Niewiele Cytaty

Niewiele Cytaty: Krótko żyjemy, niewiele widzimy, niewiele wiemy, więc przynajmniej snujmy marzenia -Orhan Pamuk


krótko-żyjemy-niewiele-widzimy-niewiele-wiemy-więc-przynajmniej-snujmy-marzenia
Niewiele Cytaty: Jest niewiele cnót, których Polacy nie posiadają, i niewiele pomyłek, których udało im się uniknąć. -Winston Churchill


jest-niewiele-cnót-których-polacy-nie-posiadają-i-niewiele-pomyłek-których-udało-im-ę-uniknąć
Niewiele Cytaty: Niewiele mają, ci co udają. -Bujak Bogusław


Niewiele Cytaty: Do pus­tej głowy wchodzi niewiele wiedzy. -Karl Kraus


do pus­tej-głowy-wchodzi-niewiele-wiedzy
Niewiele Cytaty: Niewiele po­wie, człowiek zam­knięty w sobie. -Bujak Bogusław


niewiele-po­wie-człowiek-zam­knięty-w sobie
Niewiele Cytaty: Człowiek jest jak ta czap­la: ma no­gi w błocie, a ra­dości niewiele. -Janina Ipohorska


człowiek-jest jak  czap­- no­gi-w błocie-a ra­doś-niewiele
Niewiele Cytaty: Pomóc in­ne­mu człowieko­wi to tak niewiele kosztu­je a ty­le można zyskać. -Ryder


pomóc-in­ne­mu-człowieko­wi-to tak-niewiele-kosztu­-a ty­-można-zyskać
Niewiele Cytaty: Kto się za wiele namyśla, ten niewiele dokaże. -Fryderyk Schiller


Niewiele Cytaty: Jak niewiele ludzie wiedzą o potędze subtelnego pochlebstwa! -Isadora Duncan


jak-niewiele-ludzie-wiedzą-o-potędze-subtelnego-pochlebstwa
Niewiele Cytaty: Kto się za wiele na­myśla, ten niewiele dokaże. -Friedrich von Schiller


Niewiele Cytaty: Człowiek jest, jak ta czapla: ma nogi w błocie, a radości niewiele. -Janina Ipohorska


Niewiele Cytaty: Właściwie niewiele się straciło, jeśli jeszcze pozostał honor. -James Matthew Barrie


właściwie-niewiele-ę-straciło-śli-jeszcze-pozostał-honor
Niewiele Cytaty: Niewiele jest słów równie pogardliwych jak słowo


niewiele-jest-słów-równie-pogardliwych-jak-słowo-mąż
Niewiele Cytaty: Niewiele rzeczy tak świet­nie od­da­je prawdę, jak kłamstwa. -Sydney Pollack


niewiele-rzeczy-tak-świet­nie-od­da­-prawdę-jak kłamstwa
Niewiele Cytaty: Ludzie rodzą się cywilami lub wojskowymi. Mundur znaczy niewiele. -Rosalina Lisboa Coelho


ludzie-rodzą-ę-cywilami-lub-wojskowymi-mundur-znaczy-niewiele
Niewiele Cytaty: Niewiele jest rzeczy, które można porównać z nudą dobrego przykładu. -Mark Twain


niewiele-jest-rzeczy-które-można-porównać-z-nudą-dobrego-przykładu
Niewiele Cytaty: Tam, gdzie wszyscy myślą to samo, w ogóle niewiele się myśli. -Heiner Geissler


tam-gdzie-wszyscy-myślą-to-samo-w-ogó-niewiele-ę-myśli
Niewiele Cytaty: I najlepsza reforma niewiele pomoże gdy te same pensje biorą i wróbel i orzeł. -Krystyna Sylwestrzak


i-najlepsza-reforma-niewiele-pomoże-gdy-te-same-pensje-biorą-i-wróbel-i-orzeł