Niezbyt Zgodne Pojęcia Cytaty

Niezbyt Zgodne Pojęcia Cytaty: Czytanie i obowiązek to dwa niezbyt zgodne pojęcia. Najpiękniejsza książka, gdy musi być przeczytana, staje się wrogiem. -Antoni Słonimski


czytanie-i-obowiązek-to-dwa-niezbyt-zgodne-pojęcia-najpiękniejsza-książka-gdy-musi-być-przeczytana-staje-ę-wrogiem
Niezbyt Zgodne Pojęcia Cytaty: Na przyjęciu powinno się jeść mądrze, ale niezbyt dużo, i mówić dużo, ale niezbyt mądrze. -William Somerset Maugham


na-przyjęciu-powinno-ę-ść-mądrze-ale-niezbyt-żo-i-mówić-żo-ale-niezbyt-mądrze
Niezbyt Zgodne Pojęcia Cytaty: Nic nie jest złe co zgodne z naturą. -Epiktet z Hierapolis


Niezbyt Zgodne Pojęcia Cytaty: W ciem­ności wszys­tkie ko­lory są zgodne. -Francis Bacon


w ciem­noś-wszys­tkie-ko­lory-są zgodne
Niezbyt Zgodne Pojęcia Cytaty: Celem człowieka jest rozważny wybór rzeczy, które są zgodne z naturą. -Zenon z Kition


celem-człowieka-jest-rozważny-wybór-rzeczy-które-są-zgodne-z-naturą
Niezbyt Zgodne Pojęcia Cytaty: Ci, co lękają się żartu, niezbyt ufają we własne siły. To, Herkulesy, którzy boją się łaskotek. -Paul Ambroise Valery


ci-co-lękają-ę-żartu-niezbyt-ufają-we-własne-ły-to-herkulesy-którzy-boją-ę-łaskotek
Niezbyt Zgodne Pojęcia Cytaty: A nic nie jest źle, co jest zgodne z naturą. -Marek Aureliusz


a-nic-nie-jest-ź-co-jest-zgodne-z-naturą
Niezbyt Zgodne Pojęcia Cytaty: Los i dusza to naz­wy te­go sa­mego pojęcia. -Novalis


los-i dusza-to naz­wy-te­go-­mego-pojęcia
Niezbyt Zgodne Pojęcia Cytaty: Los i dusza to nazwy tego samego pojęcia. -Novalis


los-i-dusza-to-nazwy-tego-samego-pojęcia
Niezbyt Zgodne Pojęcia Cytaty: Jeśli nie masz pojęcia o diamentach, poznaj jubilera. -Warren Buffett


jeśli-nie-masz-pojęcia-o-diamentach-poznaj-jubilera
Niezbyt Zgodne Pojęcia Cytaty: Szczęście i nieszczęście: dwa pojęcia na określenie pracy Boga w człowieku. -Ina Seidel


szczęście-i-nieszczęście-dwa-pojęcia-na-określenie-pracy-boga-w-człowieku
Niezbyt Zgodne Pojęcia Cytaty: Pojęcia cnoty, prawa i bezprawia u mocnych są inne niż u słabych. -Adolf Dygasiński


pojęcia-cnoty-prawa-i-bezprawia-u-mocnych-są-inne-ż-u-słabych
Niezbyt Zgodne Pojęcia Cytaty: Dług ho­noro­wy: dwa pojęcia wyk­luczające się wzajemnie. -Tadeusz Gicgier


dług-ho­noro­wy-dwa-pojęcia-wyk­luczają ę-wzajemnie
Niezbyt Zgodne Pojęcia Cytaty: My w Pol­sce nie zna­my pojęcia po­koju za wszelką cenę. -Józef Beck


my w pol­sce-nie zna­my-pojęcia-po­koju-za wszelką-cenę
Niezbyt Zgodne Pojęcia Cytaty: Nie mam pojęcia o sek­sie, bo zaw­sze byłam zamężna. -Zsa Zsa Gabor


nie-mam-pojęcia-o sek­sie-bo zaw­sze-byłam-zamężna
Niezbyt Zgodne Pojęcia Cytaty: Nie mam pojęcia, co to jest Wolność; wiem, kim są ludzie wolni. -Romain Rolland


nie-mam-pojęcia-co-to-jest-wolność-wiem-kim-są-ludzie-wolni
Niezbyt Zgodne Pojęcia Cytaty: Jeśli nie masz pojęcia o diamen­tach, poz­naj jubilera. -Warren Buffett


jeśli-nie masz-pojęcia-o diamen­tach-poz­naj-jubilera
Niezbyt Zgodne Pojęcia Cytaty: Nie mam pojęcia, co to jest Wol­ność; wiem, kim są ludzie wolni. -Romain Rolland


nie-mam-pojęcia-co to jest wol­ność-wiem-kim-są ludzie-wolni