Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty

Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest-szczęście-być-zdrowym-ż-bogatym-tak-mniejszym-jest-nieszczęście-ubóstwo-ż-choroba
Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba
Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Szczęście mniej zależy od pracy niż nieszczęście od lenistwa. -Anonim


szczęście-mniej-zależy-od-pracy-ż-nieszczęście-od-lenistwa
Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Prawdziwy przyjaciel wnosi więcej w nasze szczęście niż tysiąc wrogów w nasze nieszczęście. -Marie Von Ebner - Eschenbach


prawdziwy-przyjaciel-wnosi-więcej-w-nasze-szczęście-ż-tysiąc-wrogów-w-nasze-nieszczęście
Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Ubóstwo wzbogaca. -Lech Konopiński


Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Nieszczęście brzydkie jest bardzo - gdyż nieszczęście to jest złe, które się zrobiło, i dobre, którego się zrobić nie mogło, grzech twój, lub grzech ludzi, braci twoich. -Narcyza Żmichowska


nieszczęście-brzydkie-jest-bardzo-gdyż-nieszczęście-to-jest-złe-które-ę-zrobiło-i-dobre-którego-ę-zrobić-nie-mogło-grzech-twój-lub
Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Ubóstwo uczy wszelkich sztuk. -Plaut


ubóstwo-uczy-wszelkich-sztuk
Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Ubóstwo uczy wszel­kich sztuk. -Plaut


ubóstwo-uczy-wszel­kich-sztuk
Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Wyobrażać sobie zbyt wiele to ubóstwo wyobraźni. -Anonim


wyobrażać-sobie-zbyt-wiele-to-ubóstwo-wyobraź
Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: To nie ubóstwo nas nęka, tyl­ko prag­nienie bogactwa. -Marek Aureliusz


to nie ubóstwo-nas-nęka-tyl­ko-prag­nienie-bogactwa
Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Praca oddala od nas trzy wielkie niedole - nudę, występek i ubóstwo. -Wolter


praca-oddala-od-nas-trzy-wielkie-niedole-nudę-występek-i-ubóstwo
Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Pra­ca od­da­la od nas trzy wiel­kie niedo­le - nudę, występek i ubóstwo. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Ubóstwo: Kto się ubóstwa boi, nie wart użyć bogactwa. -Karol Juliusz Weber


ubóstwo-kto-ę-ubóstwa-boi-nie-wart-użyć-bogactwa
Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Dzisiejsi ludzie są głodni miłości, która jest jedyną odpowiedzią na samotność i wielkie ubóstwo. -Matka Teresa z Kalkuty


dzisiejsi-ludzie-są-głodni-miłoś-która-jest-jedyną-odpowiedzią-na-samotność-i-wielkie-ubóstwo
Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Od większości z nas wymaga się ciągłej, podniesionej do rangi systemu obłudy. Nie można bez szkody dla zdrowia dzień w dzień udawać co innego, niż się czuje, zachwycać się tym, czego się nie lubi, cieszyć się z tego, co przynosi nieszczęście. -Anonim


Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Tylko nieszczęście hańbi. -Francoise Sagan


Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Nieszczęście ludzi brata. -Arystoteles


Nieszczęście Ubóstwo Niż Cytaty: Pieniądze spekulanta przynoszą nieszczęście! -Margaret Mitchell


pieniądze-spekulanta-przynoszą-nieszczęście