Nieszczęście Ubóstwo Cytaty

Nieszczęście Ubóstwo Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest-szczęście-być-zdrowym-ż-bogatym-tak-mniejszym-jest-nieszczęście-ubóstwo-ż-choroba
Nieszczęście Ubóstwo Cytaty: Ubóstwo wzbogaca. -Lech Konopiński


Nieszczęście Ubóstwo Cytaty: Nieszczęście brzydkie jest bardzo - gdyż nieszczęście to jest złe, które się zrobiło, i dobre, którego się zrobić nie mogło, grzech twój, lub grzech ludzi, braci twoich. -Narcyza Żmichowska


nieszczęście-brzydkie-jest-bardzo-gdyż-nieszczęście-to-jest-złe-które-ę-zrobiło-i-dobre-którego-ę-zrobić-nie-mogło-grzech-twój-lub
Nieszczęście Ubóstwo Cytaty: Ubóstwo uczy wszelkich sztuk. -Plaut


ubóstwo-uczy-wszelkich-sztuk
Nieszczęście Ubóstwo Cytaty: Ubóstwo uczy wszel­kich sztuk. -Plaut


ubóstwo-uczy-wszel­kich-sztuk
Nieszczęście Ubóstwo Cytaty: Wyobrażać sobie zbyt wiele to ubóstwo wyobraźni. -Anonim


wyobrażać-sobie-zbyt-wiele-to-ubóstwo-wyobraź
Nieszczęście Ubóstwo Cytaty: To nie ubóstwo nas nęka, tyl­ko prag­nienie bogactwa. -Marek Aureliusz


to nie ubóstwo-nas-nęka-tyl­ko-prag­nienie-bogactwa
Nieszczęście Ubóstwo Cytaty: Praca oddala od nas trzy wielkie niedole - nudę, występek i ubóstwo. -Wolter


praca-oddala-od-nas-trzy-wielkie-niedole-nudę-występek-i-ubóstwo
Nieszczęście Ubóstwo Cytaty: Pra­ca od­da­la od nas trzy wiel­kie niedo­le - nudę, występek i ubóstwo. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Nieszczęście Ubóstwo Cytaty: Ubóstwo: Kto się ubóstwa boi, nie wart użyć bogactwa. -Karol Juliusz Weber


ubóstwo-kto-ę-ubóstwa-boi-nie-wart-użyć-bogactwa
Nieszczęście Ubóstwo Cytaty: Dzisiejsi ludzie są głodni miłości, która jest jedyną odpowiedzią na samotność i wielkie ubóstwo. -Matka Teresa z Kalkuty


dzisiejsi-ludzie-są-głodni-miłoś-która-jest-jedyną-odpowiedzią-na-samotność-i-wielkie-ubóstwo
Nieszczęście Ubóstwo Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba
Nieszczęście Ubóstwo Cytaty: Tylko nieszczęście hańbi. -Francoise Sagan


Nieszczęście Ubóstwo Cytaty: Nieszczęście ludzi brata. -Arystoteles


Nieszczęście Ubóstwo Cytaty: Pieniądze spekulanta przynoszą nieszczęście! -Margaret Mitchell


pieniądze-spekulanta-przynoszą-nieszczęście
Nieszczęście Ubóstwo Cytaty: Słowa spisane, nieszczęście zasiane. -Jan Grzegorczyk


Nieszczęście Ubóstwo Cytaty: Ignorancja to dobrowolne skazywanie się na nieszczęście. -Nicholas Ling


ignorancja-to-dobrowolne-skazywanie-ę-na-nieszczęście
Nieszczęście Ubóstwo Cytaty: Kto sieje zło, zbiera nieszczęście. -Salomon


kto-sieje-zło-zbiera-nieszczęście