Nig­dy Nie umierają Cytaty

Nig­dy Nie umierają Cytaty: Pew­ne rzeczy nig­dy nie umierają; one cichną na ja­kiś czas, ale nig­dy nie umierają. So­me thin­gs ne­ver die; they just go quiet for a ti­me but ne­ver go die. (ang.)  -Santa Montefiore


pew­ne-rzeczy-nig­dy-nie umierają-one-cichną-na ja­kiś-czas-ale-nig­dy-nie umierają-so­me-thin­gs-ne­ver-die-they-just-go quiet-for
Nig­dy Nie umierają Cytaty: Nadzieja to dob­ra rzecz. Może naj­lep­sza ze wszys­tkich. A ta­kie nig­dy nie umierają. -Autor nieznany


nadzieja-to dob­ra-rzecz-może naj­lep­sza-ze wszys­tkich-a ­kie-nig­dy-nie umierają
Nig­dy Nie umierają Cytaty: Wier­sze, muszą byc przemyślane -Mo­je nie! Trze­ba zyc według zasad -Ja nie musze! Ludzie umierają, umierają dusze -Ja zos­ta­ne ! Mo­wią: czas leczy rany -To kłam­stwo ! Mówią : wal­cz o to co kochasz -Chcą, byś sie odpieprzył Kochają, bo chcą,kochają, bo muszą Dusza prag­nie, lecz ro­zum nie pozwala Nie szu­kam piep­rzo­nej miłości Trzy­maj­cie sie ode mnie z da­la !!!  -aleksandra026


Nig­dy Nie umierają Cytaty: Ludzie umierają i nie są szczęśliwi. -Albert Camus


ludzie-umierają-i-nie-są-szczęśliwi
Nig­dy Nie umierają Cytaty: Ci, których kochamy, nie umierają. Bo miłość to nieśmiertelność. -Emily Dickinson


ci-których-kochamy-nie-umierają-bo-miłość-to-nieśmiertelność
Nig­dy Nie umierają Cytaty: Ci, których kocha­my nie umierają, bo miłość jest nieśmiertelna. -Emily Dickinson


ci-których-kocha­my-nie umierają-bo miłość-jest nieśmiertelna
Nig­dy Nie umierają Cytaty: Śmierć na­daje piękno życiu. Tyl­ko sztuczne kwiaty nie umierają. -Małgorzata Musierowicz


Śmierć-na­daje-piękno-życiu-tyl­ko sztuczne-kwiaty-nie umierają
Nig­dy Nie umierają Cytaty: Śmierć nadaje piękno życiu. Tylko sztuczne kwiaty nie umierają. -Małgorzata Musierowicz


Śmierć-nadaje-piękno-życiu-tylko-sztuczne-kwiaty-nie-umierają
Nig­dy Nie umierają Cytaty: Drzewa umierają stojąc. -Alejandro Casona


Nig­dy Nie umierają Cytaty: Że śmierć jest złem, te­go zda­nia są na­wet bogowie, sko­ro sa­mi nie umierają... -Safona


Że śmierć-jest złem-te­go-zda­nia-są na­wet-bogowie-sko­ro-­mi-nie umierają
Nig­dy Nie umierają Cytaty: Prawa umierają, książki nigdy. -Leyton


prawa-umierają-książki-nigdy
Nig­dy Nie umierają Cytaty: Ukochani przez bogów umierają młodo. -Menander


ukochani-przez-bogów-umierają-młodo
Nig­dy Nie umierają Cytaty: Ukocha­ni przez bogów umierają młodo. -Plaut


ukocha­-przez-bogów-umierają-młodo
Nig­dy Nie umierają Cytaty: Niektórzy umierają młodo, in­ni rodzą się starzy. -John Updike


niektórzy-umierają-młodo-in­-rodzą ę-starzy
Nig­dy Nie umierają Cytaty: Ludzie umierają na śmierć. Przed­mioty na nicość. -Manuela Gretkowska


ludzie-umierają-na śmierć-przed­mioty na nicość
Nig­dy Nie umierają Cytaty: Ci, którzy prawdziwie kochają, nigdy się nie starzeją. Mogą umrzeć ze starości, ale umierają młodzi. -Arthur Wing Pinero


ci-którzy-prawdziwie-kochają-nigdy-ę-nie-starzeją-mogą-umrzeć-ze-staroś-ale-umierają-młodzi
Nig­dy Nie umierają Cytaty: Tragedia: miejsce, w którym tchórze umierają, a bohaterowie giną. -Anonim


tragedia-miejsce-w-którym-tchórze-umierają-a-bohaterowie-giną
Nig­dy Nie umierają Cytaty:


ludzie-cho­rują-i umierają-z po­wodu-lo­su-~pa­weł-rychlica