Nieuk Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nieuk Cytaty: Nieuk nie może być nau­czy­cielem innych. -Ezop
nieuk-nie może-być-nau­czy­cielem-innych
Nieuk Cytaty: Nieuk ksiądz, doktor, kucharz - siebie i ludzi w zdrowiu zawodzą. -Jan Żabczyc
nieuk-ksiądz-doktor-kucharz-siebie-i-ludzi-w-zdrowiu-zawodzą
Nieuk Cytaty: Nieuk ksiądz, dok­tor, kucharz - siebie i ludzi w zdro­wiu zawodzą. -Jan Żabczyc
nieuk-ksiądz-dok­tor-kucharz- siebie-i ludzi-w zdro­wiu-zawodzą
Nieuk Cytaty: Człowiek wykształcony i nieuk tak różnią się od siebie, jak żywy i martwy. -Arystoteles
człowiek-wykształcony-i-nieuk-tak-różą-ę-od-siebie-jak-żywy-i-martwy
Nieuk Cytaty: Człowiek uczony widzi sercem i umysłem - nieuk widzi jedynie oczami. -Ali
człowiek-uczony-widzi-sercem-i-umysłem-nieuk-widzi-jedynie-oczami
Nieuk Cytaty: Wiado­mo, że ta­ki a ta­ki po­mysł jest nie do zreali­zowa­nia. Ale żyje so­bie ja­kiś nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie do­konu­je te­go wynalazku. -Albert Einstein
wiado­mo-że ­ki-a ­ki-po­mysł-jest nie do zreali­zowa­nia-ale żyje-so­bie-ja­kiś-nieuk-który-o tym-nie wie-i on właśnie
Nieuk Cytaty: Wiadomo, że taki a taki pomysł jest nie do zrealizowania. Ale żyje sobie jakiś nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie dokonuje tego wynalazku. -Albert Einstein
wiadomo-że-taki-a-taki-pomysł-jest-nie-do-zrealizowania-ale-żyje-sobie-jakiś-nieuk-który-o-tym-nie-wie-i-on-właśnie-dokonuje-tego-wynalazku