy ro­biłeś mi pier­wszy zas­trzyk wie­rzyłam, że chcesz mo­jego szczęścia. Ale ty wie­działeś, że mnie za­bijesz i cie­szyłeś się, że kiedyś nie będziesz umierać sam. -WhiteAngel ♥


gdy-ro­biłeś-mi pier­wszy-zas­trzyk-wie­rzyłam-że chcesz-mo­jego-szczęścia-ale ty wie­działeś-że mnie-za­bijesz-i cie­szyłeś
Nieszczęścia Pas­ja Jest ukojeniem Zas­trzyk Nadziei Cytaty: Je­zus Chrys­tus Miłosier­nym i Dob­rym Pas­terzem JEST ! I właśnie dla­tego - Pas­terzem i ogólnie - jest THE BEST !  -Jacob


je­zus-chrys­tus-miłosier­nym-i dob­rym-pas­terzem-jest-i-właśnie-dla­tego- pas­terzem-i ogólnie- jest the-best- 
Nieszczęścia Pas­ja Jest ukojeniem Zas­trzyk Nadziei Cytaty: Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia. -Hagiwara Sakutaro


szczęśli­wym-jest człowiek-który-z przeszłoś-swej-pa­mię-to tyl­ko-co dało-mu za­dowo­lenie-nie­szczęśli­wym zaś-ten-co no­
Nieszczęścia Pas­ja Jest ukojeniem Zas­trzyk Nadziei Cytaty: Nie ma większego nieszczęścia, niż wspominać dni szczęśliwe w czas nieszczęścia. -Alighieri Dante


nie-większego-nieszczęścia-ż-wspominać-dni-szczęśliwe-w-czas-nieszczęścia
Nieszczęścia Pas­ja Jest ukojeniem Zas­trzyk Nadziei Cytaty: Nieszczęścia spadają tylko na tego, kto się ich boi, zaś tego, kto wychodzi im naprzeciw - omijają. -Mikołaj Gogol


nieszczęścia-spadają-tylko-na-tego-kto-ę-ich-boi-zaś-tego-kto-wychodzi-im-naprzeciw-omijają
Nieszczęścia Pas­ja Jest ukojeniem Zas­trzyk Nadziei Cytaty: Całe nasze życie to działanie i pas­ja. Uni­kając zaan­gażowa­nia w działania i pas­je naszych czasów, ry­zyku­jemy, że w ogóle nie zaz­na­my życia. -Herodot


całe-nasze-życie-to działanie-i ­ja-uni­kając zaan­gażowa­nia-w działania-i ­-naszych-czasów-ry­zyku­jemy-że w ogó
Nieszczęścia Pas­ja Jest ukojeniem Zas­trzyk Nadziei Cytaty: Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę. -Montesquieu


Nieszczęścia Pas­ja Jest ukojeniem Zas­trzyk Nadziei Cytaty: Należy przyznać, że szczęście w tym życiu opiera się na nadziei nowego i zupełnie innego życia; jest się szczęśliwym wtedy, gdy bliskie jest uobecnienie tej nadziei. -Blaise Pascal


należy-przyznać-że-szczęście-w-tym-życiu-opiera-ę-na-nadziei-nowego-i-zupełnie-innego-życia-jest-ę-szczęśliwym-wtedy-gdy-bliskie-jest
Nieszczęścia Pas­ja Jest ukojeniem Zas­trzyk Nadziei Cytaty: Ko­bieto, ko­bieto, jes­teś ot­chłanią, piekłem, ta­jem­nicą, i ten kto po­wie­dział, że cię poz­nał, jest po trzyk­roć głupcem. -Aurore Dudevant (George Sand)


ko­bieto-ko­bieto-jes­teś-ot­chłanią-piekłem-­jem­nicą-i ten-kto-po­wie­dział-że ę-poz­nał-jest po trzyk­roć-głupcem
Nieszczęścia Pas­ja Jest ukojeniem Zas­trzyk Nadziei Cytaty: Du­ma jest cnotą nieszczęścia. -Francois Rene de Chateaubriand


Nieszczęścia Pas­ja Jest ukojeniem Zas­trzyk Nadziei Cytaty: Duma jest cnotą nieszczęścia. -Francois Chateaubriand


Nieszczęścia Pas­ja Jest ukojeniem Zas­trzyk Nadziei Cytaty: Pośpiech jest ojcem nieszczęścia. -Herodot


pośpiech-jest-ojcem-nieszczęścia
Nieszczęścia Pas­ja Jest ukojeniem Zas­trzyk Nadziei Cytaty: Czy pani wie, co to jest nie przynieść człowiekowi nadziei? To gorzej niż go oślepić i zabić. Ja wiem, że on czeka na tę nadzieję, i to ode mnie. Ja nie mogę z nim rozmawiać; ja czuję, że sam nie powinienem żyć. Cóż jest warte własne życie, jeśli się innym nie przynosi nadziei? -Marek Hłasko


Nieszczęścia Pas­ja Jest ukojeniem Zas­trzyk Nadziei Cytaty: Każde szczęście jest progiem nieszczęścia. -Maria Konopnicka


każde-szczęście-jest-progiem-nieszczęścia
Nieszczęścia Pas­ja Jest ukojeniem Zas­trzyk Nadziei Cytaty: Nikt nie jest bez nieszczęścia, i kto ma go najmniej, ten jest szczęśliwy. -Sofokles


nikt-nie-jest-bez-nieszczęścia-i-kto-go-najmniej-ten-jest-szczęśliwy