Nikt Na Całym świecie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Kiedyś obojętna, te­raz całym światem. -PoznajPrawdę
kiedyś-obojętna-te­raz-całym-światem
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Miłość (...) jest całym istnieniem kobiety. -Virginia Woolf
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Żyj jak­byś nig­dy nie upadł. Śpiewaj jak­by nikt Cię nie słyszał. Tańcz jak­by nikt Cię nie widział. Bieg­nij jak­byś is­tniał tyl­ko Ty. Kochaj jak­by nikt Cię nie zranił. Bo życia od no­wa nie zaczniesz z myślą
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Dobrych uczynków nikt nie pamięta, złych nikt nie zapomina. -Diana De Poitiers
dobrych-uczynków-nikt-nie-pamię-złych-nikt-nie-zapomina
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Z kobietą nie ma żartu! W miłości czy w gniewie, co myśli, nikt nie zgadnie - co zrobi, nikt nie wie. -Aleksander Fredro
z-kobietą-nie-żartu-w-miłoś-czy-w-gniewie-co-myśli-nikt-nie-zgadnie-co-zrobi-nikt-nie-wie
Nikt Na Całym świecie Cytaty: ja sobą całym ukołyszę ser­ce twe chwi­li ramieniem  -taktojax
ja sobą-całym-ukołyszę-ser­-twe-chwi­li-ramieniem 
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Miłość - czuć w całym sobie istnienie drugiej istoty. -Simone Weil
miłość-czuć-w-całym-sobie-istnienie-drugiej-istoty
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Ukocha­na ma Joasiu, ma królo­wo najpiękniejsza, jes­teś jedną na tym świecie mi osobą najważniejszą. Kocham Cię mym całym sercem, nig­dy przes­tać nie zamierzam. Dla mnie tyl­ko Ty się liczysz, mówię prawdę To­bie, szczerze. Nie pot­ra­fię żyć bez Ciebie, myśleć przes­tać nie potrafię wciąż o To­bie - mej miłości, która się raz w życiu trafia. Mi­mo wszel­kich przeciwności bądźmy zaw­sze, zaw­sze razem. Tyl­ko z Tobą, z Tobą jedną mógłbym stanąć przed ołtarzem. * Dla Joasi *  -Moon G
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Przyjaźń z całym światem zaczyna się od przyjaźni z najbliższym otoczeniem. -Zbigniew Różanek
przyjaźń-z-całym-światem-zaczyna-ę-od-przyjaź-z-najbliższym-otoczeniem
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Nie całuje się tylko wargami, ale całym ciałem. -Roland Leonhardt
nie-całuje-ę-tylko-wargami-ale-całym-ciałem
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Polizałam, Więc jest M O J E. Nie rusz, Bo nie T W O J E. Nikt nie widzi, Nikt nie mówi. Dob­rze, Leż tutaj I oddychaj. Cze­kaj na mnie. -wonderful348
polizałam-więc-jest m o j e-nie-rusz-bo-nie t w o j e-nikt-nie widzi-nikt-nie mówi-dob­rze-leż-tutaj-i-oddychaj-cze­kaj-na mnie
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej Ojczyzny. -Stefan Wyszyński kard
nieszczęściem-jest-zajmowanie-ę-całym-światem-kosztem-własnej-ojczyzny
Nikt Na Całym świecie Cytaty: A po tym całym za­kocha­niu zos­tały mi zdechłe mo­tyle w brzuchu. -opuszczona
a po tym-całym-za­kocha­niu-zos­ły-mi zdechłe-mo­tyle-w brzuchu
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Kto nie nosi nieba w sobie, darmo go szuka w całym wszechświecie. -Otto Ludwig
kto-nie-nosi-nieba-w-sobie-darmo-go-szuka-w-całym-wszechświecie
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Przy­jaźń jest to zwierzę żyjące pa­rami, ale nie całym stadem. -Michel Eyquem de Montaigne
przy­jaźń-jest to zwierzę-żyją-pa­rami-ale-nie całym-stadem
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Dziękuję Ci za miłość prędką bez namysłu, za to że nie jest całym człowiek pojedynczy. -Jan Twardowski
dziękuję-ci-za-miłość-prędką-bez-namysłu-za-to-że-nie-jest-całym-człowiek-pojedynczy
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Ale dla niektórych is­tnieje tyl­ko ta jed­na, je­dyna oso­ba, od początku do końca. Nikt in­ny nie pa­suje. Nikt in­ny nie tra­fia do ser­ca w ten sposób i nie żyje w nim. ~No­ra Ro­ber­ts ,,Smak chwili
Nikt Na Całym świecie Cytaty: W moim ty­god­niu jest więcej nie­dziel niż w całym twoim życiu... -ktos-do-kochania
w moim-ty­god­niu-jest więcej-nie­dziel-ż-w całym-twoim-życiu
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Jeśli Bóg posiada swój ołtarz w sercu matki,to ma swą świątynię w całym domu. -Johann Michael Sailer
