Nikogo Wyżej Cytaty

Nikogo Wyżej Cytaty: Gdyby człowiek znał miarę swojej wielkości, nie musiałby rosnąć wyżej. -Stanisław Jerzy Lec


gdyby-człowiek-znał-miarę-swojej-wielkoś-nie-musiałby-rosnąć-wyżej
Nikogo Wyżej Cytaty: Bru­tal­na jest ewo­luc­ja - śmierć 99.9%, by 0.01% mogło wznieść się wyżej. -Krio


bru­tal­na-jest ewo­luc­ja- śmierć-999%-by 001%-mogło-wznieść ę-wyżej
Nikogo Wyżej Cytaty: Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej cię uderzą - tym wyżej się wzniesiesz. -Tristan Bernard


jeśli-jesteś-dobrą-piłką-to-im-silniej-ę-uderzą-tym-wyżej-ę-wzniesiesz
Nikogo Wyżej Cytaty: Wszystko podlega modzie: twórczość umysłowa nie stoi pod tym względem wyżej od kroju sukien. -Bernard Fontenelle


wszystko-podlega-modzie-twórczość-umysłowa-nie-stoi-pod-tym-względem-wyżej-od-kroju-sukien
Nikogo Wyżej Cytaty: Im ktoś wyżej jest postawiony przez Boga, w hierarchii społecznej, tym więcej musi wymagać od siebie. -Stefan Wyszyński kard


im-ktoś-wyżej-jest-postawiony-przez-boga-w-hierarchii-społecznej-tym-więcej-musi-wymagać-od-siebie
Nikogo Wyżej Cytaty: Jeśli jes­teś dobrą piłką, to im sil­niej cię uderzą - tym wyżej się wzniesiesz. -Tristan Bernard


jeśli-jes­teś-dobrą-piłką-to im sil­niej-ę-uderzą- tym-wyżej ę-wzniesiesz
Nikogo Wyżej Cytaty: Nie chwal nikogo przed śmiercią. -Solon


nie-chwal-nikogo-przed-śmiercią
Nikogo Wyżej Cytaty: Miłością nikogo nie można zarazić. -Ilia Erenburg


miłośą-nikogo-nie-można-zarazić
Nikogo Wyżej Cytaty: Człowiek niezwykle roztargniony w kółku swych podwładnych nigdy takim nie bywa wobec ludzi wyżej postawionych. -Iwan Turgieniew


człowiek-niezwykle-roztargniony-w-kółku-swych-podwładnych-nigdy-takim-nie-bywa-wobec-ludzi-wyżej-postawionych
Nikogo Wyżej Cytaty: Istnieją na świecie ludzie, którzy niezdolni są unieść się nawet cal wyżej, a chcą budować na ruinach innych. -Giuseppe Giusti


istnieją-na-świecie-ludzie-którzy-niezdolni-są-unieść-ę-nawet-cal-wyżej-a-chcą-budować-na-ruinach-innych
Nikogo Wyżej Cytaty: Nie można nikogo utrzymać z jałmużny miłości. -Jadwiga Rutkowska


nie-można-nikogo-utrzymać-z-jałmużny-miłoś
Nikogo Wyżej Cytaty: Inteligencja - męczy posiadacza, a nikogo nie przekonuje. -Francoise Sagan


inteligencja-męczy-posiadacza-a-nikogo-nie-przekonuje
Nikogo Wyżej Cytaty: Nie znaj­du­jesz się w Top10 naj­ważniej­szych dla mnie osób. Jes­teś znacznie wyżej. -NightHuntress


nie-znaj­­jesz ę-w top10-naj­ważniej­szych-dla-mnie-osób-jes­teś znacznie-wyżej
Nikogo Wyżej Cytaty: Nikogo nie możemy zmusić, żeby nas kochał. -Alain Ayache


nikogo-nie-możemy-zmusić-żeby-nas-kochał
Nikogo Wyżej Cytaty: Dzieło sztu­ki stoi wyżej niż dzieło natury. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Nikogo Wyżej Cytaty: Dzieło sztuki stoi wyżej niż dzieło natury. -Fryderyk Hegel


dzieło-sztuki-stoi-wyżej-ż-dzieło-natury
Nikogo Wyżej Cytaty: Gnuśność poniewiera tysiące ludzi, praca nie zabija nikogo. -Józef Ignacy Kraszewski


Nikogo Wyżej Cytaty: Największa satysfakcja w życiu to świadomość, że się nikogo nie skrzywdziło. -Antyfanes


największa-satysfakcja-w-życiu-to-świadomość-że-ę-nikogo-nie-skrzywdziło