jeśli-bóg-posiada-swój-ołtarz-w-sercu-matkito-swą-świątynię-w-całym-domu
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Jeśli jest coś, co prag­niemy całym sobą, świat po­może nam to ziścić. -memorable
jeśli-jest coś-co prag­niemy-całym-sobą-świat-po­może-nam-to ziść
Nikt Na Całym świecie Cytaty: W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych. -Sokrates
w-całym-życiu-szanuj-prawdę-tak-by-twoje-słowa-były-bardziej-wiarygodne-od-przyrzeczeń-innych
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Daj każde­mu dniu szansę sta­nia się naj­piękniej­szym w całym twoim życiu. -Mark Twain
daj-każde­mu-dniu-szansę-sta­nia ę-naj­piękniej­szym-w całym-twoim-życiu
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Nikt z Was nie jest mną, nikt nie wie, co czuję każde­go ran­ka czy wieczoru. Je­dynym, co każdy z Was może od­czuć, jest mo­ja nienawiść. Mo­ja Miłość, za­rezer­wo­wana jest tyl­ko dla jed­nej osoby. -Bruno
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Wiemy, że pra­wa na­tury, a przy­naj­mniej większość z nich, są wszędzie ta­kie sa­me. W całym otaczającym nas Wszechświecie. -Carl Sagan
wiemy-że pra­wa-na­tury-a przy­naj­mniej-większość-z nich-są wszędzie-­kie-­me-w całym-otaczającym-nas-wszechświecie
Nikt Na Całym świecie Cytaty: W całym życiu sza­nuj prawdę tak, by two­je słowa były bar­dziej wiary­god­ne od przyrzeczeń innych. -Sokrates
w całym-życiu-sza­nuj-prawdę-tak-by two­-słowa-były-bar­dziej-wiary­god­ne-od przyrzeczeń-innych
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Myślą że są lep­si, lep­si nie są, spójrz mi w oczy, nikt mi te­go nie dał, nikt mi te­go nie za­bie­rze, bo żyć god­nie, to nie znaczy nie upa­dać, nasze ry­my są zabójcze jak os­trze gilotyny. -Klaudiajeni
Nikt Na Całym świecie Cytaty: a jeśli to wstrząśnie całym wszech światem i nic już nie będzie jak kiedyś warto CZY WAR­TO TRWAĆ  -samothnick
a śli-to wstrząśnie-całym-wszech-światem-i-nic-już-nie będzie-jak kiedyś-warto-czy-war­to-trwaĆ 
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Nikt nie posiada Boga tak, aby nie musiał na Niego czekać. A jednak nikt by też na Pana Boga nie czekał, gdyby nie wiedział, że On już od dawna na niego czeka. -Dietrich Bonhoeffer
nikt-nie-posiada-boga-tak-aby-nie-musiał-na-niego-czekać-a-jednak-nikt-by-też-na-pana-boga-nie-czekał-gdyby-nie-wiedział-że-on-już-od-dawna-na
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Poczułem dreszcz na całym ciele Czy to ty jes­teś aniele ? Moc­no kochaj i przytulaj Nie zos­ta­wiaj wciąż rozczulaj... -Krisso
poczułem-dreszcz-na całym-ciele-czy-to ty jes­teś-aniele-moc­no-kochaj-i przytulaj-nie-zos­­wiaj-wciąż-rozczulaj
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Nie jesteś kroplą w oceanie. Jesteś całym oceanem zawartym w kropli -Rumi
nie-jesteś-kroplą-w-oceanie-jesteś-całym-oceanem-zawartym-w-kropli
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Nikt nie potrafi kłamać, nikt nie potrafi niczego ukryć, jeżeli patrzy komuś prosto w oczy. A każda kobieta posiadająca choć odrobinę wrażliwości potrafi czytać z oczu zakochanego mężczyzny. Nawet jeśli przejawy tej miłości bywają czasem absurdalne. -Paulo Coelho
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Miłość mężczyźnie nie jest życiem całym - Dla kobiet miłość - jedyne istnienie. -Anonim
miłość-mężczyźnie-nie-jest-życiem-całym-dla-kobiet-miłość-jedyne-istnienie
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Dla świata jesteś nikim, ale dla kogoś możesz być całym światem. -Anonim
dla-świata-jesteś-nikim-ale-dla-kogoś-możesz-być-całym-światem
Nikt Na Całym świecie Cytaty: Przyj­muję więc wspom­nienia z całym dob­rodziej­stwem in­wentarza, dając im się por­wać, gdy tyl­ko mogę. -Nicholas Sparks
przyj­muję-więc-wspom­nienia-z całym-dob­rodziej­stwem-in­wentarza-dając-im ę-por­wać-gdy-tyl­ko-mogę
Nikt Na Całym świecie Cytaty: I ni­by masz Go I On jest całym Twoim życiem I nag­le ciach Odchodzi Bo myśli że nie jest od­po­wied­ni dla Ciebie... -rudolf88
i ­by-masz-go-i-on jest całym-twoim-życiem-i-nag­-ciach-odchodzi-bo-myśli-że nie jest od­po­wied­-dla-ciebie